Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Europski platni nalog