Europos mokėjimo įsakymas

Įžanginė pastaba

Išsami reglamento, nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, įgyvendinimo tvarka Vokietijoje nustatyta Tarpvalstybinių ieškinių vykdymo užtikrinimo ir dokumentų įteikimo gerinimo įstatyme.


29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Berlyno Vedingo apylinkės teismas turi jurisdikciją visoje Vokietijos teritorijoje. Teismo adresas:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel. +49 (0)30 90156 - 0
Faksas +49 (0)30 90156 - 203

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Kompetentingas teismas – Berlyno Vedingo apylinkės teismas

Peržiūros procedūros apimtis ir tvarka jau nustatytos reglamento 20 straipsnyje. Įstatymo projekte numatyta, kad pareiškėjas privalo pateikti įtikinamus faktus, kuriais, jo nuomone, pagrindžiamas Europos mokėjimo įsakymo panaikinimas. Teismo sprendimas yra neapskundžiamas. Jeigu teismas nusprendžia, kad Europos mokėjimo įsakymas yra nepagrįstas, procedūra baigiama, kaip numatyta reglamente.

Nukrypstant nuo to, kas išdėstyta pirmiau, jurisdikciją darbo klausimais pagal Darbo teismų įstatymo 2 straipsnį ir 46b straipsnio 2 dalį turi Darbo teismas, kuris turėtų jurisdikciją pagal bendrosios teisės procedūrą.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą gali būti pateikiamas ne tik popierine, bet ir elektronine forma, jeigu kompetentingas teismas tokią prašymo formą priima. Vedingo apylinkės teismas elektroninius prašymus priima. Norint pateikti Vedingo apylinkės teismui elektroninį prašymą, reikalinga speciali programinė įranga. Daugiau informacijos galima rasti adresu https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Priimtina tik vokiečių kalba.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.