Somaţia europeană de plată

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Cipar

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Sunt competente toate instanţele care judecă fondul cauzei în primă instanţă care funcţionează în cele patru regiuni administrative aflate sub jurisdicţia legală a Republicii Cipru, şi anume Nicosia, Lemesos, Larnaca-Amohostos şi Phafos. Competenţa judecătorilor este determinată de Legea privind instanţele (14/60) şi corespunde poziţiei ierarhice a judecătorului, şi anume celei de judecător teritorial, judecător regional de rang superior şi preşedinte al instanţei regionale.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Procedura de revizuire este prevăzută de Legile procedurale privind litigiile civile. Procedura are la bază, în special, declaraţiile scrise ale părţilor implicate într-un litigiu. În cazuri excepţionale, şi oricând consideră instanţa necesar, depoziţiile orale pot fi luate în considerare, de asemenea, pe lângă comunicările scrise şi declaraţiile pe propria răspundere. Instanţele competente sunt cele specificate anterior la punctul (a).

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Mijloacele de comunicare acceptate în sensul procedurii europene privind somaţia de plată care sunt utilizate de instanţe sunt introducerea în persoană a unei cereri la grefa instanţei sau expedierea acesteia prin poştă sau alte mijloace de comunicare, precum fax sau email.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba acceptată în faţa instanţelor este limba greacă. Cu toate acestea, în sensul regulamentului, este acceptată şi limba engleză, care este vorbită în Cipru.

Ultima actualizare: 18/04/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici