Somaţia europeană de plată

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Estonia

Proceduri transfrontaliere europene - Somația europeană de plată


*mențiuni obligatorii

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În Estonia, instanţele care se pot pronunţa în privinţa procedurilor europene de somaţie de plată sunt cele care au competenţe în materie.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

O somaţie europeană de plată poate fi contestată, în conformitate cu procedura prevăzută la secţiunea 489 din Codul de procedură civilă, prin introducerea unei contestaţii împotriva hotărârii instanţei. Contestaţia se introduce la curtea care a emis somaţia de plată. Hotărârea privind contestaţia poate fi atacată la curtea teritorială care are competenţe în materie.

În mod excepţional, la cererea unei părţi în proces şi în cazul în care au apărut noi probe, se poate depune, de asemenea, o cerere de revizuire la Curtea Supremă împotriva hotărârii intrate în vigoare, în conformitate cu procedura prevăzută în capitolul 68 din Codul de procedură civilă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Mijloacele de comunicare permise în cadrul procedurii europene de somaţie de plată şi acceptate de instanţele din Estonia sunt: depunerea directă la instanţa competentă, transmiterea prin poştă, prin fax sau prin canalele de comunicare electronică, în conformitate cu cerinţele de format şi cu normele prevăzute în Codul de procedură civilă. Norme mai detaliate referitoare la transmiterea către instanţe a documentelor electronice şi cu privire la cerinţele privind formatul documentelor sunt prevăzute în regulamentul aprobat de ministrul justiţiei.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (b) din regulament, o somaţie europeană de plată poate fi executată în Estonia numai dacă este redactată în limbile estonă sau engleză sau dacă este însoţită de o traducere în estonă sau engleză.

Ultima actualizare: 03/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site