Obveza uzdržavanja

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Zahtjev za izvršenje sudske odluke ili drugog akta donesenog u državi članici EU-a za koju nije obvezujući Haški protokol iz 2007. podnosi se pokrajinskom sudu (okrazhen sad) nadležnom u mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta dužnika ili mjestu izvršenja. (članak 627.c stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

O žalbi na odluku odlučuje Žalbeni sud u Sofiji u skladu s postupkom iz članka 32. Uredbe (članak 627.c stavak 6. podstavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Na odluku Žalbenog suda u Sofiji moguće se dalje žaliti pred Vrhovnim kasacijskim sudom (članak 627.c stavak 6. podstavak 2. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Zainteresirana strana može podnijeti zahtjev za poništenje odluke Vrhovnom kasacijskom sudu na temelju članka 19. stavka 1. Uredbe (članak 627.a Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje tijelo:

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodnu pravnu zaštitu djece i međunarodna posvajanja

Adresa: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bugarska

Telefon: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

E-pošta: mpzdmo@justice.government.bg

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Odluke o odbijanju ili suspenziji izvršenja u smislu članka 21. Uredbe donosi pokrajinski sud (okrazhen sad) (članak 627.b stavak 2. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Za potrebe članaka 20., 28. i 40. Uredbe prihvaćeni je jezik bugarski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Središnje tijelo prihvaća bugarski za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima u skladu s člankom 59.

Posljednji put ažurirano: 10/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.