Europos mokėjimo įsakymas

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Švedijoje pateiktus prašymus išduoti Europos mokėjimo įsakymą nagrinėja Švedijos vykdomoji institucija (Kronofogdemyndigheten) (Europos mokėjimo įsakymo procedūros akto 2 skyrius).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Peržiūros prašymus nagrinėja apeliacinis teismas (hovrätt) (Europos mokėjimo įsakymo procedūros akto 13 skyrius). Jei prašymas patenkinamas, apeliacinis teismas tuo pat metu nusprendžia, kad Švedijos vykdomoji institucija atliks pakartotinį vertinimą.

Dėl išsamesnės informacijos šiais klausimais kreipkitės į Švedijos vykdomąją instituciją (www.kronofogden.se)

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Prašymai išduoti Europos mokėjimo įsakymą turi būti pateikiami popierine forma. Švedijos vykdomoji institucija gali nuspręsti, kad prašymai turi būti teikiami kitu būdu, kuris suteiktų galimybę automatiškai apdoroti duomenis (Europos mokėjimo įsakymo procedūros reglamento 4 skyrius).

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Švedijoje prašomi vykdyti Europos mokėjimo įsakymai, paskelbti vykdytinais kitoje valstybėje narėje, turi būti išversti į švedų arba anglų kalbą (Europos mokėjimo įsakymo procedūros reglamento 10 skyrius).

Paskutinis naujinimas: 06/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici