Tämä maa on siirtymävaiheessa EU:sta eroamisen vuoksi.

Eurooppalainen maksamismääräys

Gibraltarissa säädetään oikeudenkäyntimenettelystä siviiliprosessia koskevassa lainsäädännössä (Civil Procedure Rules 1998), jota on täydennetty ohjeilla (Supplementary Directions). Englannissa ja Walesissa käytetyn siviiliprosessia koskevan lainsäädännön soveltamisesta (tietyin muutoksin) säädetään Supreme Court Rules 2000 –säännöissä.


29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Tuomioistuin, jolla on toimivalta antaa eurooppalainen maksamismääräys Gibraltarissa, on Supreme Court.

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 20 artiklan mukainen uudelleentutkimista koskeva pyyntö on Gibraltarissa tehtävä siviiliprosessia koskevan lainsäädännön 23 osan (Part 23 of the Civil Procedure Rules) mukaisesti.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Gibraltarissa hyväksytään eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä varten seuraavat viestintävälineet: posti (koska menettelyn aloittaminen edellyttää oikeudenkäyntimaksun suorittamista).

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla hyväksytty virallinen kieli on englanti.

Päivitetty viimeksi: 29/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.