L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

Il-Qrati ta' Prim' Istanza.

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

Ir-reviżjoni provduta fl-Artikolu 20(1) tar-Regolament titwettaq permezz l-annulament tal-proċedura għas-sentenza aħħarija fuq it-talba tal-parti kontumaċja (l-Artikolu 501 et seq. u l-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, Liġi 1/2000 tas-7 ta' Jannar 2000). Ir-reviżjoni provduta fl-Artikolu 20(2) tista' titwettaq permezz ta' mozzjoni għaċ-ċaħda ta' atti ġudizzjarji (l-Artikolu 238 et seq. tal-Liġi Organika fuq il-ġudikatura, Liġi 6/1985 tal-1 ta' Lulju 1985). Fiż-żewġ każi l-qrati tal-Prim' Istanza għandhom il-ġuristizzjoni.

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

It-talba tista' tintefa' direttament, bil-posta jew bil-fax.

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

L-Ispanjol.

L-aħħar aġġornament: 25/05/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici