Europos mokėjimo įsakymas

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Estonija

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Estijos apygardų teismų jurisdikcijai priklauso atlikti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Europos mokėjimo įsakymas gali būti užginčytas pagal Civilinio proceso kodekso 489 straipsnyje nurodytą procedūrą, pareiškus prieštaravimą dėl teismo sprendimo. Prieštaravimas turi būti pareikštas mokėjimo įsakymą išdavusiam apygardos teismui. Dėl prieštaravimo priimtas teismo sprendimas gali būti apskųstas apylinkės teismui, kuriam priklauso jurisdikcija.

Išimtiniais atvejais vienos iš bylos šalių prašymu, kai esama naujų įrodymų, remiantis Civilinio proceso kodekso 68 straipsnyje numatyta procedūra Aukščiausiajam teismui taip pat galima pateikti prašymą peržiūrėti jau įsigaliojusį teismo sprendimą.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Taikant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą leidžiama naudotis šiomis ryšio priemonėmis, kurias pripažįsta Estijos teismai: įteikimu į rankas, paštu, faksu ir elektroninio ryšio priemonėmis, laikantis Civilinio proceso kodekse nurodytų formos reikalavimų ir sąlygų. Smulkesnė informacija apie elektroninių dokumentų perdavimo teismams procedūrą ir dokumentų formos reikalavimus nurodyta Teisingumo ministerijos priimtame reglamente.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Remiantis Reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktu, Europos mokėjimo įsakymas vykdytinas Estijoje, jei jis išduotas estų arba anglų kalba, arba pateikiamas su vertimu į estų arba anglų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 03/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici