Vyživovací povinnosti

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Kypr

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 27 odst. 1 jsou příslušné soudy pro rodinné záležitosti ve městech Nikósie, Limassol, Larnaka/Famagusta a Pafos.

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας (Family Court of Nicosia) (soud pro rodinné záležitosti v Nikósii)

Telefon: (+357) 22865601

Fax: (+357) 22302068

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού (Family Court of Limassol) (soud pro rodinné záležitosti v Limassolu)

Telefon: (+357) 25806185

Fax: (+357) 25305054

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου (Family Court of Larnaca/Famagusta) (soud pro rodinné záležitosti v Larnace/Famagustě)

Telefon: (+357) 24802754

Fax: (+357) 24802800

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου (Family Court of Paphos) (soud pro rodinné záležitosti v Pafosu)

Telefon: (+357) 26802626

Fax: (+357) 26306395

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Soudem příslušným pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích v souladu s čl. 32 odst. 2 je soud pro rodinné záležitosti druhého stupně (Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο / Family Court of Appeal).

Sídlí při Nevyšším soudu (Supreme Court / Ανώτατο Δικαστήριο). Kontaktní údaje:

 • Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου (Supreme Court of Cyprus) (Nejvyšší soud Kyperské republiky)
  Οδός Χαράλαμπου Μούσκου (Charalambou Mouskou) 1404 Λευκωσία (1404 Nicosia)
  Κύπρος (Cyprus)
  Telefon: (+357) 22865741
  Fax: (+357) 22304500
  e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

V našem právním systému nejsou soudy třetího stupně, tj. neexistuje možnost napadnout rozhodnutí o opravném prostředku.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Přezkumné řízení uvedené v tomto článku se se provádí návrhem na zrušení soudního rozhodnutí podle čl. 48 odst. 9 písm. h) a n) občanského soudního řádu. Tento návrh se podává u soudu pro rodinné záležitosti, který vydal rozhodnutí, jehož zrušení se navrhuje.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

 • Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως / Ministry of Justice and Public Order)

Oddělení pro mezinárodní spolupráci v právních věcech (Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας / Unit for International Legal Cooperation)

Λεωφόρος Αθαλάσσας (Leoforos Athalassas) 125

1461 Λευκωσία (Nicosia)

Κύπρος (Cyprus)

Kontaktní údaje:

 • Κα. Κωνσταντίνα Σοφοκλέους (Ms Konstantina Sofokleous)

Διοικητικός Λειτουργός (Administrative Officer)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order) (Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku)

Telefon: +357 22805973

Fax: + 357 22518328

e-mail: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Κα. Τροοδία Διονυσίου (Ms Troodia Dionysiou)

Διοικητικός Λειτουργός (Administrative Officer)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order) (Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku)

Telefon: (+357) 22805932

Fax: (+357)22518328

e-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας (Family Court of Nicosia) (soud pro rodinné záležitosti v Nikósii)

Telefon: (+357) 22865601

Fax: (+357) 22302068

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού (Family Court of Limassol) (soud pro rodinné záležitosti v Limassolu)

Telefon: (+357) 25806185

Fax: (+357) 25305054

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου (Family Court of Larnaca/Famagusta) (soud pro rodinné záležitosti v Larnace/Famagustě)

Telefon: (+357) 24802754

Fax: (+357) 24802800

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου (Family Court of Paphos) (soud pro rodinné záležitosti v Pafosu)

Telefon: (+357) 26802626

Fax: (+357) 26306395

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Řečtina a angličtina

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Řečtina a angličtina

Poslední aktualizace: 07/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.