Eurooppalainen maksamismääräys

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamiseen toimivaltainen tuomioistuin on Porton alueellisen tuomioistuimen siviiliasioiden jaosto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 20 artiklassa tarkoitetussa uudelleen tutkimista koskevassa menettelyssä toimivaltainen tuomioistuin on Porton alueellisen tuomioistuimen siviiliasioiden jaosto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä varten hyväksytään seuraavat viestintätavat:

i) toimittaminen tuomioistuimen kirjaamoon siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 144 §:n 7 momentin a kohdan mukaisesti;

ii) toimittaminen postitse kirjattuna kirjeenä siviiliprosessilain 144 §:n 7 momentin b kohdan mukaisesti;

iii) toimittaminen faksilla siviiliprosessilain 144 §:n 7 momentin c kohdan mukaisesti.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Hyväksytty kieli on portugali.

Päivitetty viimeksi: 17/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.