Kraj ten znajduje się w okresie przejściowym z powodu planowanego wystąpienia z UE.

Europejski nakaz zapłaty

Gibraltar

Autor treści:
Gibraltar

Postępowanie sądowe na Gibraltarze zostało unormowane w regulaminie procedury cywilnej z 1998 r. (Civil Procedure Rules 1998 – CPR) wraz ze wskazówkami uzupełniającymi (Supplementary Directions). Stosowanie regulaminu procedury cywilnej obowiązującego w Anglii i Walii (ze zmianami) zostało przewidziane w regulaminie Sądu Najwyższego z 2000 r.


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Gibraltar

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Sądem właściwym w sprawach o wydanie europejskiego nakazu zapłaty jest na Gibraltarze Sąd Najwyższy.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Wniosek o ponowne zbadanie nakazu na podstawie art. 20 należy składać na Gibraltarze zgodnie z częścią 23 regulaminu procedury cywilnej.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Środkiem komunikacji akceptowanym przez sądy Gibraltaru do celów wszczęcia postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty będzie poczta (w związku z koniecznością wniesienia opłaty sądowej za wszczęcie postępowania).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Językiem urzędowym akceptowanym zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b) jest język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 28/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony