Eurooppalainen maksamismääräys

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

High Court –tuomioistuimella (ylemmän oikeusasteen tuomioistuin) on toimivalta antaa maksamismääräys.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

High Court –tuomioistuimella on toimivalta uudelleentutkimiseen.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Posti ja faksi.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Iiri ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 18/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.