Europski platni nalog

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Za izdavanje europskog platnog naloga nadležan je Središnji građanski ured Okružnog suda u Portu (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja utvrđen je u članku 20. Pravilnika, a nadležni je sud Središnji građanski ured Okružnog suda u Portu.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Za potrebe postupka za europski platni nalog prihvaćaju se sljedeća komunikacijska sredstva:

i. dostava u sudski registar u skladu s člankom 144. stavkom 7. točkom (a) Zakona o parničnom postupku,

ii. dostava preporučenom poštom u skladu s člankom 144. stavkom 7. točkom (b) Zakona o parničnom postupku i

iii. slanje telefaksom u skladu s člankom 144. stavkom 7. točkom (c) Zakona o parničnom postupku.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je jezik portugalski.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici