Mutual recognition of protection measures in civil matters

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Portugal

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Article 18 (a)(i) - the authorities which are competent to order protection measures and issue certificates in accordance with Article 5

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Local Civil Sections and General Sections of the District Courts

Names and contact details of the authorities  PDF (268 Kb) en

Article 18 (a)(ii) - the authorities before which a protection measure ordered in another Member State is to be invoked and/or which are competent to enforce such a measure

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Local Civil Sections and General Sections of the District Courts

Names and contact details of the authorities PDF (268 Kb) en

Article 18 (a)(iii) - the authorities which are competent to effect the adjustment of protection measures in accordance with Article 11(1)

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Local Civil Sections and General Sections of the District Courts

Names and contact details of the authorities PDF (268 Kb) en

Article 18 (a)(iv) - the courts to which the application for refusal of recognition and, where applicable, enforcement is to be submitted in accordance with Article 13

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Local Civil Sections and General Sections of the District Courts

Names and contact details of the authorities PDF (268 Kb) en

Article 18 (b) - the language or languages accepted for translations as referred to in Article 16(1)

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Portuguese

Last update: 09/08/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats