Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.

European payment order

Γιβραλτάρ

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γιβραλτάρ

Court procedure in Gibraltar is governed by the Civil Procedure Rules 1998 (CPR), with Supplementary Directions. The application of the Civil Procedure Rules applied in England and Wales (with modifications) is provided for under the Supreme Court Rules 2000.


ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ηνωµένο Βασίλειο

Γιβραλτάρ

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Article 29(1)(a) - Courts with jurisdiction

The court that will have jurisdiction to issue a European order for payment in Gibraltar is The Supreme Court.

Article 29(1)(b) - Review procedure

An application for a review under Article 20 in Gibraltar must be made in accordance with Part 23 of the Civil Procedure Rules.

Article 29(1)(c) - Means of communication

The means of communication acceptable in Gibraltar for the purposes of commencing the European order for payment will be by post (due to the necessity to take a court fee to issue the process).

Article 29(1)(d) - Accepted languages

The official language acceptable pursuant to Article 21(2)(b) is English.

Last update: 10/04/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο