Μικροδιαφορές

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κύπρος

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

Οδός: Χαράλαμπου Μούσκου, 1405, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 22865518

Τηλεομοιότυπο: (+357) 22304212 / 22805330

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

Οδός: Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 8, Τ. Θ. 54619, 3726, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλέφωνο:(+357) 25806100 / 25806128

Τηλεομοιότυπο:(+357) 25305311

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας

Οδός: Λεωφ. Αρτέμιδος, 6301, Λάρνακα, Τ. Θ. 40107, Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 24802721

Τηλεομοιότυπο: (+357) 24802800

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου

Οδός: Γωνία των οδών Νεοφύτου & Νίκου Νικολαΐδη, 8100 – Πάφος, Τ. Θ. 60007, Κύπρος

Τηλέφωνο:(+357) 26802601

Τηλεομοιότυπο:(+357) 26306395

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου

Οδός: Σωτήρας 2, Μέγαρο Τζιβάνη, 5286, Παραλίμνι, Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 23730950 / 23742075

Τηλεομοιότυπο: (+357) 23741904

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται δεκτά για τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, και είναι διαθέσιμα, είναι: η προσωπική καταχώριση του δικογράφου στο πρωτοκολλητείο, η αποστολή του ταχυδρομικώς, ή με οποιονδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας όπως η τηλεομοιοτυπία και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Τα πρωτοκολλητεία των επαρχιακών δικαστηρίων

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Η επίδοση εγγράφων διενεργείται µε ταχυδροµική επίδοση ή κοινοποίηση που βεβαιώνεται µε αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο περιλαµβάνει την ηµεροµηνία παραλαβής. Εάν αυτός ο τρόπος επίδοσης δεν είναι εφικτός, η επίδοση δινεργείται με οποιονδήποτε από τους τρόπους που καθορίζεται στα Άρθρα 13 ή 14 του Κανονισμού 805/2004

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Δεν εφαρμόζεται

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Δεν επιβάλλονται οποιαδήποτε δικαστικά έξοδα για τη συμπλήρωση της αίτησης

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Παρέχεται δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά απόφασης πρωτόδικου Δικαστηρίου στις υποθέσεις μικροδιαφορών η οποία εξετάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο. Η έφεση πρέπει να καταχωρηθεί εντός 14 ημερών από την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Δεν εφαρμόζεται

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Η αίτηση, η απάντηση, οποιαδήποτε ανταπαίτηση καθώς και απάντηση στην ανταπαίτηση και οποιαδήποτε περιγραφή σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων καταχωρούνται στην ελληνική

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Τα επαρχιακά Δικαστήρια

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο