Europees betalingsbevel

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Irska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De High Court is bevoegd om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De High Court is bevoegd voor de heroverweging.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Post en fax.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Iers en Engels.

Laatste update: 07/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici