Europees betalingsbevel

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Voorafgaande opmerkingen

De regels voor de tenuitvoerlegging in Duitsland van de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure zijn vastgesteld in de Wet tot verbetering van de uitvoerbaarheid van grensoverschrijdende vorderingen en van de betekening van documenten.


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Het Amtsgericht Berlin-Wedding (districtsrechtbank) is bevoegd voor heel Duitsland. De contactgegevens van deze rechtbank zijn:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel.: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De bevoegde rechtbank is het Amtsgericht Wedding.

Het toepassingsgebied en de werking van de heroverwegingsprocedure worden reeds grotendeels beschreven in artikel 20 van de verordening. De hierboven genoemde Duitse wet bepaalt dat de verzoeker de feiten die volgens hem/haar de vernietiging van het Europees betalingsbevel rechtvaardigen, moet kunnen aantonen. Tegen de beslissing van de rechtbank kan geen beroep worden ingesteld. Indien de rechtbank het Europees betalingsbevel nietig verklaart, zal dit de uit hoofde van de verordening ingeleide procedure beëindigen.

Bij wijze van uitzondering, en in overeenstemming met artikel 2 en artikel 46 ter, lid 2, van de Wet inzake arbeidsrechtbanken (Arbeitsgerichtsgesetz), berust de bevoegdheid in arbeidszaken bij de arbeidsrechtbank die bevoegd zou zijn in een bodemprocedure (Urteilsverfahren).

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Een verzoek om een Europees betalingsbevel kan zowel in papieren als in elektronische vorm worden ingediend wanneer de bevoegde rechtbank dit soort verzoeken toelaat. Bij het Amtsgericht Wedding kunnen verzoeken langs elektronische weg worden ingediend. Voor het langs elektronische weg indienen van een verzoek bij het Amtsgericht Wedding is speciale software nodig. Meer informatie is te vinden op: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De enige taal die wordt aanvaard is het Duits.

Laatste update: 15/07/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.