Europski platni nalog

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Samo je Trgovački sud u Beču nadležan za obradu zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga (članak 252. stavak 2. austrijskog Zakona o parničnom postupku).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Na zahtjeve za preispitivanje iz članka 20. stavaka 1. i 2. primjenjuje se isti postupak kao i na zahtjeve za povrat u prijašnje stanje. Međutim, odluka kojom se odobrava zahtjev iz stavka 2. pobojna je (članak. 252. stavak 5. austrijskog Zakona o parničnom postupku).

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

U okviru postupka za europski platni nalog podneske je moguće podnijeti u papirnatom obliku ili elektronički, koristeći se WebERV-om (e-pravosuđe). WebERV je u načelu dostupan svim fizičkim i pravnim osobama. Tehnički su preduvjeti za to posjedovanje posebnog računalnog programa i postojanje tijela za slanje. Ažurirani popis tijela za slanje nalazi se na: http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Podnošenje faksom ili e-poštom nije moguće.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

U skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) prihvaćeni je jezik njemački.

Uz službeni se jezik (njemački) austrijski državljani i državljani država koje su stranke Sporazuma o suradnji u Europskom gospodarskom prostoru mogu koristiti mađarskim pred okružnim sudovima u Oberpullendorfu i Oberwartu, slovenskim pred okružnim sudovima u Ferlachu, Eisenkappelu i Bleiburgu i hrvatskim pred okružnim sudovima u Eisenstadtu, Güssingu, Mattersburgu, gradu Neusiedl am See, Oberpullendorfu i Oberwartu.

Posljednji put ažurirano: 13/11/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici