Evropski plačilni nalog

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Organi, pristojni za izdajanje evropskega plačilnega naloga, so sodišča prve stopnje in predsednik trgovinskega sodišča v mejah stvarne pristojnosti slednjega.

Kadar Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ne določa teritorialnega pristojnega sodnega organa, ampak pristojni sodni organ države članice, je pristojno sodišče prve stopnje ali predsednik trgovinskega sodišča v kraju, kjer stanuje toženec ali en od tožencev.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Pravila, ki urejajo postopek ponovne proučitve v izjemnih primerih, predvidena v členu 20 Uredbe, so enaka tem, ki se uporabljajo v ugovornem postopku. Zahteva za ponovno proučitev se predloži pristojnemu sodnemu organu, ki je izdal sklep o evropskem plačilnem nalogu.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Zahtevo za evropski plačilni nalog je mogoče na pristojni sodni organ nasloviti po pošti ali elektronski pošti.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Sprejemljivi jeziki v skladu s členom 21(2)(b) so: angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ter španščina.

Zadnja posodobitev: 20/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču