Eurooppalainen maksamismääräys

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Estonija

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn toteuttamisen osalta toimivaltainen on se käräjäoikeus, joilla on asianomainen toimivalta.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Eurooppalaisen maksamismääräyksen voi riitauttaa esittämällä valituksen siviiliprosessilain 489 pykälässä säädetyin edellytyksin. Valitus esitetään maksamismääräyksen antaneelle käräjäoikeudelle. Valituksesta tehdyn päätöksen voi riitauttaa toimivaltaisessa hovioikeudessa.

Lisäksi lainvoiman saaneen tuomion uudelleen tutkimiseksi voidaan tiettyjen uusien olosuhteiden ilmetessä poikkeuksellisesti esittää korkeimmalle oikeudelle uudelleenkäsittelyä koskeva hakemus menettelyn osapuolen tekemän hakemuksen perusteella siviiliprosessilain 68 luvun mukaisesti.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Viron tuomioistuimet hyväksyvät eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä viestintävälineinä henkilökohtaisen toimituksen, postin, faksin ja sähköiset viestintävälineet siviiliprosessilaissa säädettyjen muotovaatimusten ja menettelyjen mukaisesti. Oikeusministeriö on vahvistanut säädöksellä yksityiskohtaisemmat säännöt, jotka koskevat sähköisten asiakirjojen toimittamista tuomioistuimille, sekä asiakirjojen muotoa koskevat vaatimukset.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Eurooppalainen maksamismääräys otetaan asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti täytäntöönpantavaksi Virossa, jos se on laadittu viron tai englannin kielellä tai jos maksamismääräykseen on liitetty viron- tai englanninkielinen käännös.

Päivitetty viimeksi: 03/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici