European payment order

Gibraltar

Autor treści:
Gibraltar

Court procedure in Gibraltar is governed by the Civil Procedure Rules 1998 (CPR), with Supplementary Directions. The application of the Civil Procedure Rules applied in England and Wales (with modifications) is provided for under the Supreme Court Rules 2000.


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Gibraltar

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

Article 29(1)(a) - Courts with jurisdiction

The court that will have jurisdiction to issue a European order for payment in Gibraltar is The Supreme Court.

Article 29(1)(b) - Review procedure

An application for a review under Article 20 in Gibraltar must be made in accordance with Part 23 of the Civil Procedure Rules.

Article 29(1)(c) - Means of communication

The means of communication acceptable in Gibraltar for the purposes of commencing the European order for payment will be by post (due to the necessity to take a court fee to issue the process).

Article 29(1)(d) - Accepted languages

The official language acceptable pursuant to Article 21(2)(b) is English.

Last update: 10/04/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony