Ši šalis vykdo išstojimo iš ES procedūrą.

Europos mokėjimo įsakymas

Teismo procesui Gibraltare taikomos 1998 m. Civilinio proceso taisyklės (CPR) ir papildomi praktiniai nurodymai. Anglijoje ir Velse galiojančių Civilinio proceso taisyklių taikymas (su pakeitimais) numatytas 2000 m. Aukščiausiojo teismo nuostatuose.


29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Aukščiausiasis teismas turės jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą Gibraltare.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Prašymas peržiūrėti mokėjimo įsakymą pagal 20 straipsnį Gibraltare turi būti pateiktas pagal Civilinio proceso taisyklių 23 dalį.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Gibraltare priimami paštu atsiųsti prašymai pradėti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą (dėl būtinybės rinkti teismo mokestį pradedant procesą).

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą priimtina oficiali kalba – anglų.

Paskutinis naujinimas: 28/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.