Eurooppalainen maksamismääräys

Huomautus

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen täytäntöönpanon yksityiskohdista Saksassa säädetään saatavien rajatylittävän täytäntöönpanon ja asiakirjojen tiedoksiannon kehittämisestä annetussa laissa (Gesetz zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Forderungsdurchsetzung und Zustellung).


ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Saksa

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – eurooppalainen maksamismääräys


*pakollinen kenttä

29 artiklan 1 kohdan a alakohta - Toimivaltaiset tuomioistuimet

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamisesta vastaa koko Saksan osalta Berliinissä sijaitseva Weddingin käräjäoikeus (Amtsgericht Berlin-Wedding). Yhteystiedot:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Puhelin: (+49) 30 90 156 - 0
Faksi: (+49) 30 90 156 - 203

29 artiklan 1 kohdan b alakohta - Uudelleentutkimismenettely

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Toimivaltainen tuomioistuin on Weddingin käräjäoikeus.

Uudelleentutkimismenettelyn laajuudesta ja kulusta säädetään suurelta osin jo Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 20 artiklassa. Saksan lain mukaan eurooppalaisen maksamismääräyksen kumoamista koskevassa hakemuksessa on perusteltava, miksi määräys olisi kumottava. Tuomioistuimen päätöksestä ei voi valittaa. Jos tuomioistuin kumoaa eurooppalaisen maksamismääräyksen, menettely päättyy asetuksen mukaisesti.

Tästä poiketen työoikeuslain (Arbeitsgerichtgesetz) 46b §:n 2 momentin mukaan toimivalta työoikeudellisissa asioissa on työtuomioistuimella, jolla olisi toimivalta käsitellä alkuperäistä tuomiota koskeva valitus.

29 artiklan 1 kohdan c alakohta - Viestintävälineet

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus voidaan laatia paperilomakkeelle tai, jos toimivaltainen tuomioistuin hyväksyy sähköisen hakemuksen, sähköiselle lomakkeelle. Weddingin käräjäoikeus hyväksyy sähköiset hakemukset. Niiden laatimisessa on kuitenkin käytettävä erityisohjelmistoa. Lisätietoja on sivulla https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

29 artiklan 1 kohdan d alakohta - Hyväksytyt kielet

Vain saksan kieli hyväksytään.

Päivitetty viimeksi: 22/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme