Europees betalingsbevel

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Malta

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Civil Court First Hall – vorderingen van 15,000 EUR of meer

Court of Magistrates (Malta) – vorderingen van 5,000 EUR tot 15,000 EUR

Small Claims Tribunal – vorderingen tot 5,000 EUR

Het Court of Magistrates (Gozo) is als hogere rechter (voor vorderingen van 15,000 EUR of meer) en als lagere rechter (voor vorderingen van 5,000 EUR tot 15,000 EUR) bevoegd kennis te nemen van alle vorderingen tegen personen met woon- of verblijfplaats op het eiland Gozo of het eiland Comino.

Alle correspondentie moet worden gericht aan:

The Registrar,

(naam van het bevoegde gerecht)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Correspondentie betreffende de gerechten van Gozo moet worden gericht aan:

The Registrar

(naam van het bevoegde gerecht)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo) als hogere en als lagere rechter

Alle correspondentie moet worden gericht aan:

The Registrar,

(naam van het bevoegde gerecht)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Correspondentie betreffende de gerechten van Gozo moet worden gericht aan:

The Registrar

(naam van het bevoegde gerecht)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

De heroverwegingsprocedure is vastgesteld in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1896/2006.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Het verzoek om een Europees betalingsbevel en andere in Verordening (EG) nr. 1896/2006 genoemde formulieren moeten worden neergelegd ter griffie van het bevoegde gerecht of per post aan de griffie van het bevoegde gerecht worden verzonden.

Het verzoek tot heroverweging van het Europees betalingsbevel moet in de Maltese taal door de verweerder persoonlijk worden neergelegd ter griffie van het bevoegde gerecht.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Maltees en Engels.

Laatste update: 22/09/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici