Eiropas maksājuma rīkojums

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Mađarska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Ungārijā maksājuma rīkojumu izdod civiltiesību notāri. Ikviena notāra kompetence ietver visu Ungārijas teritoriju.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Ungārijā kompetentā tiesa ir tā tiesa, kas attiecīgajā gadījumā ir izdevusi Eiropas maksājuma rīkojumu.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Ungārijā saziņa notiek pa pastu vai personīgi tieši ar notāriem (Ungārijā maksājuma rīkojuma procedūra ir civiltiesību notāru kompetencē).

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Kad izpildei tiek izdots Eiropas maksājuma rīkojums, vienmēr ir jāiesniedz tā tulkojums ungāru valodā.

Lapa atjaunināta: 27/03/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici