Evropský platební rozkaz

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Mađarska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

V Maďarsku vydávají evropský platební rozkaz notáři (notáři pro oblast občanského práva). Tato pravomoc se u všech těchto notářů vztahuje na celé maďarské území.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

V Maďarsku je příslušným soudem soud, který evropský platební rozkaz vydal.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Prostředkem komunikace v Maďarsku je doručování poštou nebo osobní doručení přímo notáři (v Maďarsku spadá řízení týkající se platebního rozkazu do pravomoci notářů pro oblast občanského práva).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Je třeba vždy dodat překlad evropského platebního rozkazu prohlášeného za vykonatelný do maďarštiny.

Poslední aktualizace: 27/03/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici