Európsky platobný rozkaz

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Mađarska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

V Maďarsku vydávajú platobné rozkazy notári (občianskoprávni notári). Všetky notárske úrady majú právomoc vydávať platobné rozkazy platné na celom území krajiny.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Príslušným súdom v Maďarsku je súd, ktorý v danom prípade vydal európsky platobný rozkaz.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

V Maďarsku je komunikácia s notárom možná prostredníctvom pošty alebo osobne (konania o platobnom rozkaze do právomoci občianskoprávnych notárskych úradov).

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

S európskym platobným rozkazom vydaným na účely vymáhania musí byť vždy doručený preklad do maďarského jazyka.

Posledná aktualizácia: 27/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici