Europees betalingsbevel

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Rechtbanken van eerste aanleg (Juzgados de primera instancia).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De heroverweging in de zin van artikel 20, lid 1, van de verordening geschiedt als volgt: de verweerder verzoekt om herroeping van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing (artikel 501 e.v. van Wet nr. 1/2000 van 7 januari 2000 betreffende het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering). De heroverweging in de zin van artikel 20, lid 2, kan plaatsvinden via een vordering tot nietigverklaring van gerechtelijke stukken (artikel 238 e.v. van Wet nr. 6/1985 van 1 juli 1985 inzake de rechterlijke organisatie). In beide gevallen zijn de rechtbanken van eerste aanleg bevoegd.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Verzoekformulieren kunnen rechtstreeks worden ingediend, dan wel per post of fax.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Het Spaans.

Laatste update: 25/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici