Mutual recognition of protection measures in civil matters

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Österrike

EU:s gränsöverskridande förfaranden – europeiska skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor


*obligatoriskt

Article 17 - Information made available to the public

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Det finns ingen information just nu

Article 18 (a)(i) - the authorities which are competent to order protection measures and issue certificates in accordance with Article 5

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
  • The competent authorities to order protection measures:

The District Courts. In rare cases, a protection measure can also be ordered by a Regional Court as a Court of First Instance if the main proceedings are pending before it. In the course of appeal procedures, protection measures may also be ordered by Regional Courts but also by Higher Regional Courts or the Supreme Court as Courts of Appeal.

  • The competent authorities to issue certificates:

The District Courts. If, by way of an exception, a protection measure is ordered by a Regional Court, a higher Regional Court or the Supreme Court, then this court is also responsible for issuing the certificate.

Article 18 (a)(ii) - the authorities before which a protection measure ordered in another Member State is to be invoked and/or which are competent to enforce such a measure

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
  • The authorities before which a protection measure ordered in another Member State is to be invoked:

The District Courts.

  • The authorities which are competent to enforce such a measure:

The District Courts, which may also entrust the police services with enforcement

Article 18 (a)(iii) - the authorities which are competent to effect the adjustment of protection measures in accordance with Article 11(1)

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

The District Courts.

Article 18 (a)(iv) - the courts to which the application for refusal of recognition and, where applicable, enforcement is to be submitted in accordance with Article 13

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

The District Courts.

Article 18 (b) - the language or languages accepted for translations as referred to in Article 16(1)

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

German is the only language which is accepted.

Last update: 09/01/2015

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats