Evropski plačilni nalog

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Estonija

Evropski čezmejni postopki – Evropski plačilni nalog


*obvezen vnos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

V Estoniji postopke za evropske plačilne naloge izvajajo stvarno pristojna okrajna sodišča.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Evropski plačilni nalog je mogoče izpodbijati, v skladu s postopkom iz člena 489 Zakonika o civilnem postopku, z vložitvijo ugovora zoper odločbo sodišča. Ugovor se vloži pri okrajnem sodišču, ki je izdalo plačilni nalog. Na sodno odločbo o ugovoru se je mogoče pritožiti pri stvarno pristojnem okrožnem sodišču.

Izjemoma je mogoče na zahtevo stranke v postopku, kadar so se pojavili novi dokazi, zoper pravnomočno sodbo, pri vrhovnem sodišču, v skladu s postopkom, določenim v poglavju 68 zakona o pravdnem postopku, vložiti revizijo.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Komunikacijska sredstva, ki so sprejemljiva v postopku za evropski plačilni nalog in ki jih sprejemajo estonska sodišča, so neposredna vložitev ter sporočanje po pošti, faksu in poteh elektronskega prenosa, v skladu z zahtevami glede oblike in pravili, določenimi v Zakoniku o civilnem postopku. Podrobnejša pravila za predložitev elektronskih dokumentov sodiščem in zahteve za obliko dokumentov so določeni v uredbi, ki jo je izdal minister za pravosodje.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

V skladu s členom 21(2)(b) Uredbe se evropski plačilni nalog sprejme za izvršbo v Estoniji, če je v estonskem ali angleškem jeziku ali če mu je priložen prevod v estonskem ali angleškem jeziku.

Zadnja posodobitev: 03/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču