Small claims

National information and online forms concerning Regulation No. 861/2007

General information

Regulation (EC) 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure seeks to improve and simplify procedures in civil and commercial matters where the value of a claim does not exceed 5000 €.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The Small Claims procedure operates on the basis of standard forms. It is a written procedure unless an oral hearing is considered necessary by the court.

Oral hearings could be carried out through tele- or videoconference if the equipment is available to the court.

The Regulation also establishes time limits for the parties and for the court in order to speed up litigation.

The Regulation provides for four standard forms.

The European e-Justice Portal provides information concerning the application of the Regulation and forms which can be filled-in on your computer and printed out.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Belgija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Pagal Belgijos teismų kodeksą (pr. Code judiciaire) jurisdikcija priimti sprendimą taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priklauso taikos teisėjui (pr. juge de paix), pirmosios instancijos teismui (pr. tribunal de première instance) ir komercinių bylų teismui (pr. tribunal de commerce).

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Kai taikoma ši procedūra, pateikti bet kokius dokumentus arba susirašinėti pagal reglamento 4 straipsnio 1 dalį su Belgijos teismais galima taip: pateikiant pagal I priedą A tipo paraišką kartu su lydimaisiais dokumentais tiesiogiai teritorinę jurisdikciją turinčio pirmosios instancijos teismo kanceliarijai ARBA minėtą paraišką ir lydimuosius dokumentus nusiunčiant registruotu paštu teritorinę jurisdikciją turinčiam pirmosios instancijos teismui.

Netrukus A tipo paraiškas turėtų būti įmanoma siųsti elektroniniu būdu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Jurisdikciją turinčio teismo raštinės darbuotojai gali padėti užpildyti formas ir suteikti bendros informacijos.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Belgijoje dokumentai ir sprendimai įteikiami per teismo antstolį. Netrukus juos turėtų būti įmanoma įteikti elektroniniu būdu.

Pranešimai siunčiami paštu arba, įstatymo nustatytais atvejais, faksu. Netrukus juos turėtų būti įmanoma siųsti elektroniniu būdu.

Daugiau informacijos apie dokumentų ir sprendimų įteikimą ir pranešimus pateikiama konkrečiame Europos e. teisingumo portalo puslapyje.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

/

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Šis klausimas reglamentuojamas Teismų kodekso 1017–1022 straipsniuose, 953 straipsnyje, kiek tai susiję su liudytojų išlaidų apmokėjimu, taip pat Įregistravimo, hipotekos ir kanceliarinių mokesčių kodekse (pr. Code des droits d’enregistrement, d'hypothèque et de greffe), visų pirma, 142 straipsnyje et seq ir 268 straipsnyje et seq, kiek tai susiję su įregistravimo mokesčiais.

Teismų kodekso 1018 straipsnyje patikslinama, kas įtraukiama į išlaidas:

1. Įvairūs kanceliariniai ir įregistravimo mokesčiai. Kanceliariniai mokesčiai apima įrašymo į bylų sąrašą mokesčius, teismo dokumentų rengimo ir įteikimo mokesčius (žr. Įregistravimo, hipotekos ir kanceliarinių mokesčių kodekso 268 straipsnį et seq).

Įregistravimo mokesčiai mokami už sprendimus, kai pagrindinė suma yra didesnė nei 12 500 EUR (neskaitant bylinėjimosi išlaidų) ir sudaro 3 proc. šios sumos. Todėl jie nėra mokami, kai teikiami ieškiniai dėl nedidelių sumų.

2. Įkainiai, atlygis ir užmokestis, susiję su teismo dokumentais.

3. Sprendimo įteikimo įkainiai;

4. Tyrimo priemonių išlaidos, visų pirma išlaidos liudytojams ir ekspertams. 1972 m. liepos 27 d. Karališkuoju dekretu nustatytos išlaidos vienam liudytojui siekia 200 frankų, o tai dabar atitinka maždaug 5 EUR. Prie šios sumos pridedama kelionės išlaidų suma.

Teismo ekspertai gali patys nustatyti savo išlaidų sumą ir mokesčius už teismo ekspertų ataskaitas, tačiau apskaičiavimo metodas turi būti aiškiai aprašytas, o teismas, atlikdamas galutinį visų teismo išlaidų vertinimą, tam tikrais atvejais sumą gali sumažinti, pvz., kai patiriama nereikalingų išlaidų.

5. Teisėjų, teismo kanclerių ir šalių kelionės išlaidos ir dienpinigiai, kai teismo nurodymu jie turi vykti į kelionę, ir išlaidos dokumentams, kurie rengiami tik bylos nagrinėjimo tikslais.

6. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (Teismų kodekso 1022 straipsnis). Šias išlaidas apmoka pralaimėjusioji šalis: tai yra nustatyto dydžio suma, skirta padengti laimėjusiosios šalies išlaidas ir advokato honorarą. Sumos yra susietos su vartotojų kainų indeksu, todėl bet koks padidėjimas arba sumažėjimas 10 punktų reiškia, kad suma atitinkamai padidėja arba sumažėja 10 proc.

Ieškinio sumos dydis

Bazinė
suma*

Minimali
suma*

Maksimali
suma*

Iki 250,00 EUR

180,00 €

90,00 €

360,00 EUR

Nuo 250,01 iki 750,00 EUR

240,00 €

150,00 €

600,00 €

Nuo 750,01 iki 2 500,00 EUR

480,00 €

240,00 €

1 200,00 EUR

* Nuo 2016 m. birželio 1 d. galioja naujos sumos.

Darbo teismas (specialus procesas)

Ieškinio sumos dydis

Bazinė
suma*

Minimali
suma*

Maksimali
suma*

Iki 250,00 EUR

43,75 €

31,75 €

55,75 €

Iki 620,00 EUR

87,43 €

59,43 EUR

105,43 €

2 500,00 EUR

131,18 €

107,18 EUR

155,18 €

7. Pagal Teismų kodekso 1734 straipsnį paskirto taikintojo honoraras, atlygis ir išlaidos.

Taigi, nelygu, koks atvejis, suma gali skirtis iš esmės ir priklausyti nuo to, ar esate laimėjusioji šalis, ar buvo pasitelkti ekspertai, ar teismo pareigūnams teko vykti į užsienį, ar buvo skirtas taikintojas ir t. t.

Kanceliariniai mokesčiai turi būti sumokėti iš anksto, priešingu atveju ieškinys nebus įtrauktas į bylų sąrašą. Prieš atlikdamas darbą ekspertas visuomet reikalauja sumokėti užstatą. Jeigu prašote, kad būtų išklausytas liudytojas, teismo kanceliarijai turite iš anksto apmokėti išlaidas. Jeigu to nepadarysite, bus daroma prielaida, kad prašymą išklausyti liudytoją atsiimate.

Sumokėti galima naudojantis pavedimo ar lėšų pervedimo forma, elektroninio lėšų pervedimo būdu, grynaisiais arba čekiu kanceliarijai (pastarasis variantas yra skirtas tik teisininkams ir teismo antstoliams).

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Pagal Belgijos civilinio proceso teisę galima pateikti apeliacinį skundą vadovaujantis reglamento 17 straipsniu. Apeliacinį skundą reikia teikti pirmosios instancijos teismui, komercinių bylų teismui arba apeliaciniam teismui, turinčiam dalykinę jurisdikciją pagal Belgijos teismų kodeksą. Kuriam apeliaciniam teismui priklauso konkreti teritorinė jurisdikcija, nurodyta Europos teisminiame atlase civilinėse bylose.

Pagal Belgijos teismų kodekso 1051 straipsnį apeliacinis skundas gali būti pateiktas per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo arba pranešimo apie jį pagal to kodekso 792 straipsnio 2 ir 3 dalis dienos, laikantis viršvalstybinės ir tarptautinės teisės nuostatose nustatytų terminų. Taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą apeliacinis skundas taip pat turi būti pateiktas iš esmės per vieną mėnesį nuo kompetentingo teismo sprendimo įteikimo arba pranešimo pagal reglamento, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, 13 straipsnį.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Pagal Belgijos teisę, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, galima pasinaudoti įvairiais teismo sprendimo apskundimo būdais siekiant teisminės peržiūros:

– pirma, galima pateikti apeliacinį skundą pagal Teismų kodekso 1051 str. dėl teismo sprendimo per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba, tam tikrose bylose, nuo pranešimo apie jį pagal Teismų kodekso 792 str. 2 ir 3 dalis dienos. Tai taikoma tiek dalyvaujant šalims priimtiems teismo sprendimams, tiek teismo sprendimams, priimtiems už akių;

– antra, galima pareikšti prieštaravimą pagal Teismų kodekso 1048 straipsnį dėl teismo sprendimo, priimto už akių, per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įteikimo dienos arba, tam tikrose bylose, nuo pranešimo apie jį pagal Teismų kodekso 792 straipsnio 2 ir 3 dalis dienos.

Taikomi šie terminai, nustatyti pirmiau minėto apeliacinio skundo pateikimui arba prieštaravimo pareiškimui:

– terminai, nustatyti viršvalstybinės ir tarptautinės teisės normomis;

– Teismų kodekso 50 straipsnio nuostata, leidžianti pratęsti senaties terminą tam tikrais įstatymu nustatytais atvejais;

– galimybė taikyti bendrąjį teisės principą, daugeliu atveju patvirtinta Belgijos kasacinio teismo ir leidžianti pratęsti veiksmo atlikimo terminą šaliai, kuriai jį laiku atlikti sutrukdė force majeure aplinkybės.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Vadovaujantis 21a straipsnio 1 dalimi, pagal nacionalinę teisę Belgija nepripažįsta kitų kalbų, išskyrus oficialiąją kalbą arba teismo sprendimo vykdymo užtikrinimo vietos kalbą.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Belgijoje pagal reglamentą, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, priimtą teismo sprendimą vykdo teismo antstoliai.

Reglamento, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, 23 straipsnį taiko vietos, kurioje areštuojamas turtas (vykdomas teismo sprendimas), areštų teisėjas (pr. juge des saisies). Pagal Belgijos teismų kodekso 1395 straipsnį areštų teisėjas yra kompetentingas nagrinėti visus prašymus, susijusius su turto areštu ir teismo sprendimų vykdymu. Teritorinė jurisdikcija nustatyta minėto Teismų kodekso 633 straipsnyje.

Be to, Belgijos teismų kodekse nustatyta, kad teritorinė jurisdikcija priklauso pirmosios instancijos teismui. Pagal Belgijos teismų kodekso 569 straipsnio 5 punktą pirmosios instancijos teismas, kuriam priklauso arešto teisėjas, nagrinėja ginčus, susijusius su sprendimų ir nutarčių vykdymu. Šis teismas, įskaitant arešto teisėją, taip pat turi neribotą jurisdikciją pagal Belgijos teismų kodekso 568 straipsnį.

Paskutinis naujinimas: 23/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Bulgarija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Šios kategorijos bylas kompetentingas nagrinėti apylinkės teismas (rayonen sad), veikiantis atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės adresu.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Standartinė ieškinio forma A turi būti užpildyta tiesiogiai kompetentingame apylinkės teisme arba turi būti atsiųsta paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Vadovaujantis reglamento 11 straipsniu praktinę pagalbą ir informaciją teikia Europos vartotojų centrų tinklui (angl. ECC-Net) priklausantis Europos vartotojų centras Bulgarijoje. Informaciją apie reglamento taikymą paprašius teikia Teisingumo ministras.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Naudotini dokumentų įteikimo būdai nustatyti galiojančiame Civilinio proceso kodekse. Vadovaujantis 43 straipsniu pranešimai gali būti įteikti asmeniškai arba per kitą asmenį. Teismo nurodymu dokumentas taip pat gali būti įteiktas įtraukiant jį į bylą, pritvirtinant prie gavėjo durų, įdedant į pašto dėžutę arba viešai paskelbiant.

Pagal Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 4 dalį proceso šaliai pranešimai gali būti įteikti ir el. paštu. Laikoma, kad pranešimai yra įteikti, kai jie užregistruojami informacinėje sistemoje.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Konkrečiai nenurodyta.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Remiantis Civilinio proceso kodekse nustatytu teismų taikomu valstybės mokesčių sąrašu, žyminiai mokesčiai Bulgarijoje sudaro 4 proc. ieškinio vertės, bet ne mažiau kaip 50 BGN.

Žyminiai mokesčiai sumokami banko pavedimu.

Pagal sąrašo 13 straipsnio 3 dalį mokestis už prašymą pripažinti Bulgarijos teismo sprendimą ir užtikrinti jo įvykdymą yra 40 BGN.

Mokestis už prašymą pripažinti užsienio teismo, arbitražo arba kitos institucijos sprendimą ir užtikrinti jo įvykdymą yra 50 BGN (sąrašo 15 straipsnis).

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Skundas dėl sprendimo, priimto taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, turi būti pateiktas atitinkamam srities teismui (okrazhen sad) (Civilinio proceso kodekso 624 straipsnio 2 dalis).

Skundas turi būti pateiktas per dvi savaites nuo apylinkės teismo sprendimo įteikimo atitinkamai šaliai dienos. Skundo nagrinėjimo procedūra yra nustatyta Civilinio proceso kodekso 20 skyriuje.

Apeliacinis skundas dėl srities teismo sprendimo teikiamas Aukščiausiajam kasaciniam teismui, laikantis 280 straipsnyje nustatytų sąlygų (Civilinio proceso kodekso 624 straipsnio 2 dalis).

Kasacine tvarka apskųsto sprendimo vykdymo užtikrinimo pagrindai ir sąlygos yra aiškiai išdėstyti Civilinio proceso kodekso 22 skyriuje.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Pagal 18 straipsnyje nustatytas sąlygas atsakovas atitinkamam apeliaciniam teismui gali pateikti prašymą peržiūrėti teismo sprendimą, priimtą taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Teismas prašymo peržiūrėti teismo sprendimo kopiją nusiunčia kitai šaliai, kurį gali į jį atsakyti per vieną savaitę nuo gavimo datos. Prašymas peržiūrėti sprendimą nagrinėjamas uždarame posėdyje. Jeigu teismas mano, kad tai būtina, prašymą jis gali nagrinėti viešame posėdyje. Sprendimo, priimto dėl prašymo peržiūrėti sprendimą, skųsti nebegalima.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Pagal 21a straipsnio 1 dalį galima vartoti bulgarų kalbą.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Už vykdymo užtikrinimą yra atsakingi teismo antstoliai (valstybiniai ir privatieji).

Prašymas išduoti vykdomąjį raštą taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi būti pateiktas srities teismui, turinčiam jurisdikciją skolininko atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos ar buveinės adresu arba vykdymo užtikrinimo vietos adresu.

Paskutinis naujinimas: 10/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Čekija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Nustatant, kurie teismai Čekijoje turi jurisdikciją vykdyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, taikomos bendrosios teisės aktų nuostatos, kuriomis reglamentuojama jurisdikcija civilinėse bylose ir kurios pateikiamos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso kodekso įstatyme Nr. 99/1963 (občanský soudní řád) su paskutiniais pakeitimais. Materialinė jurisdikcija reglamentuojama 9–12 straipsniuose, o teritorinė jurisdikcija – 84–89a straipsniuose.

Atsižvelgiant į numatomų bylų pobūdį, apylinkės teismai (okresní soudy) paprastai turi materialinę jurisdikciją, o teritorinės jurisdikcijos nustatymo kriterijus paprastai yra atsakovo gyvenamoji ir (arba) registruotos buveinės vieta.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Čekija informuoja, kad kaip kitos pranešimo priemonės dar yra priimami:

a) prašymai, pateikti elektronine forma, pasirašyti naudojant priemones, kurios pagal konkrečius teisės aktus laikomos sukeliančiomis tuos pačius padarinius kaip ir ranka rašytas parašas (pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatymą Nr. 297/2016 dėl elektroninių sandorių patikos paslaugų);

b) elektroniniu paštu;

c) faksu.

Kalbant apie b ir c punktus, formos originalą taip pat reikia pateikti ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo pateikimo, kitaip teismas į jį neatsižvelgs.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

„Duomenų dėžutė“ (datová schránka) yra Čekijoje teikiama elektroninė paslauga. Duomenų dėžutė – tai elektroninė saugykla, kurią valdžios institucijos yra paskyrusios dokumentams (duomenų pranešimams) įteikti. Duomenys reglamentuojami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatymu Nr. 300/2008 dėl elektroninių sandorių, asmens kodų ir autorizuoto dokumentų konvertavimo.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Duomenų dėžutės nemokamai ir neprašytai kuriamos komerciniame registre registruotiems juridiniams asmenims, pagal teisės aktus įsteigtiems juridiniams asmenims, komerciniame registre registruotų užsienio juridinių asmenų atžalinėms įmonėms, advokatams, patarėjams mokesčių klausimais ir bankroto administratoriams. Šiems subjektams duomenų dėžutę kurti privaloma. Kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims duomenų dėžutės kuriamos pagal prašymą. Duomenys reglamentuojami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatymu Nr. 300/2008 dėl elektroninių sandorių, asmens kodų ir autorizuoto dokumentų konvertavimo.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Pagal Čekijos teisę leidžiama teikti atgręžtinius reikalavimus. Reikia paduoti apeliacinį skundą, kuris reglamentuojamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso kodekso (občanský soudní řád) įstatymo Nr. 99/1963 201–226 straipsniais. Apeliaciniai skundai turėtų būti paduodami teismui, kurio sprendimas yra ginčijamas, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo rašytinio sprendimo įteikimo. Tada teismas perduoda apeliacinį skundą aukštesniajam teismui, kuris nagrinėja apeliacinę bylą.

Sprendimo, kuriuo įpareigojama sumokėti ne didesnes kaip 10 000 CZK sumas, neleidžiama apskųsti pagal Civilinio proceso kodekso (občanský soudní řád) 202 straipsnio 2 dalį; į papildomus reikalavimus neatsižvelgiama. Tai netaikoma teismo sprendimams dėl pripažinimo ir už akių priimtiems teismo sprendimams.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Jurisdikciją nagrinėti bylas dėl peržiūros turi apylinkės teismas (okresní soud), priėmęs sprendimą pirmąja instancija. Sprendimus, kuriais atmetamas prašymas dėl peržiūros, galima apskųsti. Tai reglamentuojama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso kodekso (občanský soudní řád) įstatymo Nr. 99/1963 201–226 straipsniais.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Vienintelė kalba, pripažįstama Čekijoje, yra čekų kalba.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

1. Čekijoje institucijos, turinčios jurisdikciją vykdymo srityje, yra apylinkės teismai (okresní soudy) ir teismo antstoliai (soudní exekutoři). Įgaliotasis asmuo gali:

a) paduoti prašymą dėl sprendimo teisminio vykdymo apylinkės teismui, turinčiam teritorinę jurisdikciją;

b) paduoti prašymą dėl vykdymo nutarties bet kuriam teismo antstoliui.

Nustatant, kuris apylinkės teismas turi teritorinę jurisdikciją, a punkto atveju taikomos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso kodekso 84–86 straipsnių nuostatos, o b punkto atveju – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatymo Nr. 120/2001 dėl teismo antstolių ir vykdymo veiklos, su paskutiniais pakeitimais (Vykdymo kodeksas (exekuční řád)), 45 straipsnio nuostatos. Vykdant sprendimą taikomos Civilinio proceso kodekso nuostatos; teismo antstolių atveju taip pat taikomas Vykdymo kodeksas.

2. Čekija apylinkės teismus (okresní soudy) yra paskyrusi institucijomis, turinčiomis jurisdikciją taikant 23 straipsnį. Jų teritorinė jurisdikcija reglamentuojama Civilinio proceso kodekso 84–86 straipsniais, jei vykdymas yra teisminis (žr. a punktą), ir Vykdymo kodekso 45 straipsniu, jei sprendimą vykdo teismo antstolis (žr. b punktą).

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Vokietija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Priimti teismo sprendimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007 federacinėse žemėse kompetentingi visi teismai, į kuriuos galima kreiptis pagal taikomas tarptautinės, teritorinės ir dalykinės jurisdikcijos taisykles (https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-de-de.do?member=1). Paprastai dalykinė jurisdikcija nagrinėti ginčus priklauso apylinkės teismams.

Badeno-Viurtembergo, Heseno, Šiaurės Reino-Vestfalijos, Saksonijos-Anhalto ir Šlėzvigo-Holšteino žemių jurisdikcija nagrinėti tokias procedūras yra paskirstyta taip:

Badenas-Viurtembergas:

procedūros apylinkių teismuose

1. Heidelbergo apylinkės teismas –

Karlsrūhės aukštesniojo apygardos teismo rajonas,

2. Heilbrono apylinkės teismas –

Štutgarto aukštesniojo apygardos teismo rajonas,

Hesenas:

1. Frankfurto prie Maino apylinkės teismas – Heseno apylinkės teismų rajonai

2. Frankfurto prie Maino apygardos teismas – Heseno apygardos teismų rajonai

Šiaurės Reinas-Vestfalija:

Eseno apylinkės teismas – visoms Šiaurės Reino-Vestfalijos apylinkių teismų rajonai

Saksonija-Anhaltas:

Halės (Zalės) apylinkės teismas

Šlėzvigas-Holšteinas:

byloms, kurios priklauso apylinkės teismo dalykinei jurisdikcijai, nagrinėti

1. Flensburgo apygardos teismo rajone – Flensburgo apylinkės teismas (Flensburgo, Huzumo, Nybiulio ir Šlėzvigo apylinkių teismų rajonai),

2. Icehojės apygardos teismo rajone – Icehojės apylinkės teismas (Elmshorno, Icehojės, Meldorfo ir Pinebergo apylinkių teismų rajonai),

3. Kylio apygardos teismo rajone – Kylio apylinkės teismas (Bad Zėgebergo, Ekernferdės, Kylio, Noimiunsterio, Norderšteto, Pleno ir Rendsburgo apylinkių teismų rajonai) ir

4. Liubeko apygardos teismo rajone – Liubeko apylinkės teismas (Arensburgo, Oitino, Liubeko, Oldenburgo, Raceburgo, Reinbeko ir Švarcenbeko apylinkių teismų rajonai).

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Galima naudotis toliau nurodytomis ryšio priemonėmis: paštu, įskaitant pasiuntinių paslaugas, faksu, įteikti asmeniškai arba ieškinį pateikti teismo ieškinių skyriui (Rechtsantragstelle).

Be to, visose federalinėse žemėse (Länder) tam tikruose teismuose ir visuose federaliniuose teismuose ieškiniai gali būti pateikiami raštu elektroninėmis priemonėmis; tokiu atveju už elektroninį dokumento pateikimą atsakingas asmuo dokumentą pasirašo patvirtintu elektroniniu parašu. Tam reikalinga elektroninio parašo formavimo programinė įranga ir elektroninio parašo kortelė su atitinkamu kortelių skaitliu. Iš kitų valstybių narių su dalyvaujančiais teismais galima susisiekti ir per e. CODEX sąsają. Informacijos apie tai, kurie teismai turi elektroninę prieigą, galima rasti interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz.de/ ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.egvp.de/ arba atskirų teismų interneto svetainėse.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pagal atnaujinto Civilinio proceso kodekso 130a straipsnį elektroninius dokumentus bus galima teikti visiems žemių ir federaliniams teismams, su sąlyga, kad elektroninis dokumentas būtų pasirašytas už jį atsakingo asmens patvirtintu elektroniniu parašu arba pasirašytas to asmens ir persiųstas saugiomis ryšio priemonėmis. Saugiomis ryšių priemonėmis laikomos šios priemonės:

1. Vokietijos e. valdžios paslauga „De-Mail“, užtikrinanti siuntėjo tapatumo patvirtinimą (absenderbestätigt);

2. speciali e. pašto dėžutė advokatams („beA“);

3. speciali e. pašto dėžutė valdžios institucijoms („beBPo“).

Elektroninio dokumentų perdavimo techniniai parametrai turi būti nustatyti 2018 m sausio 1 d. įsigaliosiančiame federalinės vyriausybės potvarkyje.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Apylinkės teismai yra kompetentingi teikti praktinę pagalbą pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2007 su pakeitimais 11 straipsnį. Praktinę pagalbą teikia pagal organizacinę struktūrą atsakingi darbuotojai, daugiausiai – ieškinių skyrių arba informacinių biurų darbuotojai. Informaciją apie kompetentingus apylinkės teismus ir ryšio priemones galima rasti Europos teisminiame atlase. Informacija pateikta a punkte.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Pagal Civilinio proceso kodekso 174 straipsnio 1 ir 2 dalis procedūrinis dokumentas gali būti įteikiamas faksu teisininkui, notarui, antstoliui (Gerichtsvollzieher), mokesčių konsultantui ar bet kuriam kitam asmeniui, kuris dėl savo profesijos yra patikimesnis, valdžios institucijai, korporacijai arba viešosios teisės reglamentuojamai įstaigai, gaunant gavimo patvirtinimą.

Pagal CPK 174 straipsnio 3 dalį minėtiems subjektams gali būti įteikiami ir elektroniniai dokumentai. Tas pats galioja ir kitoms teisinio proceso šalims, jei jos aiškiai sutiko su tuo, kad dokumentai būtų perduodami elektroninėmis priemonėmis. Dokumentas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu ir apsaugotas taip, kad juo negalėtų pasinaudoti leidimo neturinčios trečiosios šalys. Dokumentus taip pat galima perduoti per „De-Mail“.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. elektroninius dokumentus bus galima siųsti ne su elektroniniu parašu, o saugiu perdavimo kanalu (sicherer Untermittlungsweg), kaip tai suprantama pagal CPK 130a straipsnį. Pirmiau minėti subjektai turės įrengti saugų perdavimo kanalą elektroniniams dokumentams įteikti. Elektroninio įteikimo įrodymas bus elektroninis gavimo patvirtinimas, perduodamas struktūriniu kompiuterio skaitomu formatu. Šiam tikslui naudotinas įteikiant dokumentą teismo pateiktas duomenų rinkinys.

Pagal 13 straipsnį ir CPK 174 straipsnio 3 dalį, sutikimas gali būti pareikštas b punkte nurodytomis priemonėmis.

Išsamiau žr. b punktą.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Į Federalinį advokatų kodeksą (BRAO) įtraukus 31a straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, Federaliniai advokatų rūmai kiekvienam advokatui Vokietijoje turi įrengti specialią e. pašto dėžutę. Viena iš 31a straipsnio paskirčių – užtikrinti, kad su visais advokatais Vokietijoje būtų galima susisiekti elektroniniais kanalais. Ši speciali advokatams skirta e. pašto dėžutė buvo įdiegta 2016 m. lapkričio 28 d.

Tačiau šiuo metu niekas neįpareigotas ja naudotis. Priešingai – Advokatų katalogą ir e. pašo dėžutes reglamentuojančio potvarkio (Rechtsanwaltsverzeichnis- und -postfachverordnung) 31 straipsnyje yra nustatyta, kad iki 2017 m. gruodžio 31 d. imtinai į informaciją, gautą į specialią advokatams skirtą e. pašto dėžutę, turi būti atsižvelgta tik tada, jeigu dėžutės savininkas iš anksto sutiko ją naudoti. Toks savanoriško naudojimo laikotarpis turėtų suteikti advokatams galimybę pamažu pradėti naudoti naują technologiją ir užtikrinti, kad prieš nustatant prievolę naudoti e. pašto dėžutę, ta dėžutė veiktų nepriekaištingai. Nuo 2018 m. sausio 1 d. į BRAO 31a straipsnį bus įtraukta 6 dalis, pagal kurią reikalaujama, kad visi advokatai deramai atsižvelgtų į informaciją, atsiųstą į jų specialią advokatams skirtą e. pašto dėžutę. Į Direktyvos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinimo ir kitų nuostatų dėl teisininko profesijos pakeitimo įstatymą (žr. Bundestagsdrucksache 18/9521, p. 9 ir 107 et seq.) įtrauktas atitinkamas pakeitimas.

Ši sritis taip pat reglamentuojama 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas).

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Teismo mokesčiai vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą yra nustatyti Teismo išlaidų įstatyme (Gerichtskostengesetz, GKG).

Teismas mokesčius ima išduodamas teismo mokesčių sąskaitą (Gerichtskostenrechnung). Mokesčius reikia sumokėti pateikus prašymą iškelti bylą, tačiau tolesnė bylos nagrinėjimo procedūra nepriklauso nuo to, ar mokestis sumokėtas.

Teismo mokestį turi sumokėti ne tik ieškovas, bet ir bet kuris kitas asmuo, kuriam teismas priteisė jį sumokėti, arba bet kuris asmuo, kuris apsiėmė jį sumokėti pagal susitarimą.

Konkretūs mokesčiai nustatyti ir išvardyti Teismo išlaidų įstatymo priede (Kostenverzeichnis, KV-GKG). KV-GKG Nr. 1210 nustatytas 3,0 apskaitos vienetų mokestis už Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Jeigu byla nutraukiama anksčiau laiko, taikomas sumažintas 1,0 vieneto mokestis (KV-GKG Nr. 1211).

Mokestis nustatomas pagal nagrinėjamos bylos vertę, o ji paprastai sutampa su ieškinio verte. Jeigu vertę sudaro ne tik pagrindinio ieškinio suma, bet ir papildomi reikalavimai (palūkanos arba išlaidos), į papildomus reikalavimus neatsižvelgiama.

Taikomi tokie mokesčiai:

Suma neviršija

EUR

3,0 vienetų mokestis

EUR

1,0 vieneto mokestis

EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

3 000,00

324,00

108,00

4 000,00

381,00

127,00

5 000,00

438,00

146,00

Sumokėti reikia ne tik mokesčius, bet ir visas kitas susijusias išlaidas, pvz., liudytojų, ekspertų ar vertėjų išlaidas.

Mokestį galima sumokėti banko pavedimu. Banko duomenys pateikiami teismo kasai kartu su jos išduotu mokėjimo prašymu.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Dėl pirmąja instancija priimto teismo sprendimo galima paduoti įprastą apeliacinį skundą (vok. Berufung) pagal Civilinio proceso kodekso taisykles, ypač jo 511 ir tolesnius straipsnius. Tokie apeliaciniai skundai turi būti pateikiami per mėnesį; terminas pradedamas skaičiuoti nuo išsamiai surašyto teismo sprendimo įteikimo. Jurisdikciją nagrinėti skundą dėl apylinkės teismo sprendimo pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi apygardos teismas (vok. Landgericht), kurio rajone yra tas apylinkės teismas.

Apygardos teismo priimtas apeliacinis sprendimas gali būti apskųstas dėl teisės klausimo gavus atskirą leidimą. Tokį skundą dėl teisės klausimų (vok. Revision) galima pateikti aukštesniajam apygardos teismui, kurio rajone yra apeliacinį sprendimą priėmęs apygardos teismas.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Pagal CPK 1104 straipsnio 1 dalį, jeigu tenkinami 18 straipsnio reikalavimai ir pateikus prašymą, bylos nagrinėjimas tęsiamas nuo bylos stadijos prieš priimant sprendimą. Kompetentingas teismas – pagrindinę bylą nagrinėjęs teismas.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Priimtina tik vokiečių kalba. Sorbų gyventojų gimtuosiuose regionuose sorbai teisme turi teisę kalbėti sorbiškai.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Informaciją apie institucijas, įgaliotas vykdyti sprendimus, galima rasti santraukoje, pateiktoje interneto svetainėje Teismo sprendimo vykdymo tvarka. Jurisdikciją priimti sprendimus pagal 23 straipsnį turi pagrindinę bylą nagrinėjantys teismai.

Paskutinis naujinimas: 21/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Estija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Estijoje sprendimą per Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priima atitinkamą jurisdikciją turintis apygardos teismas.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Estijoje vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą leidžiamos ryšio priemonės, kuriomis teismai gali naudotis pagal reglamento 4 straipsnio 1 dalį, yra tokios: dokumentai įteikiami asmeniškai, paštu, faksu ir elektroninio perdavimo kanalais. Pateikiant dokumentus turi būti laikomasi Civilinio proceso kodekso 334–336 straipsniuose nustatytų formos reikalavimų.

Pagal šias nuostatas teismui teikiami prašymai turi būti aiškiai įskaitomi ir parašyti spausdintu šriftu A4 formato lape. Tai taikoma ranka pasirašytiems dokumentams. Pagal įstatymą bylos dalyviai, jei įmanoma, taip pat pateikia teismui elektronines raštu pateiktų procesinių dokumentų kopijas. Tai reiškia, kad dokumentai turi būti siunčiami paprastu e. paštu, jų nereikia pasirašyti skaitmeniniu parašu arba kaip nors kitaip autentifikuoti, siekiant supaprastinti teismų darbą tvarkant dokumentus.

Jeigu dokumentai faksu arba e. paštu atitinkamu adresu pateikiami kita forma, kuri gali būti rašytinis įrodymas, rašytinio dokumento originalas teismui turi būti perduodamas nedelsiant arba vėliausiai – išnagrinėjus bylą teisme arba per dokumentų įteikimui per rašytinį procesą nustatytą laikotarpį. Tokiu atveju terminas rašytiniam prašymui arba apeliaciniam skundui paduoti laikomas nepažeistu.

Prašymus ir kitus dokumentus, kurie turi būti rašytinės formos, teismui taip pat galima teikti elektronine forma, jeigu teismas gali išspausdinti dokumentus ir padaryti jų kopijas. Tokiu atveju ant dokumento turi būti siuntėjo skaitmeninis parašas arba jis turi būti persiųstas panašiu saugiu būdu, kuris leistų nustatyti siuntėjo tapatybę. Elektroninis dokumentas laikomas įteiktu teismui jį užregistravus teismo gautų dokumentų duomenų bazėje. Išsamesnės elektroninių dokumentų pateikimo teismams taisyklės ir dokumentų formos reikalavimai nustatyti teisingumo ministro priimtose taisyklėse.

Teismas gali pripažinti pakankamu prašymą ar kitą procesinį dokumentą, kurį bylos dalyvis atsiuntė e. paštu, net jei jis nepasirašytas ranka arba jei jame nėra skaitmeninio parašo, jeigu teismas neabejoja siuntėjo tapatybe arba dokumento siuntimu, visų pirma jeigu skaitmeniniu parašu pasirašyti dokumentai anksčiau buvo siunčiami teismui iš to paties e. pašto adreso toje pačioje byloje to paties dalyvio arba jeigu teismas sutiko, kad prašymai ar kiti dokumentai jam gali būti teikiami ir šia forma.

Prašymo pateikimas per šiuo tikslu sukurtą informacinę sistemą (e. rinkmenų procesinės informacijos sistema) adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.e-toimik.ee/ taip pat laikomas elektroniniu pateikimu. Jeigu prašymas pateikiamas per e. rinkmenų procesinės informacijos sistemą, teismui nebūtina siųsti prašymo e. paštu.

Pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą teismas gali netaikyti kodekso nuostatų dėl procesinių dokumentų įteikimo ir bylos dalyvių pateiktų dokumentų formos, išskyrus atvejus, kai atsakovui įteikiamas pranešimas apie ieškinį.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Praktinę pagalbą, susijusią su Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, galima gauti teismo kanceliarijoje. Atitinkama kontaktinė informacija nurodyta a punkte.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Estijos teismuose techniškai prieinamos ir priimtinos elektroninio įteikimo ir ryšių priemonės yra e. rinkmenų procesinės informacijos sistema (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.e-toimik.ee/) ir dokumentų įteikimas e. paštu arba faksu.

Jeigu teismas įteikia procesinį dokumentą per e. rinkmenų procesinės informacijos sistemą, pranešimą apie tai, kad dokumentas pateiktas sistemoje, teismas gavėjui išsiunčia teismui nurodytu e. pašto adresu arba telefono numeriu (Civilinio proceso kodekso 3111 straipsnio 1 dalis). Pranešimą apie tai, kad dokumentas pateiktas, teismas taip pat gali siųsti telefono numeriu arba e. pašto adresu, internete rastu numanomame naudotojo paskyros tinklalapyje virtualiame socialiniame tinkle arba kitos virtualios bendravimo aplinkos, kurią, kaip spėjama pagal internete esančią informaciją, naudoja adresatas, tinklalapyje, arba jeigu siunčiant galima daryti prielaidą, kad ši informacija pasieks adresatą. Jei įmanoma, teismas pranešimą virtualaus socialinio tinklo arba kitos virtualios bendravimo aplinkos tinklalapyje esančioje numanomoje naudotojo paskyroje pateikia taip, kad pranešimo negalėtų matyti kiti asmenys, išskyrus adresatą. Procesinis dokumentas laikomas įteiktu, jei gavėjas atidaro jį informacinėje sistemoje arba patvirtina jo gavimą informacinėje sistemoje neatidarydamas dokumento ir jei tą patį padaro kitas asmuo, kuriam gavėjas suteikė galimybę pamatyti informacinėje sistemoje esančius dokumentus. Informacinėje sistemoje dokumento įteikimas registruojamas automatiškai.

Jei negalima tikėtis, kad gavėjas galės naudotis procesinių dokumentų įteikimui naudojama informacine sistema, arba jei techniškai neįmanoma procesinių dokumentų įteikti per informacinę sistemą, teismas taip pat gali gavėjui juos įteikti elektroninėmis priemonėmis, e. paštu arba faksu. Tokiais atvejais procesinis dokumentas laikomas įteiktu gavėjui, jeigu gavėjas raštu, faksu arba elektroninėmis priemonėmis patvirtina procesinio dokumento gavimą. Patvirtinime nurodoma dokumento gavimo data ir yra gavėjo arba jo atstovo parašas. Elektronine forma parengtame patvirtinime yra siuntėjo skaitmeninis parašas arba patvirtinimas siunčiamas kitu saugiu būdu, kuris leistų nustatyti siuntėjo tapatybę ir siuntimo laiką, nebent teismas neturi pagrindo abejoti, kad patvirtinimą be skaitmeninio parašo išsiuntė gavėjas arba jo atstovas. Elektronine forma parengtas patvirtinimas gali būti siunčiamas teismui e. paštu, jeigu teismui yra žinomas gavėjo e. pašto adresas ir gali būti daroma prielaida, kad leidimo neturintys asmenys neturi prieigos prie jo, taip pat jeigu teismas jau yra siuntęs dokumentus šiuo e. pašto adresu nagrinėdamas tą pačią bylą arba jeigu bylos dalyvis teismui pats pateikė savo e. pašto adresą.

Išankstinis sutikimas naudoti elektroninį dokumentų įteikimą gali būti duodamas per e. rinkmenų procesinės informacijos sistemą, e. paštu arba faksu. Toks sutikimas teismui gali būti siunčiamas paduodant prašymą dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros arba atsakant į jį.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Paprastai procesinius dokumentus elektroninėmis priemonėmis, per e. rinkmenų procesinės informacijos sistemą, privaloma įteikti tik advokatams, notarams, antstoliams, bankroto administratoriams ir valstybės arba vietos valdžios institucijoms. Dokumentus įteikti kitais būdais leidžiama tik esant pagrįstai priežasčiai. Kitiems asmenims teisės aktuose nėra nustatyta jokių reikalavimų, susijusių su dokumentų įteikimo priemonėmis.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Apygardos teismui paduodant prašymą dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros, mokamas mokestis. Šio mokesčio suma nustatoma remiantis civilinės bylos verte, kuri savo ruožtu nustatoma pagal sumą, kurios reikalaujama. Apskaičiuojant civilinės bylos vertę, prie pagrindinio reikalavimo sumos pridedama papildomų reikalavimų suma. Jeigu yra paduodamas prašymas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros siekiant susigrąžinti palūkanas, kurios dar netaikomos, prie šios sumos reikia pridėti sumą, atitinkančią vienų metų palūkanų sumą. Valstybės mokesčio suma nustatoma pagal gautą galutinę sumą (civilinės bylos išlaidos) ir pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybės mokesčių įstatymo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 priedo 59 straipsnio 1 dalį.

Pateikiant prašymą dėl teismo sprendimo peržiūros turi būti sumokėtas užstatas (paduodant prašymą panaikinti už akių priimtą teismo sprendimą). Užstatas – tai suma, atitinkanti valstybės mokestį, lygų pusei ieškinio sumos. Valstybės mokesčio suma turi būti ne mažesnė nei 100 EUR ir neviršyti 1 500 EUR.

Paduodant apeliacinį skundą turi būti sumokėtas toks pat valstybės mokestis, kaip ir sumokėtas prieš tai, apygardos teisme paduodant prašymą dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros, atsižvelgiant į apeliacinio skundo apimtį.

Užstatas taip pat būtinai mokamas paduodant kasacinį skundą ir prašymą dėl peržiūros. Užstatas skaičiuojamas pagal reikalaujamą sumą, kurios 1 proc. sudaro civilinės bylos išlaidos. Valstybės mokesčio suma turi būti ne mažesnė nei 100 EUR ir neviršyti 3 000 EUR.

Apylinkės teismui arba Aukščiausiajam Teismui už apeliacinio skundo padavimą turi būti sumokėtas 50 EUR valstybės mokestis.

Valstybės mokestis gali būti sumokėtas į bet kurią Finansų ministerijos sąskaitą banko pavedimu: SEB Pank – banko sąskaitos numeris EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X); Swedbank – banko sąskaitos numeris EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X); Danske Bank – banko sąskaitos numeris EE513300333522160001 (SWIFT: FOREEE2X); Nordea Bank – banko sąskaitos numeris EE221700017003510302 (SWIFT: NDEAEE2X).

Visais atvejais valstybės mokestį būtina sumokėti prieš paduodant prašymą. Kartu su prašymu teismui būtina pateikti dokumentą, kuriuo įrodomas valstybės mokesčio sumokėjimas, arba informaciją, kuria remdamasis teismas galėtų patikrinti valstybės mokesčio sumokėjimą (pavyzdžiui, mokėjimo atlikimo data, suma, mokesčio mokėtojas ir kt.).

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Taikant apeliacinę procedūrą gali būti paduotas apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo, priimto vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, jeigu apygardos teismo sprendime leista šį sprendimą apskųsti. Apskritai teismas leidžia apskųsti sprendimą, jeigu nusprendžia, kad, siekiant gauti apylinkės teismo nuomonę teisės klausimu, būtinas apeliacinio teismo sprendimas. Jeigu apygardos teismo sprendime neleidžiama paduoti apeliacinio skundo, jį vis tiek galima paduoti apylinkės teismui, tačiau apylinkės teismas apeliacinį skundą priims tik jeigu yra aišku, kad priimdamas sprendimą apygardos teismas neteisingai taikė materialinės teisės nuostatą, pažeidė procedūrinius reikalavimus arba neteisingai vertino įrodymus, ir jeigu tai galėtų turėti didelį poveikį sprendimui.

Apeliaciniai skundai paduodami apylinkės teismui, kurio jurisdikcijoje yra apygardos teismas, priimantis sprendimą dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

Apeliacinis skundas gali būti paduotas per 30 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo apeliantui, tačiau ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo paskelbimo dienos. Jeigu priimtame apygardos teismo sprendime nėra dalies, kurioje šis sprendimas būtų aprašytas ir pagrįstas, ir jeigu bylos dalyvis paprašė teismo įtraukti šią dalį į savo sprendimą, apeliacinio skundo padavimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo naujo teismo sprendimo įteikimo. Apeliacinis skundas negali būti paduodamas, jeigu abi šalys teisme pateiktu prašymu atsisakė teisės jį paduoti.

Aukščiausiajam Teismui gali būti paduotas kasacinis skundas dėl teismo sprendimo, priimto apeliaciniame procese (Civilinio proceso kodekso 66 straipsnis). Bylos dalyvis gali paduoti kasacinį skundą Aukščiausiajam Teismui, jeigu apylinkės teismas reikšmingai pažeidė procedūrinius reikalavimus arba neteisingai taikė materialinės teisės nuostatą.

Kasacinis skundas gali būti paduotas per 30 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo dalyviui, tačiau ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo apylinkės teismo sprendimo paskelbimo dienos. Kasacinis skundas negali būti paduodamas, jeigu abi šalys teisme pateiktu prašymu atsisakė teisės jį paduoti.

Išimtinėmis aplinkybėmis, jeigu bylos dalyvis to pageidauja ir atsiranda naujų įrodymų, Aukščiausiajam Teismui galima paduoti prašymą peržiūrėti įsigaliojusį teismo sprendimą vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 68 straipsnyje nustatyta procedūra. Prašymą dėl peržiūros galima paduoti per du mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinoma apie peržiūros pagrindą. Jeigu bylos dalyviui nebuvo atstovaujama byloje, prašymas dėl peržiūros gali būti paduotas per du mėnesius nuo sprendimo įteikimo dalyviui arba, jeigu civilinėje byloje dalyvauja visiškai neveiksni šalis, – dalyvio teisiniam atstovui. Šiuo tikslu neatsižvelgiama į įteikimą paskelbiant viešai. Prašymo dėl peržiūros negalima paduoti, jeigu nuo teismo sprendimo, kurį prašoma peržiūrėti, įsiteisėjimo praėjo penkeri metai. Prašymo dėl peržiūros neleidžiama paduoti remiantis tuo, kad šalis nedalyvavo byloje arba jai nebuvo atstovaujama, arba Civilinio proceso kodekso 702 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytu atveju, jeigu nuo teismo sprendimo įsigaliojimo praėjo dešimt metų.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Prašymo peržiūrėti teismo sprendimą procedūra atitinka už akių priimto teismo sprendimo panaikinimo procedūrą (Civilinio proceso kodekso 415 straipsnis). Prašymas dėl peržiūros turi būti paduotas teismui, kuris priėmė sprendimą byloje dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros. Prašymas turi būti paduotas raštu ir jame turi būti pateikta ši informacija: nuoroda į teismo sprendimą, kurį prašoma peržiūrėti; prašymas peržiūrėti teismo sprendimą; aplinkybės ir priežastys, dėl kurių teismo sprendimą reikėtų peržiūrėti. Paskui teismas įteikia prašymą priešingai šaliai ir nustato jai terminą pozicijai pateikti. Teismas turi teisę surengti posėdį, kuriame priima sprendimą dėl pateikto prašymo. Teismas sprendimą dėl prašymo priima raštu. Jeigu prašymas patenkinamas, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra tęsiama tokios stadijos, kokios ji buvo prieš priimant sprendimą. Apylinkės teismui gali būti paduodamas apeliacinis skundas dėl teismo sprendimų, kuriais atmetamas prašymas peržiūrėti teismo sprendimą. Apeliacinį skundą dėl apeliacinių sprendimų, kuriuos priėmė apylinkės teismas, Aukščiausiajam Teismui galima paduoti tik jeigu apylinkės teismas atmetė apeliaciją.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Pagal reglamento 21 straipsnio a punkto a papunktį galimos kalbos yra estų ir anglų.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Estijoje sprendimus, priimtus pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, vykdo nepriklausomi antstoliai. Prašymas iškelti vykdymo bylą pateikiamas skolininko gyvenamosios vietos arba buveinės, arba turto buvimo vietos antstoliui. Antstolių kontorų sąrašas skelbiamas Estijos antstolių ir bankroto patikėtinių rūmų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje.

Jeigu dėl teismo sprendimo, priimto per Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, buvo paduotas apeliacinis skundas, apylinkės teismas, kuriame paduodamas apeliacinis skundas, taiko reglamento 23 straipsnyje nurodytas priemones. Jeigu paduodamas apeliacinis skundas, prašymas dėl taikytinų priemonių paduodamas sprendimą dėl apeliacinio skundo priimančiam teismui.

Jeigu apeliacinis skundas dar nepaduotas, reglamento 23 straipsnyje nurodytas priemones taiko sprendimą byloje priėmęs teismas. Teismas, turintis jurisdikciją taikyti reglamento 23 straipsnio c punkte nurodytą priemonę, yra apygardos teismas, kurio jurisdikcijoje yra arba būtų nagrinėjama vykdymo byla. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Sprendimą sustabdyti vykdymo bylą Vykdymo proceso kodekso 46 straipsnyje nurodytais atvejais gali priimti vykdymo bylą tvarkantis antstolis, taip pat teismas.

Paskutinis naujinimas: 15/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Airija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Jurisdikciją priimti sprendimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi apylinkės teismas, o visi ieškiniai turėtų būti teikiami atitinkamo apylinkės teismo kancleriui. Apylinkės teismų adresai ir kontaktiniai duomenys pateikiami adresu

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Įprastinės ryšio priemonės yra paštas ir el. paštas.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Atitinkamo teismo raštinės darbuotojai gali padėti šalims užpildyti formas ir suteikti bendros informacijos apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, taip pat bendro pobūdžio informacijos apie tai, kuriems Airijos teismams priklauso jurisdikcija priimti sprendimą taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Šie klausimai reglamentuojami Teismo reglamente, kuriame nustatyta, kad:

 • „Nepaisant kitų šio reglamento nuostatų, jeigu teismų tarnyba šiuo tikslu įrengia tinkamas priemones ir jei taip nurodo teismas arba teismo kancleris, bet koks dokumentas, kuris turi būti nusiųstas, pristatytas, perduotas arba įteiktas taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, laikomas įteiktu, jei jis perduodamas elektroniniu būdu kaip elektroninis pranešimas ieškovo arba atsakovo elektroninio pašto adresu (nurodytu ieškovo arba atsakovo firminiame blanke arba popieriuje arba naudojamu siunčiant pranešimą teismo kancleriui) arba atsiunčiamas teismo kanclerio elektroninio pašto adresu (nurodytu teismo tarnybos administruojamoje svetainėje), su sąlyga, kad jei siuntėjas nesutinka, kad numatytam gavėjui būtų siunčiamas elektroninis pranešimas (dėl pristatymo statusą patvirtinančio pranešimo gavimo), arba jei per septynias dienas nuo perdavimo negaunama atsakymo, tuomet elektroninis pranešimas laikomas neišsiųstu, o atitinkamas dokumentas turi būti įteiktas kitu šia tvarka nustatytu būdu per aštuonias dienas po šios datos.“ (Tvarka Nr. 53B, 3 taisyklė)
 • „Ieškinio forma ir pagrindžiantys dokumentai gali būti pateikti registruotu paštu arba, jeigu taikoma 3 taisyklė, elektroniniu būdu.“ (Tvarka Nr. 53B, 4 taisyklė)
 • „Jeigu ieškinys nepatenka į Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo sritį, teismo kancleris turi pranešti apie tai ieškovui, jei įmanoma, tuo pačiu būdu, kuriuo ieškovo prašymas buvo atsiųstas teismo kancleriui (o jei neįmanoma, registruotu laišku arba siunta) [...].“ (Tvarka Nr. 53B, 6 taisyklė)
 • „Teismo kancleris per ES reglamento 5 straipsnio 4 dalyje nustatytą laiką ieškovui privalo atsiųsti [...] registruotu paštu (arba, kai taikoma, kitu 3 taisyklėje leidžiamu būdu) atsakovo atsakymų kopijas. [...] Teismo kancleris per ES reglamento 5 straipsnio 6 dalyje nustatytą laiką ieškovui privalo atsiųsti [...] registruotu paštu (arba, kai taikoma, kitu 3 taisyklėje leidžiamu būdu) pateikto priešieškinio ir bet kokių pagrindžiančių dokumentų (kai taikoma) kopijas.“ (Tvarka Nr. 53B, 8 taisyklė)
 • „Bet kokiu ES reglamente nustatytu tikslu Teismo kanclerio atsiųstas pranešimas ar nurodymas vienai iš Europos ieškinio dėl nedidelės sumos proceso šalių turi būti pateiktas tuo būdu, kuriuo ta šalis su juo susisiekė (arba tos šalies nurodytu adresu ar naudojant jos kontaktinius duomenis) ir [...].“ (Tvarka Nr. 53B, 18 taisyklė).

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Nei viena, nei kita.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ieškiniams pagal vidaus ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą taikomas 25 EUR dydžio žyminis mokestis.  Priešieškiniams taip pat taikomas 25 EUR dydžio mokestis. Kaip nurodyta a punkte, ieškiniai pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turėtų būti pateikti atitinkamo apylinkės teismo kancleriui, o šis praneš ieškovui, kaip sumokėti mokestį.  Kontaktiniai duomenys nurodyti a punkte.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atitinkamam apygardos teismui galima pateikti apeliacinį skundą, išskyrus prašymą nušalinti pagal 4 straipsnio 4 dalį. Apygardos teismų adresai ir kontaktiniai duomenys pateikiami adresu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Atitinkamose Teismo reglamento taisyklėse nustatyta, kad:

„1) Atsakovas, kurio atžvilgiu, taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, priimamas teismo sprendimas už akių pagal šios tvarkos nuostatas, gali pranešti kitai bylos šaliai, kad teisme, kuriam priklauso jurisdikcija nutarties priėmimo teritorijoje, bus pareikštas prašymas dėl tos nutarties panaikinimo ir (arba) pakeitimo remiantis viena iš priežasčių, nurodytų ES reglamento 18 straipsnio 1 dalyje.

2) Pranešimas kitai bylos šaliai, kad teisme bus pareikštas prašymas, turi būti įteiktas ieškovui arba ieškovo advokatui, jeigu jis yra, ne vėliau kaip per pilnas dešimt dienų nuo tos dienos, kai atsakovas sužino apie priimtą sprendimą už akių.

3) Pranešimo kitai bylos šaliai, kad teisme bus pareikštas prašymas, įteikimas nesustabdo bylos nagrinėjimo.

4) Teismas gali pripažinti, kad pakanka faktiškai įteikti pranešimą kitai bylos šaliai, kad teisme bus pareikštas prašymas.

5) Pranešime kitai bylos šaliai, kad teisme bus pareikštas prašymas, turi būti aiškiai ir trumpai išdėstyti ES reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai, kuriais remiasi prašymą teikianti šalis.

6) Teismas, išnagrinėjęs prašymą, gali jį patenkinti arba atmesti remdamasis ES reglamento 18 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

7) Jeigu teismas atmeta prašymą peržiūrėti teismo sprendimą remdamasis tuo, kad netaikomas nė vienas iš ES reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, sprendimas lieka galioti.

8) Jeigu teismas, remdamasis viena iš ES reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, nusprendžia, kad peržiūra būtų pagrįsta, sprendimas, priimtas taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, turi būti panaikintas ir pripažintas negaliojančiu.“

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Anglų ir airių.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Kreditorius per atitinkamą apygardos teismą atitinkamam grafystės teismo kancleriui (County Registrar) arba šerifui (Sheriff) turėtų pateikti prašymą užtikrinti sprendimo vykdymą. Atitinkamam apskrities teismui priklauso jurisdikcija nagrinėti prašymus dėl atsisakymo vykdyti sprendimą, vykdymo sustabdymo arba senaties.

Paskutinis naujinimas: 07/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Graikija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Kompetentingi teismai yra teritorinę jurisdikciją turintys šalies apylinkės civilinių bylų teismai.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Ieškinys pareiškiamas raštu asmeniškai įteikiant prašymą apylinkės civilinių bylų teismo kanceliarijai. Prašymas taip pat gali būti paduodamas e. paštu arba per skaitmeninę platformą dokumentams pateikti, jeigu tokios priemonės yra prieinamos.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Tokia institucija nėra įsteigta.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Įteikti elektroninėmis priemonėmis arba pranešti elektroninėmis priemonėmis negalima.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Asmenys, kurie Graikijoje verčiasi elektronine prekyba, t. y. asmenys, siūlantys paslaugas ir vykdantys prekybą internetu, teisiškai privalo priimti pranešimus naudodami elektronines priemones pagal Prezidento dekreto Nr. 131/2003 8 straipsnio 1 dalį (Graikijos teisės suderinimas su Direktyva 2000/31/EB), jeigu bylų ginčai kyla iš sutarčių, kurias šalys sudarė naudodamos paprastą elektroninį parašą, t. y. naudodamos paprastą elektroninį paštą ir keisdamosi pranešimais.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Išlaidos apskaičiuojamos remiantis konkrečią bylą teisme laimėjusios šalies patirtomis išlaidomis.

Teismo mokesčius, kuriuos turi sumokėti ieškovas, sudaro:

a) advokato išlaidos, jeigu byla buvo vedama per Graikijoje veiklą vykdantį advokatą (jos yra 32 EUR);

b) teismo žyminis mokestis, mokamas kaip atlygis už kiekvieną teisme iškeltą bylą, jo dydis – apie 1,14 proc. visos prašomos priteisti sumos (pagrindinė suma ir palūkanos).

Paduodant ieškinius iki 200 EUR, teismo žyminis mokestis nemokamas.

Jeigu atsakovas perduoda bylą advokatui (kuris turi pasirašyti užpildytą C formą), jis privalo iš anksto sumokėti advokato sąskaitos faktūros mokestį – 32 EUR).

Išimtinėmis aplinkybėmis reikalaujama iš anksto sumokėti papildomą advokato sąskaitos faktūros mokestį, jeigu advokatas šaukiamas į žodinį bylos nagrinėjimą.

Teismo žyminis mokestis turi būti sumokėtas į valstybės biudžetą, o advokato išlaidos – Advokatūrų asociacijoms, kurios surenka ir vėliau apmoka advokato sąskaitą faktūrą, užpildant atitinkamą dokumentą.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Teismo sprendimų, priimamų pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, neįmanoma apskųsti. Tačiau galima paduoti atgręžtinį reikalavimą pateikus prašymą sprendimą priėmusiam teismui ir apeliacinį skundą dėl panaikinimo Aukščiausiajam Teismui.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Prašymas dėl peržiūros gali būti pateiktas tik užpildžius prašymą sprendimą priėmusio teismo kanceliarijoje.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Priimtina kalba yra graikų.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Vykdymo vietoje jurisdikciją turintys antstoliai atsako už kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštą; notarai atsako už aukcionus.

Advokatai atsako už nurodymo areštuoti skolininko turtą, kurį turi kiti asmenys, parengimą, o antstoliai atsako už šio dokumento įteikimą.

Jurisdikciją pagal reglamento 23 straipsnį turi sprendimą priėmęs apylinkės civilinių bylų teismas.

Paskutinis naujinimas: 21/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Ispanija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Pirmosios instancijos teismas (juzgado de primera instancia) ir komercinių bylų teismas (juzgado de lo mercantil) Teisminės valdžios organinio įstatymo (ley Organica del Poder Judicial) 86 straipsnio b punkto 2 dalyje nustatytais atvejais (visų pirma, tais atvejais, kai ieškinys yra susijęs su ieškiniu, pateiktu remiantis transporto sutartimi).

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Kompetentingam Ispanijos teismui ieškinius galima teikti ne tik asmeniškai ir paštu, bet ir už teisingumo vykdymą atsakingų institucijų elektroninėse teismo svetainėse (sedes judiciales electronicas).

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Teismų išvardyti visuomeniniai patariamieji biurai gali teikti šalims praktinę pagalbą pildant formas arba daugiau informacijos apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ir institucijas, kurios yra kompetentingos skelbti sprendimus.

Tiems, kurie pageidauja pateikti ieškinį elektroninėje teismo svetainėje, gali būti suteikta techninė pagalba.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Elektroninėse teismo svetainėse.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Į teismus elektroninėmis ryšio priemonėmis turi kreiptis bent šios šalys:

a) juridiniai asmenys;

b) asmenys, neturintys teisinio statuso;

c) asmenys, kurie vykdydami profesinę veiklą, dėl kurios jiems taikomas privalomos registracijos profesinėje organizacijoje reikalavimas, teismuose turi atlikti tam tikrus formalumus ir veiksmus;

d) notarai ir teismo antstoliai;

e) suinteresuotosios šalies atstovai, privalantys bendrauti su teismais;

f) valstybės tarnautojai, kurie vykdydami pareigas atlieka tam tikrus veiksmus ar procedūras.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą žyminis mokestis nėra taikomas.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Apeliacinio skundo teikti negalima, jei ieškinio suma neviršija 3 000 EUR.

Jeigu ieškinio suma yra nuo 3 000 iki 5 000 EUR, apeliacinį skundą galima teikti sprendimą paskelbusiam teismui, kuris nuspręs, ar skundas yra priimtinas ir paskiau perduos jį nagrinėti provincijos teismui (Audiencia Provincial). Apeliaciniam skundui pateikti taikomas terminas – 20 darbo dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Prašymas peržiūrėti sprendimą teikiamas įprastine tvarka.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Ispanų ir anglų k.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Pirmosios instancijos teismai ir komercinių bylų teismas Teisminės valdžios organinio įstatymo 86 straipsnio b punkto 2 dalyje nustatytais atvejais (visų pirma, tais atvejais, kai ieškinys dėl nedidelės sumos yra susijęs su ieškiniu, pateiktu remiantis transporto sutartimi).

Paskutinis naujinimas: 25/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Prancūzija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Ieškiniai pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, paduodami apylinkės teismams (tribunaux d'instance), turintiems jurisdikciją, jeigu ieškinys yra civilinio pobūdžio (Teismų organizavimo kodekso L. 221-4-1 straipsnis), arba komercinių bylų teismams (tribunaux de commerce), turintiems jurisdikciją, jeigu ieškinys susijęs su prekiautojais, komercinėmis bendrovėmis ar finansų bendrovėmis (Komercinio kodekso (code de commerce) L. 721-3-1 straipsnis).

Jeigu pagal 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo nurodomi valstybės narės teismai, jų nepatikslinant, teritorinę jurisdikciją turi atsakovo arba bet kurio iš atsakovų gyvenamosios vietos teismas.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Prašymas iškelti bylą teismui gali būti siunčiamas paštu.

Bylos, pradėtos pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, šalys su teismais gali bendrauti paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Informacijos, reikalingos prie reglamento pridėtoms formoms pildyti pagal jo 11 straipsnį, bylos šalys gali prašyti iš:

 • teismo darbuotojų (personnel de greffe), kurie dirba teismuose, turinčiuose jurisdikciją nagrinėti ieškinius, pareikštus pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, t. y. apylinkės teismuose arba komercinių bylų teismuose; konkrečiu apylinkės teismų atveju būtiną informaciją apie procedūras paprastai teikia teismo darbuotojai, dirbantys teismo bylos šalių priėmimo skyriuje (service d'accueil du justiciable, toliau – SAUJ). SAUJ apylinkės teismuose bus įdiegtas iki 2017 m. gruodžio 31 d.;
 • visoje šalyje teisės centruose (maisons de la justice et du droit) dirbančių darbuotojų;
 • advokatų, su kuriais šalys gali konsultuotis pasinaudodamos departamentų budinčių teisinio konsultavimo tarnybų (centres départementaux d'accès au droit) nemokamai teikiamomis konsultavimo paslaugomis.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Dokumentų neleidžiama įteikti elektroninėmis priemonėmis. Todėl techninių priemonių nėra.

Su Prancūzijos teismais, turinčiais jurisdikciją nagrinėti ieškinius, pareikštus pagal Ieškinių dėl nedidelių sumų reglamentą, bendraujama tik paštu.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Pagal 13 straipsnį joks asmuo ar specialistas neprivalo priimti elektroninėmis priemonėmis įteikto dokumento.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

 • Jeigu byla iškeliama apylinkės teisme, teismo mokesčių mokėti nereikia. Tačiau teismas gali įpareigoti bylą pralaimėjusią šalį sumokėti išlaidas, įskaitant sprendimo vykdymo išlaidas. Pranešimo registruotu laišku išlaidas padengia teismas. Dėl visų įteikimo išlaidų, patirtų pagal Civilinio proceso kodekso 1387 straipsnį, teismas turi priimti nutartį dėl vykdymo, ir už šių išlaidų išieškojimą atsako Valstybės iždas. Apylinkės teismas taip pat gali įpareigoti bylą pralaimėjusią šalį apmokėti negrąžintinas išlaidas, pvz., visas bylą laimėjusios šalies patirtas atstovavimo ir pagalbos išlaidas.
 • Jeigu byla iškeliama komercinių bylų teisme, teismo mokesčių suma priklauso nuo to, ar rengiamas posėdis. Jeigu posėdis nerengiamas, teismo mokestis yra 17,80 EUR (prašymo priimti nutartį išlaidos); jeigu rengiamas posėdis, mokestis yra maždaug 67 EUR. Šios sumos neapima kitų patirtų papildomų išlaidų.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Toliau nurodyti apeliaciniai skundai pagal Prancūzijos teisę gali būti pareiškiami pagal reglamento 17 straipsnį:

 • apeliacinis skundas (appel), jei teismo sprendimas priimamas pirmąja instancija, t. y. jei ieškinio suma viršija 4 000 EUR. Apeliacinį skundą bet kuri šalis gali paduoti per mėnesį nuo tos dienos, kurią pranešta apie teismo sprendimą (Civilinio proceso kodekso 528 ir 538 straipsniai).
 • Prieštaravimą (opposition) gali pateikti atsakovas, kuriam teismo sprendimas nebuvo įteiktas asmeniškai pagal 5 straipsnio 2 dalį ir kuris nepateikė atsakymo taip, kaip nurodyta 5 straipsnio 3 dalyje (už akių priimtas teismo sprendimas). Toks prieštaravimas pareiškiamas teisme, kuris priėmė ginčijamą sprendimą (Civilinio proceso kodekso 571–578 straipsniai).

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Jeigu sprendimas yra galutinis, šalys gali paduoti apeliacinį skundą teisės klausimais (pourvoi en cassation) Kasaciniame Teisme (Civilinio proceso kodekso 605–618-1 straipsniai).

Jeigu jurisdikcijos vengiama tyčia (fraude au jugement), šalys gali pateikti prašymą dėl teismo sprendimo peržiūros (recours en révision) ginčijamą sprendimą priėmusiame teisme (Civilinio proceso kodekso 593–603 straipsniai).

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Pagal 21a straipsnio 1 dalį priimtinos kalbos yra: prancūzų, anglų, vokiečių, italų ir ispanų.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Vykdymo srityje kompetentingos institucijos yra antstoliai (huissiers de justice), o jeigu apylinkės teismo teisėjo leidimu areštuojamas darbo užmokestis (saisie des rémunérations), – vyriausiasis teismo kancleris (greffier en chef).

Taikant 23 straipsnį:

 • jeigu teismo sprendimas priimamas už akių, teismas, kuriame pareikštas prieštaravimas, prieš dar kartą nagrinėdamas bylą iš esmės, gali atšaukti bet kokią laikinąją nutartį dėl vykdymo, todėl vykdymas sustabdomas (Civilinio proceso kodekso 524 straipsnis);
 • visais atvejais, įteikus pranešimą apie areštą (commandement) arba nutartį dėl arešto (acte de saisie), vykdymo bylą nagrinėjantis teisėjas gali atidėti vykdymą, suteikdamas skolininkui tam tikrą laikotarpį (Civilinio proceso kodekso 510 straipsnis).
Paskutinis naujinimas: 07/12/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Kroatija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Kroatijoje teismai, turintys jurisdikciją priimti sprendimą per Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, yra savivaldybių ir komercinių bylų teismai.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Formos, kiti prašymai ar pareiškimai turi būti pateikiami raštu, faksu arba e. paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Pagal Nemokamos teisinės pagalbos įstatymą (Narodne novine, NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 143/13 – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html) pirminę teisinę pagalbą teikia biurai, profesinės asociacijos ir teisės klinikos.

Pirminė teisinė pagalba – tai:

a) bendra teisinė informacija;

b) teisinės konsultacijos;

c) dokumentų parengimas viešosios teisės subjektams, Europos Žmogaus Teisių Teismui ir tarptautinėms organizacijoms pagal tarptautinius susitarimus ir taisykles, kuriomis reglamentuojama šių įstaigų veikla;

d) atstovavimas viešosios teisės subjektų nagrinėjamose bylose;

e) teisinė pagalba sudarant draugišką susitarimą ne teisme.
Pirminę teisinę pagalbą teikiančių profesinių asociacijų ir teisės klinikų sąrašas pateikiamas šiuo adresu: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Dokumentai įteikiami paštu arba per konkretų teismo pareigūną, t. y. teismo darbuotoją, per kompetentingą teisminę instituciją, notarą arba tiesiogiai teisme, arba elektroninėmis priemonėmis pagal konkretų įstatymą.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Netaikoma.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Teismo mokestis grindžiamas prašymo verte ir imamas:

 • už ieškinį ir priešieškinį;
 • už atsiliepimą į ieškinį;
 • už sprendimą dėl ieškinio;
 • už apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo;
 • už prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo;
 • už prašymą peržiūrėti teismo sprendimą.

Jei nenurodyta kitaip, pareiga mokėti mokestį atsiranda tuo metu, kai yra paduodamas prašymas, kaip nurodyta Teismo mokesčių įstatymo 4 straipsnyje.

Teismo mokesčiai gali būti apskaičiuojami už kiekvieną atskirą veiksmą, atsižvelgiant į ginčo dalyko vertę, pagal tokią lentelę:

Virš

Ne daugiau kaip ... kunų (HRK)

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Jeigu suma didesnė negu 15 000,00 HRK, mokamas 500,00 HRK mokestis ir 1 proc. nuo 15 000,00 HRK viršijančios sumos (ne daugiau kaip 5 000,00 HRK).

Teismo mokesčių kainyne nurodyti mokesčiai mokami Kroatijoje leidžiamais žyminiais (rinkliavos) ženklais arba grynaisiais, jeigu mokėtina mokesčių suma viršija 100,00 HRK ir jeigu nustatyta, kad mokestis gali būti sumokėtas tiesiogiai į minėtą sąskaitą, neatsižvelgiant į mokesčio sumą.

Mokesčiai išreiškiami absoliučiais dydžiais (kunomis) ir procentiniais dydžiais.

Apskaičiuojant mokestį, kuris nustatytas kaip procentinis dydis, mokesčio bazė suapvalinama iki artimiausio šimto, taip, kad ne didesnis kaip 50,00 HRK mokestis būtų suapvalintas iki mažesnio šimto, o didesnis nei 50,00 HRK mokestis – suapvalintas iki didesnio šimto.

Pagal Reglamento Nr. 861/2007 15a straipsnį teismo mokestį galima sumokėti banko pavedimu.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Teismo sprendimą galima apskųsti apeliacine tvarka. Apeliacinis skundas paduodamas sprendimą priėmusiam teismui per aštuonias dienas nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos, tačiau jei teismo sprendimas įteikiamas klientui, šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo jo įteikimo dienos.

Sprendimą dėl apeliacinio skundo, paduoto dėl sprendimo, priimto per ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, priima vienas teisėjas, nagrinėdamas bylą antrąja instancija.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Jei atsakovas įrodo, kad tikėtina, jog pagal Reglamento Nr. 861/2007 18 straipsnį yra priežasčių peržiūrėti per Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priimtą sprendimą, paduodamas ieškinio formos prašymas atlikti peržiūrą kompetentingam savivaldybės arba komercinių bylų teismui, kuris gali pripažinti teismo sprendimą negaliojančiu, o prašymas atkurti buvusią padėtį pateikiamas bylą nagrinėjančiam teismui, kuris taip pat gali grąžinti bylą į tą stadiją, kurioje ji buvo prieš priimant teismo sprendimą.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Būtina pateikti vertimą į kroatų kalbą, vienoje iš valstybių narių patvirtintą kvalifikuoto asmens.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Už vykdymą atsakingas teismas yra savivaldybės teismas, priimantis sprendimą dėl prašymų užtikrinti vykdymą. Teritorinė teismo jurisdikcija vykdymo bylose nustatoma pagal teismų teritorinės jurisdikcijos taisykles.

Sprendimą dėl vykdymo sustabdymo ar apribojimo pagal Reglamento Nr. 861/2007 23 straipsnį priima savivaldybės teismas.

Paskutinis naujinimas: 23/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Italija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Teismai, turintys jurisdikciją nagrinėti ieškinius pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, yra taikos teismas (giudice di pace) arba, jeigu Italijos teisės aktuose dėl konkretaus bylos dalyko numatyta išimtinė jurisdikcija, bendrosios kompetencijos teismas (tribunale ordinario).

Visų pirma bendrosios kompetencijos teismas turi jurisdikciją nagrinėti:

1) piniginius ieškinius dėl nekilnojamojo turto nuomos ir verslo (Italijos civilinio proceso kodekso 447a straipsnis);

2) ieškinius dėl žemės ūkio sutarčių (šiuo atveju jurisdikciją turi specializuotieji bendrosios kompetencijos teismų žemės ūkio skyriai, kaip tai suprantama pagal 1990 m. vasario 14 d. Įstatymą Nr. 29);

3) ieškinius dėl patentų ir prekių ženklų, įmonių teisės ir antimonopolinių klausimų arba klausimų, susijusių su Bendrijai svarbiomis viešosiomis darbų, paslaugų arba prekių pirkimo sutartimis (šiuo atveju jurisdikciją turi bendrosios kompetencijos teismo skyrius, kurio specializacija – verslo bylos, kaip tai suprantama pagal 2003 m. birželio 26 d. Įstatymą-dekretą Nr. 168);

4) ieškinius, pareikštus pagal laivybos teisę, visų pirma dėl žalos, susijusios su laivų susidūrimu, atlyginimo; žalos, padarytos laivams švartuojantis, nuleidžiant inkarą arba atliekant bet kuriuos kitus manevrus uostuose ir kitose sustojimo vietose, atlyginimo; žalos, padarytos dėl pakrovimo ir iškrovimo įrankių uostuose, atlyginimo; žalos, laivų padarytos tinklams ir kitai žvejybos įrangai, atlyginimo; mokesčių ir kompensacijos, susijusių su pagalba, gelbėjimu ir atgavimu; taip pat išlaidų ir išmokų už sudužusio laivo atgavimą padengimo pagal Laivybos kodekso 589 straipsnį.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Paštu. Jeigu procesas vyksta bendrosios kompetencijos teismuose, dokumentus galima teikti ir internetu. Tai turi daryti kaltinamojo advokatas. Daugiau išsamios techninės informacijos pateikiama svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Centras ECC-NET Italia (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ecc-netitalia.it), teikiantis pagalbą tik vartotojams pagal savo kompetenciją.

Klausimais, nepriklausančiais ECC-NET Italia kompetencijai, – Teisingumo ministerija (Ministero della Giustizia).

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali

Via Arenula 70 - 00186 Roma

Tel. (+39) 06 68852480

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Nėra jokios nuostatos dėl jų naudojimo taikos teismų nagrinėjamose bylose. Tačiau bendrosios kompetencijos teismų nagrinėjamose bylose dokumentus ir pranešimus galima įteikti elektroninėmis priemonėmis. Daugiau išsamios techninės informacijos pateikiama svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Šalių advokatai, tačiau tik bendrosios kompetencijos teismų nagrinėjamose bylose.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Taikomi teismo mokesčiai reglamentuoti 2002 m. gegužės 30 d. Prezidento dekretu Nr. 115.

Juos sudaro trys dalys: A) standartinis mokestis, B) fiksuoto dydžio išlaidų avansas ir C) fiksuotas mokestis už teismo dokumentų registraciją, mokėtinas tik Kasacinio Teismo (Corte di cassazione) nagrinėjamose bylose.

A. Standartinio mokesčio dydis priklauso nuo ieškinio sumos ir to, ar byla nagrinėjama pirmąja, ar apeliacine instancija. Konkrečiai:

a) ieškiniams iki 1 100 EUR šis mokestis yra: 43 EUR, jeigu byla nagrinėjama pirmąja instancija; 64,50 EUR, jei byla nagrinėjama apeliacine instancija; 86 EUR, jei byla kasacine instancija nagrinėjama Kasaciniame Teisme;

b) ieškiniams dėl 1 100–5 200 EUR mokestis yra: 98 EUR, jeigu byla nagrinėjama pirmąja instancija; 147 EUR, jei byla nagrinėjama apeliacine instancija; 196 EUR, jei byla kasacine instancija nagrinėjama Kasaciniame Teisme.

B. Be standartinio mokesčio, kaip vienodo dydžio išlaidų avansas mokama 27 EUR suma.

Išimtis: taikos teismo nagrinėjamose bylose ir kai mėginama susitarti taikiai dar prieš pradedant nagrinėti bylą teisme, jeigu ieškinio vertė yra mažesnė nei 1 033,00 EUR ir imamasi atitinkamų veiksmų bei priemonių, mokamas tik standartinis mokestis (todėl B dalyje nurodytas avansas nemokamas).

C. Jeigu bylą nagrinėja Kasacinis Teismas, neatsižvelgiant į ieškinio vertę, papildomai mokami 200 EUR ir tai yra fiksuotas mokestis už teismo dokumentų registraciją.

Priimtini toliau nurodyti mokėjimo būdai.

A. Standartinį mokestį galima sumokėti:

a) Italijos pašto skyriuose, naudojant pašto skyriaus išduotą mokėjimo lapelį (bollettino di conto corrente personale);

b) Italijos bankuose naudojant formą F23;

c) pas žyminių (rinkliavos) ženklų pardavėjus Italijoje, naudojant atitinkamą pranešimo apie mokėjimą formą;

d) banko pavedimu.

BIC kodas: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Šį būdą gali naudoti Italijoje negyvenantys asmenys, neturintys einamosios sąskaitos banke pagal sutartį su Pajamų agentūra (Agenzia delle Entrate).

B. Sumokėti nustatyto dydžio avansą išlaidoms padengti galima:

a) pas žyminių (rinkliavos) ženklų pardavėjus Italijoje, naudojant atitinkamą pranešimo apie mokėjimą formą;

b) elektroninėmis priemonėmis, tačiau tik bendrosios kompetencijos teismų nagrinėjamose bylose.

C. Sumokėti fiksuotą registracijos mokestį galima:

a) Italijos bankuose naudojant formą F23;

b) banko pavedimu.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Taikos teismų sprendimus galima ginčyti bendrosios kompetencijos teismuose. Bendrosios kompetencijos teismų sprendimus galima ginčyti apeliaciniuose teismuose (corte di appello).

Terminas skundui paduoti yra 30 dienų nuo pranešimo apie teismo sprendimą (Civilinio proceso kodekso 325 straipsnis) arba, jeigu apie teismo sprendimą nepranešama, šeši mėnesiai nuo jo paskelbimo (Civilinio proceso kodekso 327 straipsnis).

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Teismai, kurie turi jurisdikciją atlikti peržiūrą:

a) taikos teismų sprendimų – bendrosios kompetencijos teismas;

b) bendrosios kompetencijos teismų sprendimų – apeliacinis teismas.

Kalbant apie procesą, taikomos taisyklės, kuriomis reglamentuojami apeliaciniai skundai ir apskritai teisiniai ginčai (Civilinio proceso kodekso 323 ir paskesni straipsniai).

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Priimtina kalba yra italų.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Institucijos, turinčios jurisdikciją vykdymo srityje, yra bendrosios kompetencijos teismai.

Institucijos, kompetentingos sustabdyti arba apriboti sprendimo vykdymą, kaip tai suprantama pagal reglamento 23 straipsnį, yra bendrosios kompetencijos teismai.

Paskutinis naujinimas: 12/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Kipras

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

 • Nikosijos apylinkės teismas

Adresas: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Telefonas (+357) 22865518

Faksas (+357) 22304212/22805330

E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Limasolio apylinkės teismas

Adresas: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cyprus

Telefonas (+357) 25806100/25806128

Faksas (+357) 25305311

E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Larnakos apylinkės teismas

Adresas: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Telefonas (+357) 24802721

Faksas Faksas (+357) 24802800

E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Pafo apylinkės teismas

Adresas: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Pafas, P.O. Box 60007, Cyprus

Telefonas (+357) 26802601

Faksas (+357) 26306395

E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Famagustos apylinkės teismas

Adresas: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cyprus

Telefonas (+357) 23730950/23742075

Faksas (+357) 23741904

E. paštas chief.reg@sc.judicial.gov.cy

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Galimos pranešimo priemonės pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą yra: prašymo padavimas kanceliarijoje asmeniškai arba išsiuntimas paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, pavyzdžiui, faksu arba e. paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Apylinkės teismų „πρωτοκολλητεία“ (kanceliarijos).

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Dokumentai įteikiami paštu arba registruotu laišku, reikalaujant gavimo patvirtinimo, kartu nurodant gavimo datą. Jei tokia įteikimo forma negalima, dokumentai gali būti įteikiami vienu iš Reglamento (EB) Nr. 805/2004 13 arba 14 straipsniuose nustatytų būdų.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Neįgyvendinta.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Už formos užpildymą teismo mokestis neimamas.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Pirmosios instancijos teismo sprendimus bylose dėl ieškinių dėl nedidelių sumų galima apskųsti Aukščiausiajam Teismui. Apeliacinį skundą reikia paduoti per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo pirmąja instancija dienos.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Neįgyvendinta.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Ieškinys, atsiliepimas, priešieškinys ir atsiliepimai į priešieškinius, taip pat susijusių patvirtinamųjų dokumentų aprašymas turi būti graikų kalba.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Apylinkės teismai.

Paskutinis naujinimas: 07/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Lietuva

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Vadovaujantis įstatymo 26 straipsniu, bylas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėja apylinkės teismai pagal Lietuvos Respublikos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascivilinio proceso kodekse (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatytas teritorinio teismingumo taisykles. Europos teisminiame atlase civilinėse bylose jau yra pateikiama aktuali informacija apie Lietuvos Respublikos teismus ir jų kontaktinius duomenis.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Procesiniai dokumentai teismui gali būti pateikiami tiesiogiai, paštu arba elektroninės formos – elektroninių ryšių priemonėmis (Civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtintas Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Aprašo 3-4 punktai nustato, kad procesiniai dokumentai elektroninių ryšių priemonėmis teismui pateikiami naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu (toliau – VEP posistemis). Asmuo prie LITEKO VEP posistemio paskyros gali prisijungti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.e.teismas.lt.

Vadovaujantis Aprašo 5 punktu, jungdamasis prie LITEKO VEP posistemio paskyros, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę. Asmuo savo tapatybę gali patvirtinti:

- naudodamasis valstybės informacinės sistemos, per kurią asmenims teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos institucijų viešosios ir administracinės elektroninės paslaugos, teikiamomis priemonėmis;

- naudodamasis teismo suteiktais asmenį identifikuojančiais prisijungimo duomenimis.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Vadovaujantis įstatymo 271 straipsniu, reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą praktinę pagalbą ir informaciją proceso šalims teikia pirminę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantys subjektai. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, kai asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomąją instituciją. Pirminę teisinę pagalbą teikiančių subjektų sąrašas pateikiamas interneto tinklalapyje: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 9 dalimi, advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, finansų įstaigoms, draudimo ir audito įmonėms, teismo ekspertams, bankroto administratoriams ir restruktūrizavimo administratoriams teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Be to, elektroninių ryšių priemonėmis dokumentai įteikiami asmenims, kuriems teisės aktuose ar su teismų informacinės sistemos valdytoju sudarytoje sutartyje nustatyta pareiga gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Kitiems asmenims teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jie Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pageidavo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis ir yra nurodę reikalingus kontaktinius duomenis.

Civilinio proceso kodekso 111 straipsnio 2 dalies 3 punktas nustato, kad kiekviename dalyvaujančio byloje asmens procesiniame dokumente turi būti nurodomas procesinių dokumentų įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui būdas. Ši nuostata taikytina kartu su reglamento 13 straipsnio 3 dalies nuostata.

Vadovaujantis Aprašo 22 punktu, jei procesiniai dokumentai asmeniui įteiktini elektroninių ryšių priemonėmis, procesiniai dokumentai yra išsiunčiami į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą. Apie tai proceso dalyvis informuojamas elektroniniu pranešimu savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir nurodytu elektroniniu paštu. Asmuo prie LITEKO VEP posistemio paskyros gali prisijungti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.e.teismas.lt

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 9 dalimi, advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, finansų įstaigoms, draudimo ir audito įmonėms, teismo ekspertams, bankroto administratoriams ir restruktūrizavimo administratoriams teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Be to, elektroninių ryšių priemonėmis dokumentai įteikiami asmenims, kuriems teisės aktuose ar su teismų informacinės sistemos valdytoju sudarytoje sutartyje nustatyta pareiga gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Kitiems asmenims teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jie Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pageidavo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis ir yra nurodę reikalingus kontaktinius duomenis.

Civilinio proceso kodekso 111 straipsnio 2 dalies 3 punktas nustato, kad kiekviename dalyvaujančio byloje asmens procesiniame dokumente turi būti nurodomas procesinių dokumentų įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui būdas. Ši nuostata taikytina kartu su reglamento 13 straipsnio 3 dalies nuostata.

Vadovaujantis Aprašo 22 punktu, jei procesiniai dokumentai asmeniui įteiktini elektroninių ryšių priemonėmis, procesiniai dokumentai yra išsiunčiami į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą. Apie tai proceso dalyvis informuojamas elektroniniu pranešimu savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir nurodytu elektroniniu paštu. Asmuo prie LITEKO VEP posistemio paskyros gali prisijungti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.e.teismas.lt

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Vadovaujantis įstatymo 27 straipsniu, Europos ieškiniai dėl nedidelių sumų apmokami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu. Vadovaujantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, turtiniuose ginčuose už kiekvieną ieškinį mokamas žyminis mokestis apskaičiuojamas nuo ieškinio sumos. Pareiškiant Europos ieškinį dėl nedidelių sumų, mokėtinas 3 procentų žyminis mokestis nuo ieškinio sumos, bet ne mažiau kaip 20 eurų.

Žyminis mokestis gali būti sumokamas banko pavedimu į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto surenkamąją sąskaitą. Visa aktuali informacija šiuo klausimu pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto tinklalapyje: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.vmi.lt/.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Vadovaujantis įstatymo 29 straipsniu, teismų sprendimai, priimti pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, gali būti skundžiami apeliacine tvarka. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 301 straipsnio 3 dalimi, bylas pagal apeliacinius skundus dėl neįsiteisėjusio apylinkės teismo sprendimo nagrinėja apygardų teismai. Civilinio proceso kodekso 307 straipsnio 1 dalis nustato, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos.

Europos teisminiame atlase civilinėse bylose jau yra pateikiama aktuali informacija apie Lietuvos Respublikos teismus ir jų kontaktinius duomenis.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Vadovaujantis įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, teismo sprendimą, priimtą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais peržiūri sprendimą priėmęs teismas.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Priimtina reglamento 20 straipsnio 2 dalyje nurodytos pažymos kalba yra lietuvių kalba.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Vadovaujantis įstatymo 31 straipsniu 1 punktu, teismo sprendimas, priimtas pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ir patvirtintas reglamento IV priede išdėstyta standartine D forma, laikomas vykdomuoju dokumentu. Vykdomuosius dokumentus vykdo antstoliai Civilinio proceso kodekso VI dalyje nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos antstolių sąrašas pateikiamas Lietuvos antstolių rūmų interneto tinklalapyje: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

Paskutinis naujinimas: 18/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Liuksemburgas

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Teismai, turintys jurisdikciją priimti reglamente nurodytus sprendimus, yra taikos teismai (justices de paix).

Nacionalinės interneto svetainės saitas: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel. (+352) 475981-1
Faksas (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel. (+352) 808853-1
Faksas (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel. (+352) 530529

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Liuksemburge priimtinos ryšio priemonės yra pristatymas paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Service d’accueil et d’information juridique (Legal reception and information service) - Luxembourg
Cité Judiciaire
Bâtiment JP
L-2080 - Luxembourg
Tel. (+352) 221846

Service d’accueil et d’information juridique (Legal reception and information service) - Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Tel. (+352) 802315

Europos vartotojų centras EVC (Centre Européen des Consommateurs GIE — CEC Luxembourg)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Tel. (+352) 268464/1

Faksas (+352) 26845761

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@cecluxembourg.lu

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Liuksemburge elektroninės įteikimo ir ryšio priemonės kol kas nėra leidžiamos pagal procedūrines taisykles, todėl dokumentai įteikiami paštu.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Žr. d punktą.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Liuksemburge jurisdikciją turinčiam teismui teismo mokesčiai pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą nemokami.

Tačiau priėmus teismo sprendimą gali tekti sumokėti teismo mokesčius, susijusius su sprendimo vykdymu, jeigu to prašo bylą laimėjusi šalis.

Taikomas 1991 m. sausio 24 d. iš dalies pakeistas Didžiosios Hercogystės reglamentas, kuriuo nustatomi antstolių įkainiai. Daugiau informacijos šia tema pateikiama Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės antstolių asociacijos interneto svetainėje Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg: http://www.huissier.lu/.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse vienas nustatytas mokestis už antstolio (huissier de justice) atliekamą dokumentų įteikimą yra 138 EUR.

Antstoliams galima sumokėti banko pavedimu.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Jeigu ieškinio suma neviršija 2 000,00 EUR, taikos teismo sprendimas yra galutinis. Vienintelis galimas būdas ginčyti sprendimą – paduoti apeliacinį skundą teisės klausimu (pourvoi en cassation).

Jeigu ieškinio suma viršija 2 000,00 EUR, taikos teismo pirmąja instancija priimtą teismo sprendimą galima apskųsti išsamiu apeliaciniu skundu (appel) pirmininkaujančiam apylinkės teismo (tribunal d'arrondissement) teisėjui. Apeliacinį skundą galima paduoti , jei prašymą paduoda ieškovas arba jo advokatas. Vyresniojo advokato (avocat à la cour) dalyvavimas nėra privalomas. Galutinis terminas apeliaciniam skundui paduoti yra 40 dienų nuo pranešimo apie teismo sprendimą dienos. Teismo kanceliarija šalis į posėdį šaukia likus bent aštuonioms dienoms iki posėdžio. Jei šalys gyvena kitoje ES valstybėje narėje, šis‑ galutinis terminas atsižvelgiant į atstumą pratęsiamas penkiolika dienų pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 167 straipsnį. Pirmininkaujantis apylinkės teismo teisėjas bylą nagrinėja žodine tvarka.

Gali būti paduodami apeliaciniai skundai teisės klausimu dėl galutinių taikos teismo sprendimų ir pirmininkaujančio apylinkės teismo teisėjo sprendimų. Apeliacinius skundus teisės klausimu nagrinėja Kasacinis Teismas (Court de Cassation); vyresniojo advokato dalyvavimas šioje byloje yra privalomas.

Nacionalinės interneto svetainės saitas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel. (352) 475981/-1

Tribunal d'arrondissement – Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.  (+352) 803214-1
Faksas (352) 807119

Cour de Cassation
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 - Luxembourg
Tel. (+352) 475981-369/373

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Jurisdikciją priimti sprendimą dėl prašymo atlikti peržiūrą turi sprendimą priėmęs vyriausiasis taikos teismo teisėjas arba jį pavaduojantis teisėjas.

Prašymą dėl peržiūros sprendimą priėmusio teismo kanceliarijai raštu turi paduoti atsakovas arba jo įgaliotas atstovas. Vyresniojo advokato dalyvavimas neprivalomas ir šalys gali dalyvauti asmeniškai arba padedamos ar atstovaujamos bet kurio iš naujojo Civilinio proceso kodekso 106 straipsnyje nurodytų asmenų (saitas: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf – p. 21 ir paskesni).

Likus bent aštuonioms dienoms iki posėdžio teismo kanceliarija šaukia šalis atvykti į jį. Pagal naujojo Civilinio proceso kodekso 103 ir 167 straipsnius šis terminas pratęsiamas, jeigu šalys nuolat ar įprastai negyvena Liuksemburge. Taikos teismas bylą nagrinėja žodine tvarka.

Nacionalinės interneto svetainės saitas: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Tel. (+352) 475981-1
Faksas (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel. (+352) 808853-1
Faksas (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel. (+352) 530,529

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Liuksemburge priimtinos kalbos yra prancūzų ir vokiečių.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

1) Liuksemburge teismo sprendimus vykdo antstoliai.

Antstolių kontaktiniai duomenys pateikiami Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės antstolių asociacijos interneto svetainėje (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg): http://www.huissier.lu/.

2) Pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, 23 straipsnį kompetentinga institucija yra pirmininkaujantis apylinkės teismo teisėjas.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Malta

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Teismai, turintys jurisdikciją priimti sprendimus pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą: Maltos ieškinių dėl nedidelių sumų teismas ir Goco ieškinių dėl nedidelių sumų teismas.

Išsamūs kontaktiniai teismų duomenys:

Maltos ieškinių dėl nedidelių sumų teismas

Tel. 00356 25902000

E. paštas courts.justice@gov.mt

Adresas: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta.

Goco ieškinių dėl nedidelių sumų teismas

Tel. 00356 22156650

E. paštas gozocourts@mgoz@gov.mt

Adresas: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gocas.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Su teismais galima susisiekti šiais būdais: atvykus į teismo kanceliariją, paštu, faksu ir e. paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Jeigu ieškinį prieš komercinę veiklą vykdantį asmenį pateikia vartotojas, praktinę pagalbą suteiks Europos vartotojų centrų tinklui priklausantis Europos vartotojų centras Maltoje.  Europos vartotojų centro Maltoje adresas - ECC-Net:

Malta Consumer House

47A, South Street, Valletta VLT1101 Malta

E. paštas ecc.malta@gov.mt

Jeigu ieškinį prieš komercinę veiklą vykdantį asmenį pateikia kitas komercinę veiklą vykdantis asmuo, praktinę pagalbą suteiks bendrovė „Malta Enterprise“.  Bendrovės „Malta Enterprise“ adresas:

Malta Enterprise Corporation

Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Malta

E. paštas info@maltaenterprise.com

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Maltos procesinės teisės aktuose nėra numatyta, kad pranešimus galima perduoti elektroniniu būdu.  Pranešimų perdavimas elektroniniu būdu yra nenumatytas ir nepriimtinas.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Ši pareiga nėra nustatyta jokiam asmeniui ar kurios nors profesijos atstovui.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Taikomi šie mokesčiai: už A formos pateikimą – 40 EUR, už kiekvieną atsakovams įteiktą pranešimą – po 7,20 EUR.  Jeigu naudojama C forma, taikomas 25 EUR mokestis, o už kiekvieną pranešimą –po 7,20 EUR.  Remiantis 15a straipsniu, mokestis sumokamas banko pavedimu.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Tuo atveju, jei apeliacinis skundas teikiamas dėl Maltos ieškinių dėl nedidelių sumų teismo priimto sprendimo, jį galima pateikti Maltos apeliaciniam teismui (žemesniajai instancijai), o jeigu apeliacinis skundas teikiamas dėl Goco ieškinių dėl nedidelių sumų teismo priimto sprendimo, jį galima pateikti Goco apeliaciniam teismui (žemesniajai instancijai).

Vadovaujantis Maltos įstatymų 380 skyriaus 8 straipsniu, apeliacinį skundą galima pateikti per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.  8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, nepriklausomai nuo ieškinio dydžio, apeliacinis skundas gali būti pateikiamas visais šiais atvejais:

a) kai byla yra susijusi su teismo jurisdikcija;

b) kilus bet kokiam klausimui dėl senaties;

c) pažeidus 380 skyriaus 7 straipsnio 2 dalies nuostatas.  Šiame straipsnyje nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, jeigu ieškinio siekiama išvengti ginantis, kai klausimas nepriklauso teismo jurisdikcijai, ir (arba) kitas kompeteningas teismas tuo metu nagrinėja bylą, kurios baigtis gali turėti įtakos ieškinio nagrinėjimui šiame teisme;

d) kai teismas nesilaiko nešališkumo ir teisingumo principų ir savo veiksmais pažeidžia apeliacinį skundą pateikusio asmens teises.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Kasaciniai skundai teikiami Maltos arba Goco ieškinių dėl nedidelių sumų teismui vadovaujantis reglamento 18 straipsniu.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Priimtina vartoti maltiečių kalbą.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Už sprendimų vykdymo užtikrinimą yra atsakingas Maltos magistratų teismas arba Goco magistratų teismas, nelygu, kur yra asmens, kurio atžvilgiu vykdomas priimtas sprendimas, gyvenamoji vieta.

Paskutinis naujinimas: 14/12/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Nyderlandai

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Bylas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėja ir sprendimus jose priima rajono teismo teisėjas (kantonrechter).

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Pagal šiuo metu galiojantį Civilinio proceso kodekso 33 straipsnį ieškinio forma gali būti pateikiama elektroninėmis priemonėmis, jeigu tai leidžiama pagal teismo procedūros taisykles. Šiuo metu nė vienas teismas neleidžia formų pateikti elektroninėmis priemonėmis. Formos gali būti pateikiamos tik toliau nurodyta tvarka:

 • paštu;
 • pateikiant jas teismo kanceliarijai.

Kartu su teisės aktais dėl proceso teisės paprastinimo ir skaitmeninimo (jie dar svarstomi, įskaitant naująjį Civilinio proceso kodekso 33 straipsnį) į Įgyvendinimo įstatymą yra įtrauktos taisyklės dėl dokumentų pateikimo elektroninėmis priemonėmis. Šios taisyklės tikriausiai įsigalios vėliau.

Naujajame Civilinio proceso kodekso 30c straipsnyje nurodyta, kad byla turi būti keliama elektroninėmis priemonėmis. Pagal 30c straipsnio 4 dalį fiziniai asmenys ir asociacijos, kurių įstatai nėra įtvirtinti notaro akte, neprivalo pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis, nebent joms atstovautų trečiasis asmuo, teikiantis profesionalią teisinę pagalbą.

Šiuo metu bylos iškėlimo dokumentų neįmanoma tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis pateikti iš kitos valstybės narės. Šalys iš kitos valstybės narės, turinčios profesionalų atstovą Nyderlanduose, elektroninėmis priemonėmis dokumentus pateikti gali. Užsienio šalys, neturinčios teisinio atstovo, norėdamos iškelti bylą, privalo tai padaryti ne elektroninėmis priemonėmis.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Praktinę pagalbą gali teikti Teisės tarnybos skyrius (Juridisch Loket), o konkrečiau – Europos vartotojų informavimo centras, įsikūręs Teisės tarnybos skyriaus patalpose.

Žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.eccnederland.nl ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.juridischloket.nl.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Dokumentai pagal reglamento 13 straipsnio 1 dalį ir rašytiniai pranešimai pagal reglamento 13 straipsnio 2 dalį įteikiami pagal Civilinio proceso kodekso 30e straipsnį. Įsigaliojus minėtiems teisės aktams, Nyderlandai imsis veiksmų darydami prielaidą, kad byla yra iškeliama elektroninėmis priemonėmis.

Pagal Civilinio proceso kodekso 30e straipsnį kiti dokumentai, kurių pateikti konkrečiai nereikalaujama, ir kitas teismo ir šalių tarpusavio bendravimas bus prieinamas elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai taikoma 30c straipsnio 5 dalis. Pagal 30c straipsnio 5 dalį šalys, kurios neprivalo siųsti dokumentų elektroninėmis priemonėmis ir to nedaro, siunčia popierinius dokumentus.

Pagal teisės aktus dėl proceso teisės paprastinimo ir skaitmeninimo šalims, kurių gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, kol kas nėra techninių galimybių pateikti dokumentus tiesiogiai (žr. b punktą) ir išplatinti juos per teismų skaitmeninę sistemą. Nei užsienio įmonės, nei fiziniai asmenys neprivalo pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis. Jeigu šalis iš kitos valstybės narės turi teisinį atstovą Nyderlanduose, procesas vykdomas elektroninėmis priemonėmis ir teismas 13 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus atitinkamai gali įteikti elektroninėmis priemonėmis.

Jeigu iš šalių nereikalaujama pateikti dokumentų elektroninėmis priemonėmis ir jos neturi teisėto atstovo, dokumentai įteikiami paštu.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Žr. d punkte nurodytą informaciją.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Teismo mokesčius turi mokėti tik ieškinius rajono teisme pareiškiantys asmenys. Atsakovai mokėti teismo mokesčių neprivalo. Kalbant apie teismo mokesčių sumą, jei taikytina, Nyderlanduose skiriami:

 • ieškiniai dėl mažesnės nei 500 EUR arba neapibrėžtos sumos;
 • ieškiniai dėl 500–12 500 EUR.

Yra trys vienodo dydžio mokesčiai. Tai, kuris mokestis taikomas, priklauso nuo to, ar ieškovas yra juridinis asmuo, fizinis asmuo ar fizinis asmuo, kurio finansinis pajėgumas ribotas.

Dėl mokesčių žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaswww.rechtspraak.nl.

Nuotolinius mokėjimus Nyderlandų teismams galima atlikti banko pavedimu. Teismo tarnautojo parengtoje mokesčių suvestinėje (griffienota) nurodyti teismo banko sąskaitos duomenys. Teismo mokesčius reikėtų pervesti į minėtą sąskaitą.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Pagal nacionalines taisykles apeliacinius skundus dėl rajono teismo teisėjo priimtų sprendimų galima paduoti apeliaciniam teismui (gerechtshof), jeigu tai yra Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, susijusi su 1 750 EUR ar didesnėmis sumomis. Terminas apeliaciniam skundui paduoti yra 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Informacija apie Nyderlandų teismus pateikiama šiuo adresu: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.rechtspraak.nl.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Atsakovai gali kreiptis į rajono teismą, priėmusį sprendimą byloje dėl Europos ieškinio dėl nedidelės sumos, ir prašyti peržiūrėti sprendimą remiantis reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais. Skundą reikia paduoti per 30 dienų terminą, nurodytą 18 straipsnio 2 dalyje.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Kitos valstybės narės teismo išduotos pažymos, kaip tai suprantama pagal reglamento 20 straipsnio 2 dalį, turi būti parengtos olandų kalba arba išverstos į šią kalbą.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Institucijos, atsakingos už Europos ieškinių dėl nedidelių sumų byloje priimto sprendimo vykdymą, yra Nyderlandų antstoliai.

Dėl institucijų, atsakingų už Reglamento (EB) Nr. 861/2007 23 straipsnio taikymą, žr. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnį.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnis

Jeigu pateikiami vykdymo prašymai, kaip nurodyta reglamento 22 ir 23 straipsniuose, taikomas Civilinio proceso kodekso 438 straipsnis.

Civilinio proceso kodekso 438 straipsnis

1. Ginčai dėl vykdymo perduodami nagrinėti apylinkės teismui (rechtbank), kuris turi jurisdikciją pagal įprastas taisykles arba kurio geografinės jurisdikcijos teritorijoje turi būti įvykdytas areštas, yra viena ar kelios turto, kuriam padaryta žalos, dalys, arba numatomas vykdymas.

2. Siekiant taikyti laikinąją apsaugos priemonę, laikinosios apsaugos procedūra (kord geding) taip pat gali būti vykdoma teisme, nagrinėjančiame prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (voorzieningsrechter), t. y. jurisdikciją pagal 1 dalį turinčiame teisme. Nepažeidžiant kitų teismo įgaliojimų, teismas, nagrinėjantis prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prireikus gali sustabdyti vykdymą tam tikram laikui, kol sprendimą dėl ginčo priims teismas, arba nuspręsti, kad vykdymas gali būti tęsiamas arba tęsiamas tik sumokėjus užstatą. Teismas gali panaikinti areštą, pareikalavęs užstato arba jo nepareikalavęs. Užtikrinant vykdymą, teismas gali įpareigoti ištaisyti netobulai atliktus formalumus ir nurodyti, kokius netobulai įvykdytus formalus reikia atlikti ir kas turi padengti susijusias išlaidas. Teismas gali įpareigoti bet kurią trečiąją šalį, prisijungusią prie bylos, duoti sutikimą tęsti vykdymą ar bendradarbiauti vykdant procedūrą, kai vykdymo prašanti šalis turi sumokėti užstatą arba neturi to daryti.

3. Jeigu byloje laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, prašymą nagrinėjantis teismas, užuot atmetęs prašymą ir jei to prašo ieškovas, perduoda bylą apylinkės teismui, nurodęs dieną, kurią ji turi būti nagrinėjama. Tą dieną neatvykęs atsakovas, kuriam teisme neatstovauja advokatas, paskelbiamas neatvykusiu į teismo posėdį, jeigu jis buvo pašauktas dalyvauti byloje tą dieną, tinkamai atsižvelgiant į šaukimui nustatytą terminą arba terminą, nustatytą laikinąsias apsaugos priemones ieškovo prašymu taikančio teismo.

4. Jeigu antstoliui, atsakingam už vykdymą, pareiškiamas prieštaravimas ir reikia nedelsiant taikyti laikinąją apsaugos priemonę, antstolis gali prisistatyti laikinąsias priemones taikančiam teismui ir pateikti savo parengtą ataskaitą šia tema, taip pat paprašyti teismo dalyvaujančioms šalims taikyti laikinąją apsaugos priemonę. Bylas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjantis teismas sustabdo bylą, kol šalims bus įteiktas šaukimas, nebent dėl prieštaravimo pobūdžio jis mano, kad sprendimą reikia priimti iš karto. Antstoliui, kuris įgyvendina šiuos įgaliojimus vykdymo siekiančiai šaliai nepritarus, pačiam gali tekti sumokėti išlaidas, paaiškėjus, kad jo ieškinys nepagrįstas.

5. Trečiasis asmuo gali prieštarauti vykdymui ir įteikti šaukimą ir vykdymo siekiančiai šaliai, ir šaliai, dėl kurios pateiktas vykdymo prašymas.

3 ir 5 dalys bus iš dalies pakeistos siekiant atsižvelgti į dar nepriimtus teisės aktus dėl proceso teisės paprastinimo ir skaitmeninimo.

3. Jeigu byloje laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, prašymą nagrinėjantis teismas, užuot atmetęs prašymą ir jei to prašo ieškovas, perduoda bylą apylinkės teismui. Teismas, kuriam perduodamas klausimas, iš karto nustato kito procesinio veiksmo datą. Tą dieną neatvykęs atsakovas, kuriam teisme neatstovauja advokatas, paskelbiamas neatvykusiu į teismo posėdį tik jeigu jis buvo pašauktas dalyvauti byloje tą dieną, tinkamai atsižvelgiant į šaukimui nustatytą terminą arba terminą, nustatytą laikinąsias apsaugos priemones ieškovo prašymu taikančio teismo.

5. Trečiasis asmuo gali prieštarauti vykdymui ir įteikti šaukimą ir vykdymo siekiančiai šaliai, ir šaliai, dėl kurios pateiktas vykdymo prašymas.

Paskutinis naujinimas: 17/12/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Austrija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Austrijoje apylinkės teismai (Bezirksgerichte) turi jurisdikciją nagrinėti bylas pirmąja instancija pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) Nr. 2421/2015, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Geografinė jurisdikcija, tiek, kiek ji dar nenustatyta taikant 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1215/2012, reglamentuojama Austrijos teisės aktais dėl jurisdikcijos.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) Nr. 2421/2015, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, gali būti pateikiami popieriniai ieškiniai arba ieškiniai gali būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis per elektroninę teisinės korespondencijos sistemą (Elektronischer Rechtsverkehr, toliau – ERV). ERV iš esmės gali naudotis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nors jai reikalinga speciali programinė įranga ir tarpinės agentūros dalyvavimas. Naujausias tarpinių agentūrų sąrašas pateikiamas šiuo adresu:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv..

Pastabas ir priedus taip pat galima pateikti elektronine forma naudojant piliečio kortelės funkciją (Bürgerkartenfunktion) (lustinė kortelė arba mobilusis parašas, žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.buergerkarte.at/ ), o elektroninės formos pateikiamos Austrijos teisingumo interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/index.html.

Dokumentų neleidžiama pateikti faksu arba e. paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Jeigu Austrija turi tarptautinę jurisdikciją, šalys gauna pagalbą ir bendrą informaciją iš atitinkamo apylinkės teismo.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Teismai Austrijos ERV sistemą gali naudoti elektroniniam dokumentų įteikimui šalims ar jų atstovams. Tai toks perdavimo nustatytiesiems naudotojams būdas, kai yra laikomasi tikslių techninių taisyklių. ERV iš esmės gali naudotis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nors jai reikalinga speciali programinė įranga ir tarpinės agentūros dalyvavimas. Naujausias tarpinių agentūrų sąrašas pateikiamas adresu

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Jeigu dokumentų neįmanoma įteikti per ERV, jie gali būti įteikiami elektroninėmis priemonėmis per dokumentų įteikimo administracinį departamentą pagal Dokumentų įteikimo įstatymo 3 dalį (Zustellgesetz, 28 ir paskesni straipsniai).

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Asmenys, privalantys naudoti Austrijos ERV (bet ne kitas elektroninio dokumentų įteikimo sistemas): advokatai (Rechtsanwälte), kiti asmenys, įgalioti atstovauti atsakovui baudžiamojoje byloje (Verteidiger in Strafsachen), notarai (Notare), kredito ir finansų įstaigos (Bankų įstatymo (BWG) 1 straipsnio 1 ir 2 dalys), įmonės, patenkančios į Draudimo priežiūros įstatymo (VAG 2016) 1 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4, 6, 7 ir 8 punktų taikymo sritį, socialinio draudimo institucijos (Bendrojo socialinio draudimo įstatymo, ASVG, 23–25 straipsniai, Savarankiškai dirbančiųjų socialinio draudimo įstatymo (GSVG) 15 straipsnis, Ūkininkų socialinio draudimo įstatymo (BSVG) 13 straipsnis, Valstybės tarnautojų sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimo įstatymo (B-KUVG) 9 straipsnis ir Notarų draudimo įstatymo (NVG, 1972) 4 straipsnis), pensijų institucijos (Bendrojo socialinio draudimo įstatymo (ASVG) 479 straipsnis), Statybos darbuotojų atostogų ir išeitinių išmokų fondas (Statybos darbuotojų atostogų ir išeitinių išmokų įstatymo (BUAG) 14 straipsnis), Farmacijos darbuotojų darbo užmokesčio fondas (2002 m. Darbo užmokesčio fondo įstatymo 1 straipsnis), Nemokumo nenumatytais atvejais fondas (Nemokumo nenumatytais atvejais įstatymo (IESG) 13 straipsnis) ir IEF Service GmbH (IEF įstatymo (IEFG) 1 straipsnis), Austrijos socialinio draudimo institucijų konfederacija (Bendrojo socialinio draudimo įstatymo (ASVG) 31 straipsnis), Finansų prokuroras (Finanzprokuratur, atstovaujantis valstybei tam tikrų rūšių bylose) (Finansų prokuroro įstatymo (ProkG) 1 straipsnis), ir advokatūrų asociacijos (Rechtsanwaltskammern).

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Austrijos teismo mokesčių įstatyme nėra atskirų nuostatų dėl teismo mokesčių vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Pareiškiant ieškinį ir vėliau pirmojoje instancijoje taikomas Teismo mokesčių įstatymo (GGG) 1 punktas dėl įkainių (TP 1), o paduodant apeliaciją ir per paskesnį procesą antrojoje instancijoje – to paties įstatymo 2 punktas dėl įkainių (TP 2). Šie mokesčiai taikomi visoms nacionalinėms civilinėms byloms.

Teismo mokesčiai apskaičiuojami pagal ieškinio vertę (pradinio ieškinio vertė, didinama bet kokia papildoma suma, iki kurios ieškinys išplečiamas), arba apeliacinėje instancijoje nagrinėjamą vertę ir šalių skaičių. Šiuo metu Teismo mokesčių įstatymo 1 ir 2 punktuose dėl įkainių nustatyti įkainiai nurodyti toliau pateiktoje lentelėje.

1 punktas dėl įkainių

Ieškinio vertė

Teismo mokesčių dydis


iki

150 EUR


22 EURvirš

150 EUR iki

300 EUR

43 EURvirš

300 EUR iki

700 EUR

61 EURvirš

700 EUR iki

2 000 EUR

102 EURvirš

2 000 EUR iki

3 500 EUR

163 EURvirš

3 500 EUR iki

7 000 EUR

299 EUR


2 punktas dėl įkainių

Apeliacinėje instancijoje nagrinėjama vertė

Teismo mokesčių dydis


iki

150 EUR


18 EURvirš

150 EUR iki

300 EUR

39 EURvirš

300 EUR iki

700 EUR

67 EURvirš

700 EUR iki

2 000 EUR

137 EURvirš

2 000 EUR iki

3 500 EUR

271 EURvirš

3 500 EUR iki

7 000 EUR

544 EUR


Mokėjimo būdai nustatyti Teismo mokesčių įstatymo 4 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad mokesčius galima sumokėti banko kortele, turinčia bankomato funkciją, arba kredito kortele, sumokant arba pervedant sumą į kompetentingo teismo sąskaitą arba sumokant grynaisiais pinigais kompetentingame teisme.

Visi mokesčiai taip pat gali būti mokami tiesioginiu debetu, jei teismui (arba apskritai Austrijos teismų sistemai) leista rinkti teismo mokesčius iš sąskaitos, kurią nurodo mokesčius turinti mokėti šalis, ir deponuoti juos teismo sąskaitoje ir jeigu prašyme nurodomi bent sąskaitos, iš kurios reikėtų nuskaičiuoti mokesčius, duomenys ir didžiausia suma, kurią galima nuskaičiuoti.

Jei reikalavimas pateikiamas naudojant ERV sistemą, mokesčiai turi būti mokami tiesioginiu debetu. Šiuo atveju didžiausia leistina suma, kurią galima nuskaičiuoti, nenurodoma.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Jeigu byla iškeliama pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) Nr. 2421/2015, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, apylinkės teismo pirmąja instancija priimtą sprendimą galima apskųsti (Berufung). Apeliacinis skundas per keturias savaites nuo teismo sprendimo įteikimo dienos raštu paduodamas apylinkės teismui, priėmusiam sprendimą pirmąja instancija. Apeliacinį skundą turi pasirašyti advokatas (Rechtsanwalt). Advokatas taip pat privalo atstovauti šaliai paskesnėje apeliacinėje byloje.

Sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų galima ginčyti apeliaciniu skundu dėl bylinėjimosi išlaidų (Kostenrekurs), net jei pats teismo sprendimas neginčijamas. Toks apeliacinis skundas per 14 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo dienos paduodamas raštu teismui, priėmusiam sprendimą pirmąja instancija.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Pagal Austrijos civilinio proceso kodekso 548 straipsnio 5 dalį pirmosios instancijos teismas, turintis jurisdikciją vykdyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, taip pat turi jurisdikciją peržiūrėti sprendimą pagal reglamento 18 straipsnį.

Peržiūra atliekama tik jeigu to aiškiai prašo atsakovas. Atsakovo prašyme būtina nurodyti pagrįstas tokios peržiūros priežastis. Teismas atsižvelgia tik į atsakovo pateiktus argumentus. Teismas turi surengti žodinį bylos nagrinėjimą tik jeigu mano, kad tai būtina.

Jei, teismo nuomone, nėra reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių atlikti peržiūrą, jis atmeta prašymą pagal 18 straipsnio 3 dalį, ir tokiu atveju lieka galioti pradinis sprendimas. Dėl tokio sprendimo gali būti paduotas apeliacinis skundas teisės klausimu (Rekurs). Jeigu taikomi 18 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai, t. y. jei teismas laiko priežastis pagrįstomis, jis paskelbia savo pradinį sprendimą negaliojančiu. Šio sprendimo negalima ginčyti. Byla grąžinama į tą padėtį, kurioje ji buvo prieš imantis procesinio veiksmo paskelbti sprendimą negaliojančiu. Per peržiūros procedūrą pagal 18 straipsnį atsakovas vykdymo valstybėje narėje gali prašyti sustabdyti vykdymą arba vykdymo senaties terminą pagal 23 straipsnį.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Pagal 21a straipsnio 1 dalį priimtina kalba yra vokiečių.

Be oficialiosios kalbos (vokiečių), Austrijos piliečiai ir valstybių, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalys, piliečiai gali vartoti vengrų kalbą Oberpulendorfo ir Obervalto apylinkės teismuose, slovėnų kalbą Ferlacho, Eizenkapelio ir Bleiburgo apylinkės teismuose, kroatų kalbą – Eizenštato, Giusingo, Noizydlio prie Ežero, Matersburgo, Oberpulendorfo ir Obervalto apylinkės teismuose.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Vykdymo srityje ir taikant 23 straipsnį kompetentingos institucijos yra apylinkės teismai. Geografinė jurisdikcija nustatoma pagal Austrijos vykdymo kodeksą (Exekutionsordnung).

Paskutinis naujinimas: 07/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Lenkija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Apylinkės teismai (sądy rejonowe) arba apygardos teismai (sądy okręgowe).

Paprastai jurisdikciją (pirmosios instancijos) turi apylinkės teismai. Tačiau tam tikruose ginčuose, kurie dėl savo pobūdžio yra susiję su apygardos teismų dalykine kompetencija, jurisdikciją (pirmosios instancijos) turi apygardos teismai, nepaisant ieškinio vertės. Tai gali būti, pvz., su autorių teisių apsauga susiję turtiniai reikalavimai.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Rašytiniai popieriniai pareiškimai.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Apylinkės ir apygardos teismų klientų aptarnavimo biuras (Biura Obsługi Interesantów).

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Elektroninės ryšio priemonės neleidžiamos.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Tokios pareigos nėra.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros teismo mokestis yra 100 PLN. Toks pat mokestis mokamas ir už apeliacinių skundų nagrinėjimą.

Civilinių bylų nagrinėjimo teismo mokestis mokamas negrynaisiais pinigais, pervedant sumą į kompetentingo teismo einamąją sąskaitą (sąskaitos duomenis galima gauti tiesiai iš teismo arba rasti teismo ar Teisingumo ministerijos svetainėje), tiesiogiai teismo mokėjimo biure arba teismo mokėjimo biure sumokant žyminį mokestį.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Esant reglamento 7 straipsnio 2 dalyje išdėstytoms aplinkybėms kompetentingas teismas priima sprendimą, kurį susijusi šalis gali apskųsti apeliacine tvarka antrosios instancijos teismui (t. y. apylinkės teismo sprendimai skundžiami apygardos teismui, o apygardos teismo sprendimai skundžiami apeliaciniam teismui). Apeliaciniai skundai teikiami skundžiamą sprendimą priėmusiam teismui per dvi savaites nuo pagrįsto sprendimo įteikimo ieškovui. Jeigu susijusi šalis per vieną savaitę nuo teismo sprendimo paskelbimo nepaprašo įteikti pagrįsto sprendimo (arba, jeigu sprendimas buvo priimtas uždarame posėdyje, per vieną savaitę nuo sprendimo gavimo), skundo pateikimo terminas prasideda pasibaigus prašymo įteikti pagrįstą sprendimą pateikimo terminui. (Civilinio proceso kodekso  316 straipsnio 1 dalis, 367 straipsnio 1 dalis ir 367 straipsnio 2 dalis, kartu su 369 ir 50526 straipsniais). Esant reglamento 7 straipsnio 2 dalyje išdėstytoms aplinkybėms kompetentingas teismas priima sprendimą už akių. Atsakovas gali pareikšti prieštaravimą dėl sprendimo už akių tokį sprendimą priėmusiam teismui. Esant nepalankiam rezultatui pareiškėjas galia apskųsti sprendimą bendra tvarka. (Civilinio proceso kodekso  339 straipsnio 1 dalis, 342 straipsnis ir 344 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Prašymas peržiūrėti sprendimą (Civilinio proceso kodekso 50527a straipsnis). Prašymą nagrinėja sprendimą priėmęs teismas.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Lenkų k.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Teismo antstoliai (komornicy) yra kompetentingos institucijos pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priimtiems sprendimams vykdyti. Teismo antstolių veiksmai gali būti skundžiami kompetentingam apylinkės teismui. Teisinis pagrindas: Civilinio proceso kodekso 767 straipsnio 1 dalis.

Prašymai atsisakyti vykdyti teismo sprendimą turi būti pateikiami skolininko gyvenamosios vietos arba registruotos buveinės apygardos teismui arba, jeigu tokio teismo nėra, apygardos, kurioje sprendimas vykdytinas ar vykdomas, teismui.

Institucija, atsakinga už priemonių pagal reglamento 23 straipsnį įgyvendinimą, yra kompetentingas apygardos teismas. Teisinis pagrindas: Civilinio proceso kodekso 115320 straipsnio 1 ir 2 dalys (kai sprendimas vykdomas Lenkijoje, remiantis kitos ES valstybės narės pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą išduotu sprendimu) arba Civilinio proceso kodekso 8202 straipsniu (kai sprendimas vykdomas Lenkijoje, remiantis Lenkijos teismo pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą išduotu sprendimo formos vykdomuoju dokumentu, kuriame yra teismo sprendimo paskelbimas vykdytinu).

Paskutinis naujinimas: 04/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Portugalija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Vietos civilinių bylų teismai ir bendrąją jurisdikciją turintys teismai.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Registruotu laišku, faksu ir elektroninėmis duomenų perdavimo priemonėmis.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

DGAJ – Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home).

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Prieinamos tokios ryšio priemonės:

 • elektroninis pranešimas per IT sistemą, kuria palaikomas teismų darbas, URL Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx, jei šalys paskyrė teisėtus atstovus. Šiuo tikslu teisėtas šalies atstovas pirmiausia turi kreiptis dėl registracijos į įstaigą, kuriai pavesta valdyti prieigą prie IT sistemos (Civilinio proceso kodekso 132 straipsnio 1 ir 3 dalys, 247 ir 248 straipsniai, ir 2013 m. rugpjūčio 26 d. ministro įgyvendinamojo nutarimo Nr. 280/2013 (Portaria) 3, 5, 25 ir 26 straipsniai);
 • pranešimas registruotu laišku, siunčiamas į šalies gyvenamąją vietą ar būstinę arba pranešimams gauti pasirinktu adresu, jei šalis nėra paskyrusi teisėto atstovo (Civilinio proceso kodekso 249 straipsnis).

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Teisėti atstovai, teisėjai, prokurorai ir teismo pareigūnai per IT sistemą, kuria palaikomas teismų darbas (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx) (2013 m. rugpjūčio 26 d. ministro įgyvendinamojo nutarimo Nr. 280/2013 3 ir 5 straipsniai).

Jei tai yra teisėti atstovai, pirmiausia jie turėtų kreiptis dėl registracijos į įstaigą, kuriai pavesta valdyti prieigą prie IT sistemos. Pažymėtina, kad sistemoje patvirtinama pranešimo pateikimo data ir preziumuojama, kad tai yra atlikta trečią dieną nuo pranešimo parengimo arba alternatyviai – pirmąją darbo dieną, einančią po tos dienos (Civilinio proceso kodekso 247 ir 248 straipsniai).

Jei šalis nepaskyrė teisėto atstovo, pranešimai siunčiami registruotu laišku į šalies gyvenamąją vietą ar būstinę arba pranešimams gauti pasirinktu adresu. Preziumuojama, kad pranešimas pateiktas trečią dieną nuo registracijos dienos arba alternatyviai – pirmą darbo dieną, einančią po šios dienos (Civilinio proceso kodekso 249 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

• Jei atitinkama suma neviršija 2 000,00 EUR: 102 EUR (1 apskaitos vienetas);

• jei suma viršija 2 000,00 EUR, tačiau neviršija 5 000,00 EUR: 204 EUR (2 apskaitos vienetai).

Jei paaiškėja, kad byla labai sudėtinga, teisėjas gali nuspręsti išlaidas apskaičiuoti taip:

• jei atitinkama suma neviršija 2 000,00 EUR: 153 EUR (1,5 apskaitos vieneto);

• jei suma viršija 2 000,00 EUR, tačiau neviršija 5 000,00 EUR: 306 EUR (3 apskaitos vienetai).

(Proceso išlaidų reglamento, patvirtinto 2008 m. vasario 26 d. Dekretu įstatymu Nr. 34/2008, su paskutiniais pakeitimais, 6 straipsnio 1 ir 5 dalys).

Jei pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 17 straipsnio 1 dalies a punktą, taikant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, atsakovas pateikia prieštaravimo pareiškimą ir teismo procesas tęsiamas, vykdant šį procesą sumokėta suma mažinama proceso išlaidų suma, kurią ieškovui reikia sumokėti pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Gali būti mažinama 102 EUR (1 apskaitos vienetas) arba 153 EUR (1,5 apskaitos vieneto). (Proceso išlaidų reglamento, patvirtinto 2008 m. vasario 26 d. Dekretu įstatymu Nr. 34/2008, su paskutiniais pakeitimais, 7 straipsnio 6 dalis).

Tuo atveju, kai yra priešieškinys, išlaidoms apskaičiuoti su abiem ieškiniais susijusi suma sudedama, todėl gali susidaryti iki 10 000,00 EUR suma. Kai ieškinių sumos siekia 8 000,01–10 000,00 EUR, taikomi 3 apskaitos vienetai (306,00 EUR), o kai bylos labai sudėtingos – 4,5 apskaitos vieneto (459,00 EUR). Reikėtų pažymėti, kad tais atvejais, kai su ieškiniais susijusi suma yra 5 000,01–8 000,00 EUR, taikomi 2 apskaitos vienetai (204,00 EUR), o kai bylos labai sudėtingos – 3 apskaitos vienetai (306,00 EUR) (Proceso išlaidų reglamento, patvirtinto 2008 m. vasario 26 d. Dekretu įstatymu Nr. 34/2008, su paskutiniais pakeitimais, 11 straipsnis, kartu su Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 5 dalimi, 530 straipsnio 2 dalimi, 299 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 297 straipsnio 2 dalimi).

Priimtinas mokėjimo būdas yra banko pavedimas.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Apeliacinis skundas yra priimtinas tik Civilinio proceso kodekso 629 straipsnio 2 dalyje arba 696 straipsnyje numatytais atvejais.

Todėl pagal Civilinio proceso kodekso 629 straipsnio 2 dalį, nepaisant bylos vertės ir pralaimėjusios šalies patirtų nuostolių, apeliacinį skundą visada galima paduoti:

a) dėl tarptautinės jurisdikcijos, dalykinės jurisdikcijos ir hierarchinės jurisdikcijos taisyklių pažeidimo, arba jeigu yra prieštaravimas galutiniam teismo sprendimui;

b) dėl sprendimų, priimtų bylose, kurių vertė arba susijusios sumos viršija teismo, kuriame buvo pateiktas ieškinys, nustatytą vertės ribą;

c) dėl sprendimų, priimtų toje pačioje teisėkūros srityje tuo pačiu esminiu teisės klausimu, jei jie prieštarauja vienodai Aukščiausiojo Teisingumo Teismo praktikai;

d) dėl apeliacinio teismo sprendimo, kuris prieštarauja kitam to paties ar kito apeliacinio teismo sprendimui toje pačioje teisėkūros srityje tuo pačiu esminiu teisės klausimu, ir dėl kurio negalima paduoti įprasto apeliacinio skundo, susijusio su kitomis priežastimis nei teismo nustatyta vertės riba, nebent teismo sprendimas priimtas nurodant vienodą jį atitinkančią teismo praktiką“.

Pagal Civilinio proceso kodekso 696 straipsnį įsiteisėjęs sprendimas gali būti peržiūrėtas tik tokiais atvejais:

a) kitu įsiteisėjusiu sprendimu patvirtinta, kad sprendimas priimtas, nes teisėjas, vykdydamas savo pareigas, padarė pažeidimą;

b) nustatoma, kad rašytiniai įrodymai, oficialūs parodymai teisme arba eksperto ar arbitro išvada yra klaidinga, ir bet kuriuo iš šių atvejų tai galėjo būti lemiamas veiksnys priimant peržiūrėtiną sprendimą, ir klausimas nebuvo aptartas nagrinėjant bylą, kurioje priimtas toks sprendimas;

c) pateikiamas dokumentas, apie kurį šalis nežinojo arba kuriuo ji negalėjo pasinaudoti byloje, kurioje priimtas peržiūrėtinas sprendimas, ir kurio savaime pakanka siekiant pakeisti sprendimą pralaimėjusios šalies naudai;

d) prisipažinimas, atsisakymas arba susitarimas, kuriuo grindžiamas sprendimas, negalioja arba gali būti pripažintas negaliojančiu;

e) veiksmas atliktas ir įvykdytas už akių, nedalyvaujant atsakovui, ir įrodoma, kad šaukimas į teismą nebuvo išsiųstas arba išsiųstas šaukimas negalioja;

f) jis yra nesuderinamas su galutiniu tarptautinės apeliacinės institucijos sprendimu, teisiškai privalomu Portugalijos valstybei;

g) ginčas buvo grindžiamas šalių imituotu veiksmu ir teismas, nepastebėjęs, kad buvo sukčiauta, nepasinaudojo jam pagal 612 straipsnį suteiktais įgaliojimais.

Pagal Civilinio proceso kodekso 638 straipsnio 1 dalį terminas apeliaciniam skundui paduoti yra 30 dienų nuo pranešimo apie sprendimą.

Pagal Civilinio proceso kodekso 697 straipsnio 2 ir 3 dalis neleidžiama paduoti prašymo atlikti peržiūrą neeilinėmis aplinkybėmis, jeigu nuo galutinio sprendimo praėjo daugiau kaip penkeri metai. Tokio skundo padavimo terminas yra 60 dienų, skaičiuojamų:

i) jei taikomas 696 straipsnio a punktas – nuo galutinio sprendimo, kuriuo grindžiama peržiūra, dienos;

ii) i) jei taikomas 696 straipsnio f punktas – nuo sprendimo, kuriuo grindžiama peržiūra, įsiteisėjimo dienos;

iii) kitais atvejais – nuo tada, kai apeliantas gavo dokumentą arba buvo informuotas apie aplinkybę, kuria grindžiama peržiūra;

iv) jei taikomas 696 straipsnio g punktas – apeliacinio skundo padavimo terminas yra dveji metai, skaičiuojami nuo tos dienos, kai apeliantui pranešama apie sprendimą, nepažeidžiant minėto penkerių metų termino.

Teismai, turintys jurisdikciją nagrinėti apeliacinį skundą, yra Tribunais de Relação (apeliaciniai teismai) Civilinio proceso kodekso 629 straipsnio 2 dalyje nurodytomis aplinkybėmis, ir teismai, priėmę peržiūrėtiną sprendimą, kaip nurodyta a punkte, Civilinio proceso kodekso 696 straipsnyje numatytomis aplinkybėmis.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Apeliacinis skundas paduodamas teisme, priėmusiame peržiūrėtiną sprendimą, ir apeliantas turi nurodyti faktines aplinkybes, sudarančias apeliacinio skundo pagrindą. Paduodamas apeliacinį skundą, apeliantas turi pateikti pažymą dėl sprendimo ar dokumento, kuriuo grindžiamas prašymas (Civilinio proceso kodekso 697 straipsnio 1 dalis ir 698 straipsnis).

Teismai, turintys jurisdikciją nagrinėti apeliacinį skundą, yra teismai, priėmę a punkte nurodytą peržiūrėtiną sprendimą.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Anglų, prancūzų ir ispanų.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Juízos de execução (vykdymo bylų teismai) turi jurisdikciją vykdymo srityje. Jei vykdymo bylų teismų nėra, jurisdikciją turi vietos civilinių bylų teismai ir bendrosios kompetencijos teismai.

Jeigu vykdomi Portugalijos teismų priimti sprendimai, vykdymo prašymas pateikiamas byloje, kurioje priimtas sprendimas (Civilinio proceso kodekso 85 straipsnio 1 dalis). Vykdymo prašymas, lydimieji dokumentai ir sprendimo kopija skubiai siunčiama vykdymo bylą nagrinėjančiam teismui, turinčiam jurisdikciją, jei toks teismas yra (Civilinio proceso kodekso 85 straipsnio 2 dalis).

Jei sprendimas priimtas kitoje valstybėje narėje, jurisdikciją turi atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos teismas (Civilinio proceso kodekso 90 straipsnis).

Paskutinis naujinimas: 25/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Rumunija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

 • Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (nauja redakcija [1]paskelbtas Įstatymas Nr. 134/2010, su pakeitimais (toliau – CPK)) 94 straipsnio 1 dalies k punktu jurisdikciją priimti sprendimus pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi apylinkės teismai.

[1] Paskelbta 2015 m. balandžio 10 d. Rumunijos oficialiajame leidinyje Nr. 247, I dalis.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

 • Vadovaujantis CPK 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta įprastine procedūra, ieškinys gali būti surašytas elektroniniu būdu ir gali būti pateiktas teismui asmeniškai arba per įgaliotinį, jei atitinka įstatyme nustatytas sąlygas (kai taikytina, reglamentas taikomas ir tais atvejais, kai CPK nustatyta, kad šalių prašymai, argumentai ar išvados arba bet kokie kiti teismui pateikiami procesiniai dokumentai turėtų būti surašyti raštu; CPK 148 straipsnio 3 dalis).
 • Vadovaujantis CPK 199 straipsnio 1 dalyje nustatyta įprastine procedūra, ieškinio pareiškimas (cererea de chemare în judecată), pateiktas asmeniškai arba per įgaliotinį, paštu, per pašto kurjerį ar faksu arba nuskenuotas ir atsiųstas e. paštu arba kaip e. dokumentas, turi būti užregistruotas ir pažymėtas spaudu su gavimo data.
 • Pastaba. Kai taikoma speciali ieškinių dėl nedidelių sumų (vidaus ginčų) nagrinėjimo procedūra, ieškovas ją inicijuoja užpildydamas prašymo formą ir ją pateikdamas ar nusiųsdamas kompetentingam teismui paštu arba kitais būdais, leidžiančiais patvirtinti gavimo faktą (CPK 1029 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

 • Planuojama pakeisti įstatymą, kad būtų sudarytos sąlygos išnagrinėti prašymus suteikti praktinę pagalbą, kai pildomos formos. Informacija bus atnaujinta, kai bus priimti reikiami teisės aktų pakeitimai.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

 • CPK 154 straipsnio 6 dalis

6) Šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai gali būti įteikti teismo tarnautojo arba atsiųsti faksu, e. paštu arba kitais būdais, leidžiančiais perduoti dokumento turinį ir patvirtinti, kad jis gautas, su sąlyga, kad susijusi šalis šiuo tikslu nurodė teismui savo kontaktinius duomenis. Patvirtinimo tikslais teismas, siųsdamas procesinį dokumentą, taip pat išsiunčia formą, kurioje nurodoma ši informacija: teismo pavadinimas, data, atsakingo teismo darbuotojo vardas bei pavardė ir išsiųstas dokumentas; gavėjas turi užpildyti šią formą, užrašyti gavimo datą ir tikslų vardą bei pavardę ir duoti ją pasirašyti asmeniui, atsakingam už dokumentų gavimą. Forma turi būti grąžinta teismui faksu, e. paštu arba kitais būdais.

 • CPK 205 straipsnio 2 dalies a punktas

Pateikiant atsiliepimą nurodoma: atsakovo vardas ir pavardė, asmens kodas, nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta arba, jei tai juridinis asmuo, jo pavadinimas ir registruotoji buveinė ir, jei taikytina, registracijos kodas ar mokesčių mokėtojo kodas, registracijos prekybos registre ar juridinių asmenų registre kodas ir banko sąskaita, jeigu ieškovas to dar nenurodė ieškinio pareiškime. Atitinkamai taikomos 148 straipsnio 1 dalies II punkto nuostatos. Jeigu atsakovas gyvena užsienyje, atsiliepime taip pat nurodomas adresas Rumunijoje, kuriuo siunčiami visi pranešimai apie bylą.

 • CPK 194 straipsnio a punktas

Ieškinio pareiškime nurodoma:

a) šalių vardai ir pavardės, nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta arba, jei tai juridiniai asmenys, registruotoji buveinė. Taip pat nurodomas asmens kodas arba, jei taikytina, registracijos kodas ar mokesčių mokėtojo kodas, registracijos prekybos registre ar juridinių asmenų registre kodas ir ieškovo bei atsakovo banko sąskaitos, jeigu šalys turi šiuos identifikacinius duomenis arba jie yra nustatyti įstatymu ir jei ieškovas juos žino. Taikomos 148 straipsnio 1 dalies II punkto nuostatos. Jeigu ieškovas gyvena užsienyje, atsiliepime taip pat nurodomas adresas Rumunijoje, kuriuo siunčiami visi pranešimai apie bylą.

 • CPK 148 straipsnio 1–3 dalys

1) Bet koks prašymas teismui turi būti pateikiamas raštu, jame turi būti nurodytas teismo, kuriam jis skirtas, pavadinimas, šalių vardai, pavardės, nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta arba, jei taikytina, jų įmonės pavadinimas ir adresas, jų atstovų vardai ir pavardės, nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta, tam tikrais atvejais ieškinio dalykas, dydis ir, jei taikytina, ieškinio pagrindas ir turi būti parašas. Be to, prašyme turi būti nurodytas e. pašto adresas arba šiam tikslui šalių nurodyti kontaktiniai duomenys, telefono numeris, fakso numeris ir kt.

2) Asmeniškai arba per įgaliotinį pateikiami prašymai gali būti elektroninės formos, jeigu atitinka įstatyme nustatytas sąlygas.

3) 2 dalies nuostatos atitinkamai taikomos ir tais atvejais, kai vadovaujantis šiuo kodeksu nustatyta, kad šalių prašymai, argumentai ar išvados arba bet kokie kiti teismui pateikiami procesiniai dokumentai turėtų būti surašyti raštu.

 • CPK 169 straipsnis

Iškėlus bylą teisme, šalių advokatas arba patarėjas teisės klausimais, jeigu toks yra, prašymus, atsiliepimus arba kitus dokumentus gali atsiųsti tiesiogiai teismui. Tokiu atveju prašymo gavėjas turi patvirtinti, kad teismas gavo prašymo kopiją, arba prireikus tą padaryti kitais būdais, siekdamas užtikrinti, kad ši procedūra būtų baigta.

 • CPK 199 straipsnio 1 dalis

1) Ieškinio pareiškimas, pateiktas asmeniškai arba per įgaliotinį, paštu, per pašto kurjerį ar faksu arba nuskenuotas ir atsiųstas e. paštu arba kaip e. dokumentas, turi būti užregistruotas ir pažymėtas spaudu su gavimo data.

 • CPK 149 straipsnio 4 dalis

4) Jeigu, vadovaujantis įstatymu, prašymas atsiunčiamas faksu arba e. paštu, tarnautojas privalo padaryti ieškinio kopiją, o išlaidas turi apmokėti atsakinga šalis. Toliau taikomos 154 straipsnio 6 dalies nuostatos.

 • Kai taikoma speciali ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (vidaus ginčams), ieškovas ją inicijuoja užpildydamas prašymo formą ir ją pateikdamas ar nusiųsdamas kompetentingam teismui paštu arba kitais būdais, leidžiančiais patvirtinti gavimo faktą (CPK 1029 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

 • Jeigu teismas, vadovaudamasis įstatymu, procesinius dokumentus pateikia e. būdu, šalys privalo priimti tokiu būdu atsiųstus pranešimus. Tai taikoma tik tuo atveju, kai šalys arba jų atstovai, įskaitant advokatus, yra pateikę savo e. pašto adresus (taip pat žr. atsakymą į d punktą).
 • Jeigu šalis, vadovaudamasi įstatymu, procesinius dokumentus pateikia e. būdu, šalys privalo priimti tokiu būdu atsiųstus pranešimus.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

 • Nepaprastojo Vyriausybės potvarkio Nr. 80/2013 dėl žyminių mokesčių 10 straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 bei 3 dalys

1) Kalbant apie vykdymą, toliau nurodomi teikiant prašymus mokėtini mokesčiai:

(...)

b) prašymas sustabdyti vykdymą, įskaitant laikinąjį vykdytinumą, – 50 RON.

2) Jeigu vykdymas užginčijamas, mokestis apskaičiuojamas pagal prekių, kurios tapo užginčyto vykdymo dalyku, vertę, arba pagal susijusios skolos dydį, jeigu skola yra mažesnė nei prekių vertė. Mokestis neturi viršyti 1 000 RON, kad ir kokio dydžio būtų ginčo suma. Jeigu vykdymo dalyko pinigais įvertinti neįmanoma, pateikiant prieštaravimą dėl vykdymo procedūros taikomas 100 RON mokestis.

3) Jeigu, atsižvelgiant į Civilinio proceso kodekso 712 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, prieštaravimas dėl vykdymo procedūros taip pat yra susijęs su faktiniais ar teisiniais motyvais, susijusiais su teisės turiniu, žyminis mokestis nustatomas pagal 3 straipsnio 1 dalį.

 • Nepaprastojo Vyriausybės potvarkio Nr. 80/2013 dėl žyminių mokesčių 33 straipsnio 1 dalis

Žyminiai mokesčiai sumokami iš anksto, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.

 • Nepaprastojo Vyriausybės potvarkio Nr. 80/2013 dėl žyminių mokesčių 40 straipsnio 1 ir 2 dalys

Jeigu žyminis mokestį turintis sumokėti asmuo neturi nuolatinės ar kitos gyvenamosios vietos arba, jei taikytina, registruotosios buveinės Rumunijoje, žyminis mokestis sumokamas grynaisiais, banko pavedimu arba naudojantis e. sistema į administracinio vieneto, kuriame yra įsteigtas ieškinį arba prašymą registruojantis teismas, vietinę lėšų sąskaitą; ši vietinė lėšų sąskaita turi būti atskira sąskaita, skirta pajamoms iš žyminio ir kitų teismo mokesčių, renkamų administraciniame vienete, kuriame yra fizinio asmens nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta arba, kai taikytina, juridinio asmens registruotoji buveinė.

 • Siekiant užtikrinti aukšto lygio nuspėjamumą, planuojama iš dalies pakeisti teisės aktus, visų pirma vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2015/2421, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, 15a straipsnio a dalies nuostatomis. Informacija bus atnaujinta, kai bus priimti reikiami teisės aktų pakeitimai.
 • Pastaba. Kiekvienam teismui interneto svetainėje adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx yra skirta po poskirsnį „Bine de știut“ („Naudingi faktai“), kuriame pateikiama informacija apie sąskaitą, į kurią galima pervesti žyminius mokesčius.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

 • Pagal reglamento 17 straipsnį per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo antrosios instancijos teismui (tribunal) galima pateikti apeliacinį skundą (CPK 466 straipsnio 1 dalis, 468 straipsnio 1 dalis ir 94 straipsnio 1 dalies k punktas kartu su 95 straipsnio 2 dalimi).
 • Pastaba. Taikant specialią ieškinių dėl nedidelių sumų (vidaus ginčų) nagrinėjimo procedūrą, apylinkės teismo sprendimą galima apskųsti tik antrosios instancijos teismui, ir apeliacinį skundą reikia pateikti per 30 dienų nuo pranešimo paskelbimo (CPK 1033 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

 • Įprastinės procedūros taisyklės:

– jeigu ieškovas nebuvo tinkamai pašauktas į teismą ir nagrinėjant bylą nedalyvavo, galima pateikti apeliacinį skundą dėl galutinio sprendimo panaikinimo (ypatingąjį skundą); apeliacinis skundas dėl panaikinimo pateikiamas teismui, kurio sprendimas yra ginčijamas (CPK 503 straipsnio 1 dalis ir 505 straipsnio 1 dalis);

– jeigu šalis dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių negalėjo atvykti į teismą ir apie tai pranešti, gali prireikti prašyti peržiūrėti sprendimą iš esmės (arba ne) (ypatingasis skundas); prašymas peržiūrėti sprendimą turi būti adresuotas jį priėmusiam teismui (CPK 509 straipsnio 1 dalies 9 punktas bei 2 dalis ir 510 straipsnio 1 dalis);

– terminą praleidusiai šaliai naujas terminas suteikiamas tik jeigu ji gali nurodyti tinkamai pagrįstas vėlavimo priežastis; šiuo tikslu šalis turi įvykdyti procesinio dokumento reikalavimus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo įvykio, sutrukdžiusio jai tą atlikti, ir turi paprašyti nustatyti naują terminą; jei pateikiamas apeliacinis skundas šis terminas yra toks pat, kaip nagrinėjant skundus apeliacine tvarka; prašymus nustatyti naują terminą nagrinėja teismas, kompetentingas nagrinėti prašymus, susijusius su teise, kuriai taikomas nustatytas terminas (CPK 186 straipsnis).

 • Planuojama iš dalies pakeisti teisės aktus, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2015/2421, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą. Informacija bus atnaujinta, kai bus priimti reikiami teisės aktų pakeitimai.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Rumunų kalba.

Paskutinis naujinimas: 12/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Slovėnija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Jurisdikciją priimti sprendimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi šie teismai:

civilinėse bylose – vietos teismai (Civilinio proceso įstatymo (Uradni list RS (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys; UL RS) Nr. 73/07 – oficiali suvestinė redakcija, 45/08 – 45/08 – Arbitražo įstatymas (ZArbit), 111/08 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 57/09 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 12/10 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 50/10 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 107/10 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 75/12 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 40/13 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 92/13 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 10/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 48/15 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 6/17 – Konstitucinio Teismo sprendimas, ir 10/17, toliau – ZPP) 30 straipsnis), komercinėse bylose – apylinkės teismai (ZPP 32 straipsnis). Komercinių ginčų taisyklių taikymas reglamentuojamas ZPP 480–484 straipsniais. ZPP tekstą galite rasti Slovėnijos Respublikos teisinės informacijos sistemos interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Ryšio priemonės, priimtinos taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ir kuriomis gali naudotis teismai pagal 4 straipsnio 1 dalį, yra šios:

— standartinė A ieškinio forma (I priedas) raštu kompetentingam teismui pateikiama paštu, naudojant ryšių technologijas (pvz., faksu), pristatoma įstaigai tiesiogiai arba įteikiama asmens, kuris verčiasi profesine prašymų įteikimo veikla (ZPP 105b straipsnis).

Prašymai dar negali būti pateikiami elektroniniu būdu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Valdžios institucijos arba organizacijos, turinčios jurisdikciją teikti praktinę pagalbą pagal 11 straipsnį, yra šios:

Kompetentingo teismo darbuotojai teikia nemokamą praktinę pagalbą formoms užpildyti ir bendro pobūdžio informaciją apie procedūrą. Praktinę pagalbą vartotojams taip pat teikia Europos vartotojų centras, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, e. paštas epc.mgrt@gov.si, tel. (01) 400 37 29, interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.epc.si/.

Vartotojai taip pat gali prašyti nemokamos teisinės pagalbos ir ją gauti, jei atitinka Nemokamos teisinės pagalbos įstatyme (UL RS Nr. 96/04 – oficiali suvestinė redakcija, 23/05, 15/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas ir 19/15, toliau – ZBPP) nustatytas sąlygas. Nemokama teisinė pagalba gali būti teikiama ZBPP numatytoms teisinėms konsultacijoms, teisiniam atstovavimui ir kitoms teisinėms paslaugoms ir atleidžiant nuo teismo išlaidų apmokėjimo.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Techniškai prieinamos ir priimtinos elektroninio dokumentų ir pranešimų įteikimo priemonės pagal 13 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis ir būdai pareikšti išankstinį sutikimą elektroniniam dokumentų įteikimui pagal 13 straipsnio 1 ir 2 dalis yra šie:

5 straipsnio 2 ir 6 dalyse nurodyti dokumentai ir pagal 7 straipsnį priimti teismo sprendimai įteikiami pagal ZPP.

Dokumentų įteikimas ir susipažinimas su bylomis reglamentuojamas ZPP 132–150 straipsniais.

ZPP 132 straipsnyje numatyti įvairūs dokumentų įteikimo būdai – paštu, saugiu e. paštu, per teismo antstolį, teisme arba kitu įstatyme numatytu būdu (per juridinį arba fizinį asmenį, kuris verčiasi profesine dokumentų įteikimo veikla).

Dar neįmanoma elektroniniu būdu įteikti dokumentų civilinėse bylose; todėl teismo dokumentai tokiame procese turi būti įteikti fiziškai, paprastai paštu.

Dokumentų įteikimo laikas ir vieta: dienos metu 6.00–22.00 val. arba 24 val. per parą e. paštu (ZPP 139 straipsnio 1 dalis).

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Asmenys arba, jei taikytina, tam tikrų rūšių profesijos, teisiškai įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus ar kitus rašytinius pranešimus elektroninėmis priemonėmis pagal 13 straipsnio 1 ir 2 dalis, yra šie:

Dar neįmanoma elektroniniu būdu įteikti dokumentų civilinėse bylose; todėl teismo dokumentai tokiame procese turi būti įteikti fiziškai, paprastai paštu.

Kai elektroninis teismo dokumentų įteikimas tampa techniškai įmanomas, teismai visada įteikia teismo dokumentus elektroniniu būdu (į saugią e. pašto dėžutę) nacionalinėms valdžios institucijoms, advokatams, notarams, teismo vykdymo pareigūnams, ekspertams, vertintojams, vertėjams žodžiu, nemokumo specialistams ar visiems kitiems asmenims ar įstaigoms, kurių darbas susijęs su didesniu patikimumu.

Asmenų ir įstaigų, kurių darbas susijęs su didesniu patikimumu, sąrašą parengia ir savo interneto svetainėje (portale e-Sodstvo) paskelbia Slovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas. Į sąrašą įtraukti asmenys ir įstaigos turi atsidaryti saugią e. pašto dėžutę ir jos adresą nusiųsti Slovėnijos Aukščiausiajam Teismui; tokie asmenys ir įstaigos taip pat privalo informuoti Aukščiausiąjį Teismą, jeigu šis adresas pasikeičia. Paskelbtame sąraše nurodytas adresas yra laikomas oficialiu saugios e. pašto dėžutės adresu.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Teismo mokesčiai už Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, t. y. kaip jie turi būti apskaičiuoti ir kokie mokėjimo būdai yra priimtini pagal 15a straipsnį, yra šie:

Teismo mokesčių suma yra nustatyta Teismo mokesčių įstatyme (UL RS Nr. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 19/15 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L ir 35/18 – Konstitucinio Teismo sprendimas, toliau – ZST-1). Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros teismo mokesčiai yra tokie patys, kaip ir taikomi nacionaliniam supaprastintam teismo procesui.

Už Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą mokamas vienkartinis mokestis, kurio suma priklauso nuo bylos dalyko vertės:

Jei bylos dalyko vertė neviršija ............ EUR

teismo mokestis yra .................. EUR

300

54

600

78

900

102

1 200

126

1 500

150

2 000

165

2 500

180

3 000

195

3 500

210

4 000

225

4 500

240

5 000

255

Ieškovas privalo sumokėti pirmiau nurodytą teismo mokestį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros pradžioje. Mokestis gali būti mokamas iš anksto, t. y. kai pateikiamas ieškinys; arba pirmiausia gali būti pateikiamas ieškinys teismui, o tada pareiškėjas turi laukti, kol teismas atsiųs mokėjimo nurodymą, kuriame nurodoma ne tik mokesčio suma, bet ir kita informacija, reikalinga mokėjimui atlikti (pvz., mokėjimo terminas).

Teismo mokesčiai gali būti sumokami nuotoliniu būdu, taip sudarant sąlygas šalims mokėti kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra teismas, taikant bent vieną iš šių mokėjimo būdų:

a) banko pervedimu;

b) kredito ar debeto kortele arba

c) tiesioginiu debetu iš ieškovo banko sąskaitos.

Pagal ZST-1 6 straipsnį teismo mokesčiai pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą gali būti mokami grynaisiais pinigais, elektroniniu būdu arba taikant bet kurį kitą galiojantį mokėjimo būdą.

Šiuo metu teismo mokesčiai praktiškai mokami tik banko pavedimu, nors teismo kasoje taip pat gali būti atliekami mokėjimai kortele.

Visi bankai turi internetinę mokėjimo paslaugą, skirtą elektroniniams mokėjimams atlikti. Elektroninio mokėjimo per internetinę bankininkystę atveju teismo mokesčiai turi būti mokami į teismų sąskaitas, skirtas specialiai teismo mokesčiams sumokėti, paskelbtas įvairių teismų interneto svetainėse. Nuorodos į kompetentingų teismų interneto svetaines, kuriose pateikiami teismų sąskaitos duomenys ir kita informacija, reikalinga teismo mokesčiams sumokėti, pateikiamos prie kiekvieno atskiro teismo, nurodyto a punkte, kontaktinių duomenų.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Apeliaciniai skundai pagal 17 straipsnį, tokių apeliacinių skundų pateikimo terminai ir teismas, kuriam turi būti pateikti apeliaciniai skundai, yra šie:

Apeliaciniai skundai turi būti pateikiami per 8 dienas nuo teismo sprendimo įteikimo (ZPP 458 straipsnis). Apeliaciniai skundai turi būti pateikiami teismui, kuris priima sprendimą pirmąja instancija (vietos teismas) (ZPP 342 straipsnis).

Komercinėse bylose apeliaciniai skundai turi būti pateikiami per 8 dienas nuo teismo sprendimo įteikimo (ZPP 458 straipsnis kartu su 480 ir 496 straipsniais). Apeliaciniai skundai turi būti pateikiami teismui, kuris priima sprendimą pirmąja instancija (apylinkės teismas) (ZPP 342 straipsnis).

Sprendimus dėl apeliacinių skundų priima aukštesnieji teismai (višja sodišča) (ZPP 35 ir 333 straipsniai).

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Peržiūros prašymo, kaip numatyta 18 straipsnyje, procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai yra šie:

Šalis gali pasinaudoti teismine teisių gynimo priemone ir pateikti prašymą atkurti ankstesnę padėtį (ZPP 116 straipsnis). Tais atvejais, kai teismas prašymą priima, atkuriama ankstesnė padėtis, buvusi iki panaikinto sprendimo, o visi teismo sprendimai, kuriuos teismas priėmė dėl panaikinto sprendimo, atšaukiami.

Kai po sprendimo panaikinimo praeina šeši mėnesiai, šalis gali pasinaudoti teismine teisių gynimo priemone ir pateikti prašymą bylą nagrinėti iš naujo pagal ZPP 394 straipsnio 3 dalį.

Jurisdikcija abiejų teisminių teisių gynimo priemonių atveju tenka teismo sprendimą priėmusiam teismui.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Pagal 21a straipsnio 1 dalį priimtinos šios kalbos:

Oficialios kalbos yra slovėnų ir dvi nacionalinės mažumų kalbos, oficialiai vartojamos tų teritorijų, kuriose gyvena šios tautinės mažumos, teismuose (ZPP 6 ir 104 straipsniai). Nacionalinės mažumų kalbos – italų ir vengrų.

Mišrių tautų savivaldybės apibrėžtos Savivaldybių ir savivaldybių ribų nustatymo įstatyme (UL RS Nr. 108/06 – oficiali suvestinė redakcija ir 9/11; toliau – ZUODNO). Pagal ZUODNO 5 straipsnį „mišrių tautybių savivaldybės yra savivaldybės, kaip tokios apibrėžtos Lendavos, Hodošo-Šalovci, Moravske Toplicės, Koperio, Izolos ir Pirano savivaldybių įstatuose“.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Institucijos, kompetentingos užtikrinti 23 straipsnio vykdymą ir taikymą, yra šios:

Vykdymo jurisdikciją turi vietos teismai (Vykdymo ir civilinių ieškinių užtikrinimo įstatymo 5 straipsnis (UL RS Nr. 3/07 – oficiali suvestinė redakcija, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – Arbitražo įstatymas (ZArbit), 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 45/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 53/14, 58/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 54/15, 76/15 – Konstitucinio Teismo sprendimas, ir 11/18). Šių teismų jurisdikcija taip pat apima ir 23 straipsnio taikymą.

Paskutinis naujinimas: 07/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Slovakija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Pagal Įstatymo Nr. 160/2015 (Civilinių ginčų proceso kodeksas, slovak. Civilný sporový poriadok), jurisdikciją priimti sprendimą pirmąja instancija turi apylinkės teismas (slovak. okresný súd). Teritorinė jurisdikcija priklauso atsakovo bendrosios kompetencijos teismui; fiziniams asmenims tai yra teismas, kurio veiklos teritorijoje asmuo nuolat gyvena, o juridiniams asmenims – teismas, kurio veiklos teritorijoje asmuo turi buveinę, užsienio juridiniams asmenims – teismas, kurio veiklos teritorijoje yra jų filialas. Jei jurisdikciją turinčio teismo neįmanoma nustatyti pagal nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės adresą, arba naujausią nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės adresą, jurisdikciją turi teismas, kurio veiklos teritorijoje yra asmens turtas.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Turi būti laikomasi bendrų ieškinio pareiškimo taisyklių. Ieškiniai gali būti pareiškiami raštu (popieriuje arba elektroninėmis priemonėmis). Ieškiniai, pareiškiami elektroninėmis priemonėmis dėl bylos esmės, turi būti patvirtinti pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasE. valdžios įstatymo Nr. 305/2013 23 straipsnio 1 dalį.

Jei ieškinys pareiškiamas elektroninėmis priemonėmis dėl bylos esmės ir nėra patvirtintas, jį būtina pateikti iš naujo, papildomai patvirtinus jį popieriuje arba elektroninėmis priemonėmis per 10 dienų. Jei per nustatytą terminą nepatvirtintas elektroninis ieškinys nepateikiamas pakartotinai popierine arba elektronine forma ir nėra patvirtintas, ieškinys nenagrinėjamas, t. y. laikomas nepateiktu.

Patvirtinimas pateikiamas naudojant pažangųjį elektroninį parašą. Pažangųjį elektroninį parašą galima gauti įsigijus kvalifikuotąjį sertifikatą iš akredituotos sertifikavimo įstaigos. Informaciją apie akredituotas sertifikavimo įstaigas galima gauti Slovakijos nacionalinės saugumo institucijos (slovak. Národný bezpečnostný úrad) interneto svetainėje. Išsami informacija apie pažangiuosius elektroninius parašus pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.nbu.gov.sk, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.slovensko.sk/en/title ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ardaco.com

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Išsami informacija apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo sritį, įskaitant informaciją apie tai, kurie teismai turi jurisdikciją priimti sprendimą konkrečioje valstybėje narėje, pateikiama Slovakijos teisingumo ministerijos interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaswww.justice.gov.sk. Šioje interneto svetainėje taip pat pateikiama procedūrai naudotina forma.

Pareiškėjai, atitinkantys teisės aktuose nustatytas teisinės pagalbos sąlygas, gali prašyti pagalbos per Teisinės pagalbos centrą (slovak. Centrum právnej pomoci), kurio darbuotojai ir paskirtieji advokatai teikia teisinę pagalbą. Teisinės pagalbos teikimo sąlygos nustatytos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatymo Nr. 327/2005 dėl teisinės pagalbos teikimo sunkioje materialinėje padėtyje esantiems asmenims, kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas Nr. 586/2003 dėl teisininko profesijos ir Įstatymas Nr. 455/1991 dėl prekybos veiklos (Prekybos įstatymas), su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 8/2005, 17 straipsnyje.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Pagal Civilinio proceso kodeksą pageidautinas įteikimo būdas yra per posėdžius arba atliekant kitus teismo veiksmus ir įteikimas siunčiant į funkcinę e. pašto dėžutę, sukurtą pagal specialų teisės aktą – E. valdžios įstatymą. Pagal šį įstatymą nuo 2016 m. lapkričio 1 d. teismai turi įteikti dokumentus elektroninėmis priemonėmis tik jeigu yra aktyvinta funkcinė e. pašto dėžutė. Funkcinės e. pašto dėžutės aktyvinimo procedūra fiziniams ir juridiniams asmenims yra nevienoda. Fiziniai asmenys turi prašyti ją aktyvinti. Nuo 2017 m. liepos 1 d. valstybė turi aktyvinti funkcinę e. pašto dėžutę įmonių registre nurodytiems juridiniams asmenims, ir nuo tos dienos viešojo administravimo institucijos, įskaitant teismus, siunčia savo sprendimus tik elektroninėmis priemonėmis.

Jei dokumento neįmanoma įteikti per posėdį ar atliekant kitą teismo veiksmą, net ir į funkcinę e. pašto dėžutę, ir jei dokumentai neįteikiami asmeniškai, teismas šalies prašymu įteikia dokumentą siųsdamas jį e. pašto adresu. Jei dokumentus reikia įteikti asmeniškai, jie įteikiami reikalaujant gavimo patvirtinimo, t. y. patvirtinimo, kad adresatas gavo patvirtinime nurodytą dokumentą.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi įmonių registre registruoti juridiniai asmenys, privalantys aktyvinti funkcinę e. pašto dėžutę, privalo priimti elektroninėmis priemonėmis į funkcines e. pašto dėžutes siunčiamus dokumentus. Tačiau, jeigu kiti juridiniai ar fiziniai asmenys aktyvina funkcinę e. pašto dėžutę dokumentams įteikti, dokumentai taip pat įteikiami siunčiant juos į šių subjektų funkcinę e. pašto dėžutę.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Įstatymą Nr. 71/1992 dėl teismo mokesčių pareiga mokėti mokestį atsiranda pareiškus ieškinį, naudojant standartinę ieškinio formą (A), kuria pradedama Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Teismo mokesčiai nurodyti mokesčių sąraše kaip bazinio mokesčio procentinė dalis arba fiksuota suma. Jei ieškinys pareiškiamas pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, mokestis nurodytas mokesčių sąrašo 1 punkte ir yra grindžiamas bylos dalyko kaina (mokėjimu) arba reikalavimo verte, ir tokiu atveju nustatomas mokestis yra 6 proc. (ne mažiau kaip 16,50 EUR ir ne daugiau kaip 16 596,50 EUR). Įstatyme nėra specialiųjų nuostatų dėl teismo mokesčių, renkamų pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Teismo renkamus mokesčius galima sumokėti, pvz., grynaisiais pinigais, banko pavedimu arba užsienio banko filiale. Mokesčius galima sumokėti grynaisiais pinigais, jei teismai yra sudarę sąlygas mokėti tokiu būdu ir jei mokestis atskiru atveju neviršija 300 EUR. Mokesčiai mokami teismui, nagrinėjančiam bylą pirmąja instancija, arba teismui, kurio vardu renkamas mokestis.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo galima paduoti apeliacinį skundą. Apeliaciniai skundai paduodami per 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą teisme, kurio sprendimas yra skundžiamas. Apeliacinis skundas laikomas paduotu laiku, jei jis paduodamas iki nustatyto termino kompetentingame apeliaciniame teisme. Apeliacinis skundas laikomas paduotu laiku, net jei jis paduodamas pasibaigus 15 dienų terminui todėl, kad apeliantas vadovavosi neteisingais teismo nurodymais, susijusiais su apeliacinio skundo padavimo terminu. Jei teismo sprendime nepateikiami nurodymai dėl apeliacinio skundo padavimo termino, arba jeigu jame neteisingai nurodyta, kad apeliacinio skundo paduoti neleidžiama, apeliacinį skundą galima paduoti per tris mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą. Apeliaciniai skundai laikomi paduotais laiku, jei jie paduodami teisme, neturinčiame jurisdikcijos, nes apeliantas vadovavosi neteisingais nurodymais, susijusiais su kompetentingu teismu, kuriam galima paduoti apeliacinį skundą. Ši nuostata taip pat taikoma, jei sprendime nenurodytas kompetentingas teismas, kuriame reikėtų paduoti apeliacinį skundą.

Be bendrų duomenų, apeliaciniame skunde būtina nurodyti skundžiamą teismo sprendimą, apeliacinio skundo apimtį, kodėl teismo sprendimas laikomas neteisingu (apeliacinio skundo motyvus) ir ko siekia apeliantas (apeliacinio skundo reikalavimą). Jurisdikciją nagrinėti apeliacinius skundus ir teismo sprendimus priklauso apygardos teismams (slovak. krajské súdy).

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Teismas, kompetentingas peržiūrėti teismo sprendimą, yra sprendimą pirmąja instancija priėmęs teismas. Pagal Civilinių ginčų proceso kodeksą galima prašyti atnaujinti procesą, jei galimybė peržiūrėti teismo sprendimą numatyta pagal specialiuosius teisės aktus, įskaitant 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2007, kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra.

Be visų bendrų duomenų, prašyme atnaujinti procesą turi būti nurodytas skundžiamo teismo sprendimo nuorodos numeris, apeliacinio skundo apimtis, priežastys, kodėl prašoma atnaujinti bylą, aplinkybės, įrodančios, kad prašymas pateiktas laiku, prašymo esmės įrodymai, taip pat prašymą pateikusio asmens reikalavimas.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Slovakų.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Prašymą galima pateikti dėl sprendimo vykdymo; jis pateikiamas vykdymo bylas nagrinėjančiam teismui (slovak. exekučný súd). Nuo 2017 m. balandžio 1 d. vykdymo bylas nagrinėja Banska Bystricos apylinkės teismas (slovak. Okresný súd Banská Bystrica).

Vykdymo procedūra reglamentuojama Įstatymu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 233/1995.

Prašymas dėl vykdymo gali būti teikiamas tik elektroninėmis priemonėmis ir tik į teismo funkcinę e. pašto dėžutę. Jei ieškovas ar jo atstovas neturi aktyvintos funkcinės e. pašto dėžutės, prašymas gali būti paduodamas per bet kurį Slovakijos Respublikos antstolį.

Vykdymą atlieka antstolis, kuriam vykdymo leidimą davė vykdymo bylų teismas. Teismas paskiria bylas išduodamas vykdymo leidimus pavieniams antstoliams atsitiktine tvarka ir po lygiai, naudodamas ministerijos patvirtintas technines priemones ir programinius išteklius taip, kad bylų paskirstymo nebūtų galima paveikti. Atsitiktinės antstolių atrankos taisyklė grindžiama teritoriškumu. Bylos paskiriamos pasirenkant antstolius, kurie yra paskirti skolininko nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės apygardos teismo (slovak. krajský súd) veiklos teritorijoje. Jei skolininko nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės adreso Slovakijos Respublikoje neįmanoma nustatyti pagal pirmesnį punktą, antstoliai pasirenkami iš tos apylinkės, kurioje yra skolininko paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta arba buveinė. Kitu atveju byla atsitiktine tvarka paskiriama antstoliui, kuris yra paskirtas Banska Bystricos apylinkės teismo (slovak. Okresný súd Banská Bystrica) veiklos teritorijoje.

Paskutinis naujinimas: 14/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Suomija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Helsinkio apylinkės teismas (suom. Helsingin käräjäoikeus) turi jurisdikciją priimti sprendimą vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Apylinkės teismo kontaktiniai duomenys suomių ir švedų kalbomis pateikiami internete adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaswww.oikeus.fi Teisingumo ministerijos administruojamoje interneto svetainėje.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta forma gali būti siunčiama tiesiogiai Helsinkio apylinkės teismo registrui paštu, faksu arba e. paštu, kaip numatyta Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasElektroninių paslaugų ir ryšių (viešojo sektoriaus) įstatyme 13/2003.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuomijos konkurencijos ir vartotojų institucijai (suom. Kilpailu- ja kuluttajavirasto) pavaldus Europos vartotojų centras Suomijai (suom. Euroopan kuluttajakeskus Suomessa) teikia pagalbą ir bendrą informaciją apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo sritį, taip pat bendrą informaciją apie tai, kurie teismai turi jurisdikciją priimti sprendimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Suomijoje šalys gali gauti teisinę pagalbą iš valstybės išteklių Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės pagalbos įstatyme 257/2002 nustatytomis sąlygomis. Įstatymas atitinka Tarybos direktyvos 2003/8/EB, numatančios teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles, reikalavimus.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Suomijoje šiai procedūrai taikomas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismo proceso kodekso 11 skyrius dėl pranešimų įteikimo bylose ir Įstatymas dėl elektroninių paslaugų ir pranešimų viešajame sektoriuje.

Pagal Teismo proceso kodekso 11 skyriaus 3 skirsnio 3 dalį procesiniai dokumentai gali būti siunčiami kaip elektroninis pranešimas adresato nurodytu būdu. Šalis taip pat gali nurodyti teismui elektroninį adresą dokumentams įteikti, kuriuo galima siųsti dokumentus, įteiktinus teismo proceso metu.

Gavimo patvirtinimas gali būti siunčiamas teismui elektroniniu pranešimu, pavyzdžiui, kaip e. laiško priedas.

Praktiškai teismo procese naudojamos elektroninio ryšio priemonės yra e. paštas ir faksas.

Teisinės prievolės priimti elektroninėmis priemonėmis įteiktą dokumentą ar pranešimą nėra.

Suomijoje nėra specialiųjų procesinių taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamas išankstinis sutikimas naudoti elektronines priemones.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Netaikoma.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismo mokesčių įstatymo 1455/2015 2 skirsnio 6 dalį už rungimosi principu grindžiamą teismo procesą apylinkės teisme, taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 861/2007 nustatytą Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, mokamas 86 EUR mokestis.

Jei nagrinėjama apeliacinė byla, mokestis taikomas, kaip ir nagrinėjant nacionalinę bylą, pagal Teismo mokesčių įstatymą.

Suomijoje teismo proceso mokestis mokamas baigus nagrinėti bylą. Paprastai atitinkamai šaliai siunčiama sąskaita faktūra, t. y. pervedimo forma mokesčiui sumokėti.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Apeliacinis skundas dėl sprendimo pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą gali būti paduodamas Helsinkio apeliaciniam teismui (suom. Helsingin hovioikeus), kaip numatyta Teismo proceso kodekso 25 ir 25a skyriuose (apeliacinis skundas iš apylinkės teismo apeliaciniam teismui).

Pagal Teismo proceso kodekso 25 skyriaus 5 skirsnį šalis, norinti apskųsti apylinkės teismo sprendimą, privalo paskelbti apie ketinimą apskųsti sprendimą, nes kitaip būtų pažeista teisė būti išklausytam. Pareiškimas apie ketinimą apskųsti sprendimą turi būti paduotas ne vėliau kaip septintą dieną nuo tos dienos, kai apylinkės teismo sprendimas buvo įteiktas arba pateiktas šalims.

Pagal Teismo proceso kodekso 25 skyriaus 11 skirsnį, jei pateikiamas ir priimamas pareiškimas dėl ketinimo paduoti apeliacinį skundą, atitinkamai šaliai duodami nurodymai dėl apeliacinio skundo, kurie pridedami prie apylinkės teismo sprendimo kopijos. Apeliacinio skundo padavimo terminas yra 30 dienų nuo tos dienos, kai apylinkės teismo sprendimas buvo įteiktas arba pateiktas šalims (Teismo proceso kodekso 25 skyriaus 12 skirsnis). Šalis privalo pateikti apeliacinio skundo dokumentą apylinkės teismo kanceliarijai ne vėliau kaip iki paskutinės apeliacinio skundo padavimo dienos darbo laiko pabaigos. Praleidus terminą paduotas apeliacinis skundas bus paskelbtas nepriimtinu.

Jei skundžiamas apylinkės teismo sprendimas, Apeliacinis teismas turi duoti leidimą toliau jį nagrinėti pagal Teismo proceso kodekso 25a skyrių.

Apeliacinis skundas dėl Apeliacinio teismo sprendimo turi būti paduodamas Aukščiausiajam Teismui (suom. korkein oikeus), kaip numatyta Teismo proceso kodekso 30 skyriuje. Prašymo leisti paduoti apeliacinį skundą ir apeliacinio skundo padavimo terminas yra 60 dienų nuo tos dienos, kai šalims pateiktas Apeliacinio teismo sprendimas. Prašymas leisti paduoti apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismu turi būti pateiktas sprendimą priėmusio Apeliacinio teismo kanceliarijai.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Nacionalinės nuostatos šiuo metu rengiamos.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Suomių, švedų ir anglų k.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Suomijoje antstolis (suom. ulosottomies) yra kompetentinga institucija vykdyti sprendimus, priimtus pagal ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Vykdymo pradžia reglamentuojama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVykdymo kodekso 705/2007 3 skyriuje. Kompetenciją imtis vykdymo veiksmų turi atsakovo gyvenamosios vietos arba buveinės antstolis arba kita vietos vykdymo institucija. Antstolis taip pat yra kompetentingas taikant 23 straipsnį. Apylinkės antstolis (suom. kihlakunnanvouti) priima sprendimą dėl tame straipsnyje nurodytų priemonių.

Paskutinis naujinimas: 04/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Švedija

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Jurisdikcija nagrinėti prašymus inicijuoti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą priklauso apylinkės teismui (tingsrätt).

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Prašymai inicijuoti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą kompetentingam apylinkės teismui turi būti pateikti teisiogiai arba paštu.

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Apylinkės teismas arba, jeigu tai yra apeliacinis skundas dėl sprendimo, priimto taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, apeliacinis teismas (hovrät), arba Aukščiausiasis teismas (Högsta domstolen). Informacija pateikiama Švedijos teismų interneto svetainėje adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.domstol.se/.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Teismas dokumentus gali įteikti elektroniniu būdu (pvz., el. paštu arba faksu). Renkantis įteikimo būdą, visų pirma atsižvelgiama į tai, kad jis atitiktų dokumento turinį ir dydį, o galimos išlaidos ir nepatogumai būtų kuo mažesni. Dokumentai neturi būti įteikiami netinkamai, atsižvelgiant į bylos aplinkybes.

Kiti rašytiniai pranešimai gali būti siunčiami paštu arba elektroniniu būdu (pvz., el. paštu arba faksu).

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Asmuo nėra įpareigotas sutikti, kad dokumentai jam būtų įteikiami elektroniniu būdu.

25 straipsnio 1 dalies f punktas. Teismo mokesčiai ir mokėjimo būdai

Prašymo pateikimo mokestis – 900 SEK. Jį galima sumokėti kortele („Mastercard“ arba „Visa“) arba banko pavedimu. Mokestis sumokamas Švedijos teismų interneto svetainėje adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.domstol.se/.

25 straipsnio 1 dalies g punktas. Apskundimo procedūra ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundą

Apylinkės teismo priimtas sprendimas gali būti apskųstas apeliaciniam teismui. Apylinkės teismas apeliacinius skundus turi gauti per tris savaites nuo tos dienos, kai sprendimas įteikiamas bylos šalims. Apeliaciniai skundai turi būti teikiami kompetentingam apeliacinės instancijos teismui.

Jeigu viena iš šalių pateikė apeliacinį skundą dėl apylinkės teismo sprendimo, antroji šalis, be kita ko, gali apskųsti sprendimą per vieną savaitę nuo tos dienos, kai baigiasi pirmajai šaliai nustatytas terminas pateikti apeliacinį skundą. Toks apeliacinis skundas netenka galios, jeigu pirmasis skundas atsiimamas arba netenka galios dėl kitų priežasčių.

Apeliacinio teismo priimtas sprendimas gali būti apskųstas Aukščiausiajam teismui. Apeliacinės instancijos teismas apeliacinius skundus turi gauti per keturias savaites nuo sprendimo paskelbimo dienos.

25 straipsnio 1 dalies h punktas. Teismo sprendimo peržiūros procedūra ir tokią peržiūrą atlikti kompetentingi teismai

Prašymai peržiūrėti sprendimą turi būti pateikti kompetentingam apeliacinės instancijos teismui.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Pažyma dėl sprendimo, priimto taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, turi būti surašyta švedų arba anglų kalba arba į jas išversta, antraip ji bus nepriimtina.

25 straipsnio 1 dalies j punktas. Valdžios institucijos, kompetentingos veikti vykdymo užtikrinimo srityje

Švedijos priverstinio vykdymo tarnyba (Kronofogdemyndigheten) turi įgaliojimus užtikrinti sprendimų vykdymą Švedijoje ir priimti sprendimus pagal 23 straipsnį.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškiniai dėl nedidelių sumų - Gibraltaras

25 straipsnio 1 dalies a punktas. Kompetentingi teismai

Gibraltare jurisdikciją priimti sprendimą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą turi Gibraltaro Aukščiausiasis teismas (Supreme Court of Gibraltar). Bylą nagrinės Aukščiausiojo teismo valdytojas (Master of the Supreme Court), kompetentingas nagrinėti ieškinius dėl nedidelių sumų.

25 straipsnio 1 dalies b punktas. Ryšio priemonės

Ryšio priemonės, kurias leidžiama naudoti Gibraltaro teismuose, yra tik paštas (nes norint pradėti procedūrą reikia sumokėti žyminį mokestį).

25 straipsnio 1 dalies c punktas. Valdžios institucijos ar organizacijos, teikiančios praktinę pagalbą

Gibraltare apeliacinį skundą galima paduoti pagal 2000 m. Aukščiausiojo teismo taisyklių nuostatas, kuriose iš esmės nustatyta, kad tokie apeliaciniai skundai turi būti paduodami papildomam (Additional Judge) arba vyriausiajam (Chief Justice) Aukščiausiojo teismo teisėjui.

Civilinio proceso taisyklių 52 dalies nuostatose ir prie jų pridedamuose praktiniuose nurodymuose išsamiau reglamentuojama visų tokių apeliacinių skundų nagrinėjimo procedūra. 2000 m. Aukščiausiojo teismo taisyklėse nustatytas tokių apeliacinių skundų padavimo laikotarpis, o Aukščiausiojo teismo taisyklėse ir 52.4 dalyje nustatyti konkretūs terminai, per kuriuos toks apeliacinis skundas turi būti paduotas.

25 straipsnio 1 dalies d punktas. Elektroninio įteikimo ir ryšio priemonės ir būdai pareikšti sutikimą jas naudoti

Oficiali priimtina kalba pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą yra anglų kalba.

25 straipsnio 1 dalies e punktas. Asmenys arba profesijų atstovai, įpareigoti priimti įteikiamus dokumentus arba kitų formų susirašinėjimą elektroninėmis priemonėmis

Kompetentinga valdžios institucija, turinti vykdymo įgaliojimus ir įgaliojimus taikyti 23 straipsnį, yra Gibraltaro Aukščiausiasis teismas.

25 straipsnio 1 dalies i punktas. Priimtinos kalbos

Oficiali priimtina kalba pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą yra anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 11/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.