Obveza uzdržavanja

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Zahtjev za izvršenje sudske odluke ili drugog akta donesenog u državi članici EU-a za koju nije obvezujući Haški protokol iz 2007. podnosi se pokrajinskom sudu nadležnom u mjestu prebivališta dužnika ili mjestu izvršenja (članak 627.c stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

O žalbi na odluku odlučuje Žalbeni sud u Sofiji u skladu s postupkom iz članka 32. Uredbe (članak 627.c stavak 6. podstavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Na odluku Žalbenog suda u Sofiji može se dalje žaliti Vrhovnom kasacijskom sudu (članak 627.c stavak 6. podstavak 2. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Zainteresirana strana može podnijeti zahtjev za poništenje odluke Vrhovnom kasacijskom sudu na temelju članka 19. stavka 1. Uredbe (članak 627.a Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Središnje tijelo:

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodnu pravnu zaštitu i međunarodna posvajanja

Adresa: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bugarska

Telefon: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

E-pošta: S_Kirilova@justice.government.bg

K_Kaludina@justice.government.bg

M_Parvanova@justice.government.bg

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Odluke o odbijanju ili suspenziji izvršenja u smislu članka 21. Uredbe donosi pokrajinski sud (članak 627.b stavak 2. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Za potrebe članaka 20., 28. i 40. Uredbe prihvaćeni je jezik bugarski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Središnje tijelo prihvaća bugarski za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima u skladu s člankom 59.

Posljednji put ažurirano: 07/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici