L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Estonija

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

Fl-Estonja, il-qrati tal-kontea bil-ġuriżdizzjoni xierqa huma kompetenti li jwettqu l-proċeduri għal ordnijiet ta’ ħlas Ewropej.

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

Ordni ta’ ħlas Ewropea tista’ tiġi opposta, skont il-proċedura stipulata fit-Taqsima 489 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, billi tiġi ppreżentata oġġezzjoni għad-deċiżjoni tal-qorti. L-oġġezzjoni għandha tiġi ppreżentata quddiem il-qorti tal-kontea li ħarġet l-ordni ta’ ħlas. Id-deċiżjoni mogħtija dwar l-oġġezzjoni tista’ tiġi appellata fil-qorti distrettwali li jkollha l-ġuriżdizzjoni relevanti.

F’ċikostanzi eċċezzjonali, fuq talba ta' parteċipant fi proċeduri fejn tiġi ppreżentata evidenza ġdida, applikazzjoni għal reviżjoni ta’ sentenza tal-qorti li daħlet fis-seħħ tista’ tiġi ppreżentata lill-Qorti Suprema skont il-proċedura stipulata fil-Kapitolu 68 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

Il-mezzi ta’ komunikazzjoni permessi fi proċedura ta’ ordni ta’ ħlas Ewropea u dik aċċettata mill-qrati Estonjani huma t-twassil bl-idejn, il-posta, il-faks u l-mezzi ta’ trażmissjoni elettroniċi, skont il-ħtiġijiet ta’ format u r-regoli stipulati fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Regoli iktar dettaljati għall-preżentazzjoni ta’ dokumenti elettroniċi lill-qrati u l-ħtiġijiet ta’ format għal dokumenti huma stipulati f'Regolament maħruġ mill-Ministru tal-Ġustizzja.

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

Skont l-Artikolu 21(2)(b) tar-Regolament, ordni ta’ ħlas Ewropea hija aċċettata għall-infurzar fl-Estonja jekk hija bl-Estonjan jew bl-Ingliż jew jekk hi akkumpanjata bi traduzzjoni għall-Estonjan jew għall-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 15/08/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici