Eurooppalainen maksamismääräys

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Ruotsissa jätetyt eurooppalaista maksamismääräystä koskevat hakemukset tutkii kruununvoudin virasto (Kronofogdemyndigheten) (eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun lain 2 §).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Uudelleentutkimista koskevat hakemukset käsittelee hovioikeus (hovrätt) (eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun lain 13 §). Jos hovioikeus päättää, että asia voidaan tutkia uudelleen, se päättää samalla, että uusi käsittely toteutetaan kruununvoudin virastossa.

Lisätietoja näistä kysymyksistä antaa Ruotsin kruununvoudin virasto (http://www.kronofogden.se)

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevat hakemukset on periaatteessa jätettävä paperimuodossa. Ruotsin kruununvoudin virasto voi päättää, että hakemukset on jätettävä automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa (eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun asetuksen 4 §).

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Jos haetaan toisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoiseksi julistetun maksamismääräyksen täytäntöönpanoa Ruotsissa, maksamismääräys on käännettävä ruotsiksi tai englanniksi (eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun asetuksen 10 §).

Päivitetty viimeksi: 06/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici