Europski platni nalog

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Za odlučivanje o zahtjevima za izdavanje i preispitivanje, kao i za davanje potvrde o ovršnosti europskog platnog naloga isključivo je nadležan:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

tel: +385 1 4897 222

fax: + 385 1 4920-871

e-mail:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

web:     http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

O zahtjevima za preispitivanje europskog platnog naloga Trgovački sud u Zagrebu odlučuje rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Obrasci, drugi zahtjevi ili očitovanja podnose se u obliku podnesaka, telefaksom ili elektroničkim putem.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Uz europski platni nalog mora biti priložen prijevod na hrvatski jezik ovjeren od osobe koja je za to ovlaštena.

Posljednji put ažurirano: 20/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.