L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

SIB QRATI KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Estonja

Proċeduri transfruntieri Ewropej - ordni ta' ħlas Ewropea


*input mandatarju

L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

Fl-Estonja, il-qrati tal-kontea bil-ġuriżdizzjoni xierqa huma kompetenti li jwettqu l-proċeduri għal ordnijiet ta’ ħlas Ewropej.

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Estonjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Ordni ta’ ħlas Ewropea tista’ tiġi opposta, skont il-proċedura stipulata fit-Taqsima 489 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, billi tiġi ppreżentata oġġezzjoni għad-deċiżjoni tal-qorti. L-oġġezzjoni għandha tiġi ppreżentata quddiem il-qorti tal-kontea li ħarġet l-ordni ta’ ħlas. Id-deċiżjoni mogħtija dwar l-oġġezzjoni tista’ tiġi appellata fil-qorti distrettwali li jkollha l-ġuriżdizzjoni relevanti.

F’ċikostanzi eċċezzjonali, fuq talba ta' parteċipant fi proċeduri fejn tiġi ppreżentata evidenza ġdida, applikazzjoni għal reviżjoni ta’ sentenza tal-qorti li daħlet fis-seħħ tista’ tiġi ppreżentata lill-Qorti Suprema skont il-proċedura stipulata fil-Kapitolu 68 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

Il-mezzi ta’ komunikazzjoni permessi fi proċedura ta’ ordni ta’ ħlas Ewropea u dik aċċettata mill-qrati Estonjani huma t-twassil bl-idejn, il-posta, il-faks u l-mezzi ta’ trażmissjoni elettroniċi, skont il-ħtiġijiet ta’ format u r-regoli stipulati fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Regoli iktar dettaljati għall-preżentazzjoni ta’ dokumenti elettroniċi lill-qrati u l-ħtiġijiet ta’ format għal dokumenti huma stipulati f'Regolament maħruġ mill-Ministru tal-Ġustizzja.

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

Skont l-Artikolu 21(2)(b) tar-Regolament, ordni ta’ ħlas Ewropea hija aċċettata għall-infurzar fl-Estonja jekk hija bl-Estonjan jew bl-Ingliż jew jekk hi akkumpanjata bi traduzzjoni għall-Estonjan jew għall-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 03/09/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna