Europees betalingsbevel

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Een in Zweden ingediend verzoek om een Europees betalingsbevel wordt behandeld door de Kronofogdemyndigheten (de 'Zweedse gerechtsdeurwaardersinstantie'; artikel 2 van de Wet betreffende een Europese betalingsbevelprocedure).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Verzoeken om heroverweging worden behandeld door het hovrätt (hof van beroep; artikel 13 van de Wet betreffende een Europese betalingsbevelprocedure). Indien een verzoek wordt ingewilligd, beslist het hof van beroep tegelijkertijd dat de Zweedse gerechtsdeurwaardersinstantie wordt belast met de herbeoordeling.

Voor nadere informatie, kunt u contact opnemen met de Zweedse gerechtsdeurwaardersinstantie (www.kronofogden.se)

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Verzoeken om een Europees betalingsbevel moeten in principe worden ingediend op papieren drager. De Zweedse gerechtsdeurwaardersinstantie kan beslissen dat verzoeken moeten worden ingediend via een medium dat het gebruik van automatische gegevensverwerking mogelijk maakt (artikel 4 van de Wet betreffende een Europese betalingsbevelprocedure).

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Wanneer in Zweden een verzoek om tenuitvoerlegging van een Europees betalingsbevel dat in een andere lidstaat uitvoerbaar is verklaard, wordt ingediend, moet het betalingsbevel worden vertaald in het Zweeds of het Engels (artikel 10 van de Wet betreffende een Europese betalingsbevelprocedure).

Laatste update: 06/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici