Eurooppalainen maksamismääräys

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu uudelleentutkiminen toteutetaan peruuttamalla lainvoimaiset tuomiot poisjääneen vastaajan vaatimuksesta (7. tammikuuta annetun siviiliprosessilain (Ley de Enjuiciamiento Civil) 1/2000 501 §). Asia voidaan saattaa 20 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla uudelleentutkittavaksi oikeuden päätökseen kohdistettavalla kumoamiskanteella (lainkäytöstä 1. heinäkuuta annetun lain (Ley Orgánica del Poder Judicial) 6/1985 238 §). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet ovat toimivaltaisia molemmissa tapauksissa.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Hakemuslomake voidaan toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai faksilla.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Espanja.

Päivitetty viimeksi: 25/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici