L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Greċja

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Greċja

Proċeduri transfruntieri Ewropej - ordni ta' ħlas Ewropea


*input mandatarju

L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

Il-partijiet li jistgħu joħorġu ordni ta' ħlas huma: għal talbiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-qorti distrettwali, jiġifieri talbiet li ma jaqbżux EUR 20 000 (għoxrin elf), l-imħallef tal-qorti distrettwali; għal talbiet li jaqbżu EUR 20 000 (għoxrin elf), l-imħallef tal-qorti b'imħallef uniku tal-prim istanza.

Madankollu, l-imħallef tal-qorti distrettwali jista' joħroġ ordnijiet ta' ħlas, speċjalment dawk assoċjati ma' tilwim dwar ftehimiet ta' kiri, fejn il-kera mifthiema ma taqbiżx EUR 600 (sitt mija) fix-xahar. Jekk il-kera mifthiema taqbeż EUR 600 (sitt mija), il-qorti b'membru uniku tal-prim istanza għandha kompetenza.

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

Il-proċedura ta' rieżami trid issir permezz ta' oġġezzjoni kontra l-ordni ta' ħlas quddiem l-imħallef tal-qorti distrettwali jew quddiem l-imħallef tal-qorti b'membru uniku tal-prim'istanza li tat l-ordni għal ħlas.

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

Il-formola standard fl-Anness tar-Regolament għandha tiġi ppreżentata lir-reġistru tal-qorti kompetenti bil-miktub. Il-preżentata tista' ssir ukoll permezz ta' ittra elettronika, fuq il-pjattaforma diġitali e-CODEX jew permezz tal-pjattaforma diġitali għas-sottomissjoni ta' dokumenti legali, jekk ikunu disponibbli.

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

Il-lingwa aċċettata hija l-lingwa Griega.

L-aħħar aġġornament: 25/11/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna