Somaţia europeană de plată

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Sunt competente pentru emiterea unei somaţii europene de plată:

1. preşedintele instanţei teritoriale (tribunal d'arrondissement) sau magistratul care îl înlocuieşte, în cazul în care valoarea cererii depăşeşte 10 000 de euro;

2. judecătorul de pace (juge de paix), în cazul în care valoarea cererii este sub 10 000 de euro;

3. preşedintelui tribunalului muncii sau magistratul care îl înlocuieşte, indiferent de valoarea cererii, pentru litigii referitoare la:

  • contracte de muncă, contracte de ucenicie şi regimuri complementare de pensii încheiate între angajatori, pe de o parte, şi salariaţii acestora, pe de altă parte, inclusiv cele care survin după finalul perioadei de angajare;
  • drepturi privind asigurarea în caz de insolvenţă, prevăzute la capitolul V din legea din 8 iunie 1999 privind regimurile complementare de pensii, apărute între organismul vizat la articolul 21 sau o companie de asigurări de viaţă cum este cea vizată la articolul 24 alineatul (1) din aceeaşi lege, pe de o parte, şi salariaţii, foştii salariaţi şi beneficiarii, pe de altă parte.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Sunt competente să hotărască în legătură cu opoziţia şi cu cererea de reexaminare:

1. instanţa teritorială, în cazul în care somaţia europeană de plată a fost emisă de către preşedintele instanţei teritoriale sau de către magistratul care îl înlocuieşte;

2. juge de paix directeur sau magistratul care îl înlocuieşte, în cazul în care somaţia europeană de plată a fost emisă de către un judecător de pace;

3. tribunalul muncii, în cazul în care somaţia europeană de plată a fost emisă de către preşedintele tribunalului muncii sau de către magistratul care îl înlocuieşte;

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Luxemburg acceptă transmiterea prin poştă ca mijloc de comunicare.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Luxemburg acceptă limba franceză şi limba germană.

Ultima actualizare: 24/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici