Europæisk betalingspåkrav

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Malta

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Europæisk betalingspåkrav


*skal udfyldes

Artikel 29(1)(a) - Kompetente retter

Civil Court First Hall – fra 15,000 EUR

Court of Magistrates (Malta) – fra 5,000 til 15,000 EUR

The Small Claims Tribunal – op til 5,000 EUR

Court of Magistrates (Gozo) både når den træffer afgørelse som anden instans (fra 15,000 EUR) og som første instans (fra 5,000 EUR til 15,000 EUR) – har kompetence til at pådømme alle krav rettet mod personer, der har bopæl eller sædvanligt ophold på øerne Gozo eller Comino

Alle henvendelser rettes til:

The Registrar

(Navnet på den kompetente ret)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Henvendelser vedrørende retterne på Gozo rettes til:

The Registrar

(Navnet på den kompetente ret)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Artikel 29(1)(b) - Prøvelsesprocedure

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

The Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo) både når den træffer afgørelse som anden og som første instans

Alle henvendelser rettes til:

The Registrar

(Navnet på den kompetente ret)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Henvendelser vedrørende retterne på Gozo rettes til:

The Registrar

(Navnet på den kompetente ret)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Prøvelse i særlige tilfælde som omhandlet i artikel 20 i forordning (EF) nr. 1896/2006

Artikel 29(1)(c) - Kommunikationsmidler

Anmodninger eller andre dokumenter indgives til den kompetente rets justitskontor eller sendes dertil

Sagsøgtes anmodning om fornyet prøvelse skal af sagsøgte personligt indgives til den kompetente rets justitskontor

Artikel 29(1)(d) – Accepterede sprog

Maltesisk og engelsk.

Sidste opdatering: 22/09/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website