Europees betalingsbevel

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De High Court is bevoegd om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De High Court is bevoegd voor de heroverweging.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Post en fax.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Iers en Engels.

Laatste update: 18/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.