Eiropas maksājuma rīkojums

Malta

Saturu nodrošina
Malta

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Malta

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


*jāaizpilda obligāti

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Civil Court First Hall – vismaz EUR 15,000

Court of Magistrates (Malta) – no EUR 5,000 līdz EUR 15,000

Small Claims Tribunal – ne vairāk kā EUR 5,000

Court of Magistrates (Gozo) – tās augstākās jurisdikcijas (superior jurisdiction) sastāvā (vismaz EUR 15,000) un zemākās jurisdikcijas (inferior jurisdiction) sastāvā (no EUR 5,000 līdz EUR 15,000) – ir kompetenta izskatīt jebkuru prasījumu pret personu, kas pastāvīgi dzīvo vai kuras parastā uzturēšanās vieta atrodas Gozo salā vai Komino salā.

Jebkuras sarakstes adresāts ir:

The Registrar

(kompetentās tiesas nosaukums)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Jebkura sarakste, kas attiecas uz Gozo salas tiesām, ir adresējama:

The Registrar

(kompetentās tiesas nosaukums)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo), Superior Jurisdiction un Court of Magistrates (Gozo), Inferior Jurisdiction

Jebkuras sarakstes adresāts ir:

The Registrar

(kompetentās tiesas nosaukums)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Jebkura sarakste, kas attiecas uz Gozo salas tiesām, ir adresējama:

The Registrar

(kompetentās tiesas nosaukums)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Regulas (EK) Nr. 1896/2006 20. pantā noteiktā pārskatīšanas procedūra

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pieteikumu un citas Regulā (EK) Nr 1896/2006 minētās veidlapas iesniedz kompetentās tiesas sekretariātā vai nosūta tam pa pastu.

Atbildētāja lūgums veikt pārskatīšanu ir rakstāms maltiešu valodā; atbildētājam tas ir personīgi jāiesniedz kompetentās tiesas sekretariātā.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

maltiešu un angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 22/09/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu