Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Evropský platební rozkaz

Soudní řízení se na Gibraltaru řídí občanským soudním řádem z roku 1998 (Civil Procedure Rules 1998 (CPR)), a dodatečnými Prováděcími ustanoveními (Practice Directions). Použití občanského soudního řádu používaného v Anglii a Walesu (s úpravami) je stanoveno v jednacím řádu nejvyššího soudu z roku 2000 (Supreme Court Rules 2000).


VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Gibraltar

Evropské přeshraniční postupy – Evropský platební rozkaz


*povinný údaj

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Na Gibraltaru bude soudem příslušným k vydání evropského platebního rozkazu nejvyšší soud.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Žádost o přezkum podle článku 20 se na Gibraltaru podává v souladu s částí 23 občanského soudního řádu (Part 23 of the Civil Procedure Rules).

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Prostředek komunikace pro zahájení řízení o evropském platebním rozkazu, jenž je přijímán na Gibraltaru, je doručování poštou (s ohledem na skutečnost, že pro zahájení řízení je nezbytné zaplatit soudní poplatek).

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Úředním jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 2 písm. b) je angličtina.

Poslední aktualizace: 28/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.