Eiropas maksājuma rīkojums

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Zviedrijā iesniegtus pieteikumus par Eiropas maksājuma rīkojumu izskata Zviedrijas tiesībaizsardzības iestāde (Kronofogdemyndigheten) (2. pants tiesību aktā par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru).

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Pārskatīšanas pieteikumu izskata apelācijas tiesa (hovrätt) (13. pants tiesību aktā par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru). Ja pieprasījums tiek apmierināts, apelācijas tiesa vienlaicīgi lemj, ka Zviedrijas tiesībaizsardzības iestādei jāveic atkārtota izskatīšana.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par šiem jautājumiem, lūdzam sazināties ar Zviedrijas tiesībaizsardzības iestādi (www.kronofogden.se)

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru principā jāiesniedz papīra formātā. Zviedrijas tiesībaizsardzības iestāde var lemt, ka pieteikumus iesniedz, izmantojot saziņas līdzekli, kas ļauj veikt datu automātisku apstrādi (4. pants Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras regulā).

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Tādu pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojuma izpildei Zviedrijā, kas pasludināti par izpildāmiem citā dalībvalstī, maksājuma rīkojumam ir jābūt tulkotam zviedru vai angļu valodā (10. pants Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras regulā).

Lapa atjaunināta: 06/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici