Eurooppalainen maksamismääräys

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Vähäisten riita-asioiden tuomareilla (juge d'instance) ja – toimivaltansa rajoissa – kauppatuomioistuinten puheenjohtajilla (président du tribunal de commerce) on toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys.

Sikäli kuin tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 44/2001 ei määritetä, millä tuomioistuimella on alueellinen toimivalta, vaan viitataan tietyn jäsenvaltion tuomioistuimiin, toimivalta on sen paikan juge d'instance -tuomarilla tai kauppatuomioistuimen puheenjohtajalla, jossa yhdellä tai useammalla vastaajalla on kotipaikka.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Uudelleentutkimista koskevaan menettelyyn asetuksen 20 artiklassa säädetyissä poikkeuksellisissa tapauksissa sovelletaan samoja säännöksiä kuin vastustusmenettelyyn. Uudelleentutkimishakemus esitetään sille tuomioistuimelle, joka on antanut eurooppalaisen maksamismääräyksen.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus voidaan lähettää tuomioistuimelle postitse tai sähköpostitse.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla hyväksytyt kielet ovat ranska, englanti, saksa, italia ja espanja.

Päivitetty viimeksi: 07/12/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici