Evropský platební rozkaz

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Malta

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Civil Court First Hall – od částky 15,000 EUR výše

Court of Magistrates (Malta) – od částky 5,000 EUR do částky 15,000 EUR

The Small Claims Tribunal – do částky 5,000 EUR

Court of Magistrates (Gozo) při výkonu jejich vyšší věcné příslušnosti (od částky 15,000 EUR výše) a nižší věcné příslušnosti (od částky 5,000 EUR do částky 15,000 EUR) – jsou příslušné vykonávat soudní pravomoc u všech nároků vůči osobám s bydlištěm nebo obvyklým pobytem na ostrovech Gozo nebo Comino.

Veškerá korespondence by měla být adresována k:

The Registrar

(název příslušného soudu)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korespondence, která se týká soudů na ostrově Gozo, by měla být adresována k:

The Registrar

(název příslušného soudu)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

The Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo) při výkonu jejich vyšší i nižší věcné příslušnosti

Veškerá korespondence by měla být adresována k:

The Registrar

(název příslušného soudu)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korespondence, která se týká soudů na ostrově Gozo, by měla být adresována k:

The Registrar

(název příslušného soudu)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Přezkumné řízení stanovené v článku 20 nařízení (ES) č. 1896/2006

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Návrh a další formuláře uvedené v nařízení (ES) č. 1896/2006 se podávají v podatelně (registry) příslušného soudu nebo se do ní zasílají poštou.

Žádost žalovaného o přezkum musí být podána v maltském jazyce žalovaným osobně v podatelně příslušného soudu

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Maltský jazyk a anglický jazyk.

Poslední aktualizace: 22/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici