Mutual recognition of protection measures in civil matters

National information concerning Regulation No. 606/2013

General information

The Regulation (EU) No. 606/2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters sets up a mechanism allowing for a direct recognition of protection orders issued as a civil law measure between Member States.

Thus if you benefit from a civil law protection order issued in the Member State of your residence you may invoke it directly in other Member States by presenting a certificate to competent authorities certifying your rights.

The Regulation applies as of 11 January 2015.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

More information on mutual recognition of protection measures can be found on the dedicated page.

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése - Belgium

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

Az alábbi hatóságok illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére annak az ügynek a tárgya szerint, amelyben a védelmi intézkedést kérelmezték: a családjogi bíróság (tribunal de la famille), a munkaügyi bíróság (tribunal du travail) vagy az ügyészség (ministère public) a családjogi bíróság vagy az ifjúságvédelmi bíróság (tribunal de la jeunesse) utólagos jóváhagyásával.

A tanúsítványt a védelmi intézkedést elrendelő bíróság hivatalvezetője (greffier en chef) vagy, adott esetben, az ügyészség állítja ki.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Azon hely szerinti ügyészség, ahol a védett személyt felvették/fel fogják venni a népesség-nyilvántartásba, vagy ahol e személy szokásos tartózkodási helye található/lesz.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

Azon hely szerinti ügyészség, ahol a védett személyt felvették/fel fogják venni a népesség-nyilvántartásba, vagy ahol e személy szokásos tartózkodási helye található/lesz. A kiigazítás ellen a 11. cikk (5) bekezdésével összhangban jogorvoslatot lehet benyújtani az elsőfokú bírósághoz (tribunal de première instance).

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

Az elsőfokú bíróság.

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

A 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében a végrehajtás helye szerinti hivatalos nyelvektől függően a francia, holland és/vagy német nyelvet fogadják el a belga joggal összhangban.

Utolsó frissítés: 27/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése - Bulgária

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

A sértett fél állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzeti bíróság minősül a védelmi intézkedések elrendelésére jogosult illetékes hatóságnak. (A családon belüli erőszak elleni törvény 7. cikke).

Az ügyben eljárt körzeti bíróság az a hatóság, amely a védett személy írásbeli kérelmére kiállítja a 606/2013/EU rendelet 5. cikke szerinti tanúsítványt. (A családon belüli erőszak elleni törvény 26. cikkének (1) bekezdése).

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Az Európai Unió valamely tagállamában elrendelt védelmi intézkedés kedvezményezettje kérheti, hogy a szófiai városi bíróság állítson ki védelmi határozatot Bulgária területére. (A családon belüli erőszak elleni törvény 23. cikke.)

A Belügyminisztérium hatóságai és az Ügyészség rendelkeznek hatáskörrel az ilyen intézkedés végrehajtására.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

A szófiai városi bíróság illetékes.

A bíróság ellenőrzi, hogy az intézkedés a bolgár jog által biztosított eszközökkel végrehajtható-e. Amennyiben a végrehajtása nem lehetséges, a bíróság a bolgár joggal összhangban helyettesítő védelmi intézkedést rendel el. (A családon belüli erőszak elleni törvény 24. cikkének (2) bekezdése).

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

A veszélyeztető személy kérésére a szófiai városi bíróság dönt a védelmi intézkedés elismerésének vagy végrehajtásának megtagadásáról. (A családon belüli erőszak elleni törvény 25. cikke.)

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Az okiratokat Bulgáriában bolgár nyelvre kell lefordítani.

Utolsó frissítés: 27/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése - Észtország

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

A polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések a A link új ablakot nyit megkötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló törvény 1055. szakaszának (1) bekezdése szerint alkalmazhatók, amely rendelkezés kimondja, hogy folyamatos jogellenes károkozás esetén vagy jogellenes károkozással való fenyegetés esetén a sértett vagy a veszélyeztetett személy követelheti a károkozó magatartás megszüntetését, illetve az ilyen magatartással való fenyegetéstől való tartózkodást. Testi sérülés, az egészség károsodása, a magánélethez való jog vagy egyéb személyiségi jog megsértése esetén többek között kérni lehet, hogy a jogellenes cselekmény elkövetőjét tiltsák el más személyek megközelítésétől (távoltartó határozat útján), illetve kérni lehet a lakhatás vagy kapcsolattartás szabályozását, vagy egyéb hasonló intézkedés elrendelését. A A link új ablakot nyit megpolgári perrendtartás 475. szakasza (1) bekezdésének 7. albekezdése állapítja meg a polgári ügyekre vonatkozó védelmi intézkedések alkalmazására vonatkozó eljárást, melynek értelmében a kérelemre indult eljárás magában foglalja a távoltartó határozat kibocsátását és a személyiségi jogok védelmét szolgáló egyéb hasonló intézkedések elrendelését az 55. fejezetben és az 544–549. szakaszban foglaltak szerint, amely rendelkezések meghatározzák a távoltartó határozat alkalmazására vonatkozó eljárás részleteit. A polgári perrendtartás 378. szakasza (1) bekezdésének 3. albekezdése, 546. szakasza és 551. szakaszának (1) bekezdése szerint a polgári ügyekre vonatkozó védelmi intézkedések valamely eljárási cselekmény biztosítására szolgáló intézkedésként vagy kérelemre indult eljárásban ideiglenes intézkedésként is alkalmazhatók.

A kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló törvény 1055. szakaszának (1) bekezdése szerint kérni lehet a jogellenes cselekmény elkövetőjének eltiltását más személyek megközelítésétől (vagyis távoltartó határozat kibocsátását), a lakhatás vagy kapcsolattartás szabályozását, vagy egyéb hasonló intézkedés alkalmazását. A törvény tehát nem sorolja fel kimerítő jelleggel a személyiségi jogok védelme érdekében alkalmazható intézkedéseket, és egyes esetekben a megfelelő és szükséges intézkedés meghozatalát lehet kérni.

Arra vonatkozóan nem áll rendelkezésre statisztika, hogy az intézkedéseket átlagosan mennyi ideig alkalmazzák. Észtországban a kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló törvény 1055. szakasza alapján lehetőség van több intézkedést is alkalmazni a magánélethez való jog és a személyiségi jogok védelme érdekében, legfeljebb 3 évig. A legfelsőbb bíróság által a távoltartó határozatokra vonatkozó ítélkezési gyakorlatról 2008-ban készített elemzés szerint a bíróságok jellemzően 3 évig terjedő időtartamra rendeltek el távoltartó határozatot.

A 606/2013/EU rendelet szabályozza a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedéseket. E rendelet nem alkalmazandó a 2201/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó védelmi intézkedésekre. A polgári ügyekre vonatkozó védelmi intézkedések alkalmazásának nem feltétele, hogy a veszélyben lévő személlyel szemben jogellenes cselekményt kövessenek el. Elegendő, ha a vádlott korábbi magatartása kellő alappal szolgál arra, hogy tartani lehessen attól, hogy a vádlott bántalmazza a sértettet vagy megsérti a sértett személyiségi jogait. A polgári ügyekben hozott védelmi intézkedéseket a törvény nem sorolja fel kimerítő jelleggel. Szükség esetén olyan megfelelő védelmi intézkedés is alkalmazható valamely konkrét helyzet orvoslása érdekében, amely nem feltétlenül szerepel jogszabályban.

A védelmi intézkedés végrehajtását a veszélyben lévő személy vagy a sérelmet szenvedett személy önálló eljárásban vagy akár más követeléssel együtt is kérelmezheti. Valamely védelmi intézkedés alkalmazása iránt a veszélyben lévő személynek kérelemmel kell fordulnia a A link új ablakot nyit megkörzeti bírósághoz. A bíróságok a kérelmeket a kérelemre indult eljárás szabályai szerint bírálják el. A bíróság a védelmi intézkedés alkalmazását megelőzően meghallgatja azt a személyt, akire vonatkozóan az intézkedést kérelmezték, valamint azt a személyt, akinek az érdekében az intézkedés alkalmazása iránti eljárás folyik. A bíróság szükség esetén a fent meghatározott személyekkel szoros kapcsolatban álló személyeket is meghallgat, illetve megkeresi az adott személy lakóhelye szerinti községi vagy városi önkormányzatot vagy rendőrhatóságot.

A kérelmeket a bíróság részére észt nyelven kell benyújtani, és a kérelmeknek teljesíteniük kell a polgári perrendtartás 338. és 363. szakaszában foglalt követelményeket. Minden kérelmet olvasható, gépelt formában kell a bíróság elé terjeszteni. Az írásban benyújtott eljárási iratokról lehetőség szerint elektronikus másolatot is csatolni kell a bíróságnak. A szerződéses képviselők, közjegyzők, bírósági végrehajtók, a csődeljárásban a vagyonkezelők, az állami és önkormányzati szervek és egyéb jogi személyek az okiratokat elektronikus formában nyújtják be a bíróságnak, kivéve, ha az ettől eltérő formában történő benyújtásnak kellő indoka van. Az elektronikus okiratok bírósághoz való benyújtására, a portálon keresztül benyújtandó okiratokra vonatkozó alaki követelményekre és a portálon keresztül benyújtandó okiratok listájára vonatkozó részletes szabályokat a A link új ablakot nyit megterületért felelős miniszter által hozott A link új ablakot nyit megrendelet tartalmazza. Az eljárás résztvevője a bíróságnak benyújtandó írásos dokumentumokat és annak mellékleteit az előírt példányszámban köteles benyújtani, hogy azok az eljárás többi résztvevője számára kézbesíthetőek legyenek.

A kérelemre indult eljárás során vizsgált ügyekben előterjesztett kérelmek vagy fellebbezések benyújtásakor 50 euró összegű illetéket kell fizetni. Valamely cselekmény biztosítása iránti kérelem benyújtásakor 50 euró összegű illetéket kell fizetni.

Az észt jog értelmében az eljárás résztvevői a polgári ügyekre vonatkozó védelmi intézkedések alkalmazásával kapcsolatos eljárásban nem kötelesek képviselő útján eljárni a bíróság előtt.

A távoltartó határozat vagy a személyiségi jogok védelmére szolgáló egyéb intézkedés alkalmazásáról vagy módosításáról hozott ítélettel szemben fellebbezést nyújthat be az a személy, akire nézve az ítélet kötelezést tartalmaz. Az ilyen fellebbezést írásban, a fellebbezéssel támadott ítéletet meghozó megyei bíróság útján kell benyújtani a körzeti bírósághoz. A fellebbezést az ítélet kézbesítésétől számított 15 napon belül kell előterjeszteni. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ítélet meghozatalától számított öt hónap elteltével a kereset tárgyában vagy a kérelemre indult eljárásban hozott ítélettel szemben fellebbezés nem terjeszthető elő. A bíróság a körülményekben bekövetkezett változás esetén a távoltartó határozatot vagy a személyiségi jogok védelmében hozott egyéb intézkedést megszüntetheti vagy módosíthatja. A bíróság az intézkedés megszüntetését vagy módosítását megelőzően meghallgatja a feleket. A távoltartó határozat vagy a személyiségi jogok védelmére szolgáló egyéb intézkedés alkalmazása iránti kérelem tárgyában hozott ítéletet azon személyeknek kézbesítik, akik tekintetében, illetve akik érdekében az intézkedést elrendelték.

A védelmi intézkedésekkel kapcsolatban hozott ítéleteket a kötelezett személynek (a veszélyeztető személynek) történő kézbesítés időpontjától kezdődően végre kell hajtani.

A védelmi intézkedést elrendelő ítélet végrehajtása iránt a bírósági végrehajtó intézkedik. A bírósági végrehajtó a védelmi intézkedés megsértéséről jellemzően a veszélynek kitett személytől értesül. Amennyiben a védelmi intézkedést a láthatási jog meghatározását megelőzően rendelték el, a bíróság a láthatási jog elbírálása során figyelemmel lehet a már alkalmazott védelmi intézkedésekre. A legfelsőbb bíróság a távoltartó határozatokkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatról szóló 2008-as elemzésében arra az álláspontra helyezkedett, hogy amennyiben a veszélyben lévő személy és a veszélyeztető személy egymás közelében élnek (vagy dolgoznak), helyénvalóbb lenne a kapcsolattartásuk mikéntjét szabályozni, és az eltiltás (védelmi intézkedés) a tartalmát tekintve elsődlegesen a tiltott cselekmények listájából állhatna.

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

Észtországban a védelmi intézkedések elrendelésére a bíróságok illetékesek. Az 5. cikknek megfelelően az a megyei bíróság illetékes a védelmi intézkedésre vonatkozó tanúsítvány kiállítására, amelyik elrendelte a védelmi intézkedést. A tanúsítvány kiállítása iránt kérelemmel kell fordulni a megyei bírósághoz. Az észt bíróságok elérhetőségi adatai a bíróságok A link új ablakot nyit meghonlapján találhatók

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

A valamely másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni kívánó személynek fel kell vennie a kapcsolatot az adós lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósági végrehajtóval, vagy azzal a bírósági végrehajtóval, akinek az illetékességi területén az adós vagyona található. A bírósági végrehajtó a végrehajtási eljárást a veszélyben lévő személytől származó kérelem és végrehajtható okirat alapján indítja meg. A bírósági végrehajtók elérhetőségi adatai a bírósági végrehajtók és a csődeljárásban eljáró vagyonkezelők kamarájának A link új ablakot nyit meghonlapján találhatók:

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

A más tagállamban elrendelt védelmi intézkedést a védelmi intézkedés végrehajtására illetékességgel rendelkező bírósági végrehajtó szükség esetén alkalmazhatja. A más tagállamban elrendelt védelmi intézkedés végrehajtására az adós lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósági végrehajtó, illetve az a bírósági végrehajtó illetékes, akinek az illetékességi területén az adós vagyona található. A bírósági végrehajtók elérhetőségi adatai a bírósági végrehajtók és a csődeljárásban eljáró vagyonkezelők kamarájának A link új ablakot nyit meghonlapján találhatók:

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

A más tagállamban elrendelt védelmi intézkedés elismerésének megtagadása és adott esetben a végrehajtásának megtagadása iránti kérelmet az adós lakóhelye szerinti bírósághoz vagy ahhoz a megyei bírósághoz kell benyújtani, amely a tervezett végrehajtási eljárásra illetékes. Az észt bíróságok elérhetőségi adatai a bíróságok A link új ablakot nyit meghonlapján találhatók

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Észt és angol nyelven

Utolsó frissítés: 19/07/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése - Görögország

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

Védelmi intézkedést az egyesbíróként eljáró athéni elsőfokú bíróság (Monomelés Protodikeío Athinón) bírája rendelhet el ideiglenes intézkedés iránti eljárásban (diadikasía ton asfalistikón métron).

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Az illetékes hatóság a bírósági végrehajtók képviseletére alakult egyesület elnöke (Sýllogos Dikastikón Epimelitón), vagy annak helyettese.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

Erre az egyesbíróként eljáró elsőfokú bíróság bírája jogosult ideiglenes intézkedés iránti eljárásban.

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

Az illetékes hatóság az egyesbíróként eljáró elsőfokú bíróság, amely nemperes eljárásban (ekoúsia dikaiodosía) jár el.

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Görög nyelven.

Utolsó frissítés: 10/07/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése - Spanyolország

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

Nem alkalmazandó.

Spanyolországban nincsenek a 606/2013/EU rendeletben leírt védelmi határozatok. Ennélfogva nincs olyan spanyol igazságügyi hatóság, amely jogosult ilyen határozatok, valamint a rendelet 5. cikkében előírt tanúsítványok kibocsátására.

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

Nem alkalmazandó.

Spanyolországban nincsenek a 606/2013/EU rendeletben leírt védelmi határozatok. Ennélfogva nincs olyan spanyol hatóság, amely jogosult ilyen határozatok, valamint a rendelet 5. cikkében előírt tanúsítványok kibocsátására.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Az elsőfokú bíróság (Juzgado de Primera Instancia) vagy – adott esetben – az áldozat lakóhelye szerinti illetékes családjogi bíróság (Juzgado de Familia).

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

Az elsőfokú bíróság vagy – adott esetben – az áldozat lakóhelye szerinti illetékes családjogi bíróság.

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

A tartományi bíróság (Audiencia Provincial).

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Spanyol.

Utolsó frissítés: 17/07/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése - Olaszország

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

Az olasz jog szerint a védett személy lakóhelye szerint illetékes bíróság illetékes a védelmi intézkedések elrendelésére, és ebből következően a tanúsítványok kiállítására az 5. cikknek megfelelően.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

A másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre a védett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint a kérelem előterjesztésekor illetékes bíróság előtt lehet hivatkozni, illetve az ilyen intézkedés szükség szerinti végrehajtását e bíróság előtt lehet kérni.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

A védett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság illetékes a védelmi intézkedések kiigazítására a 11. cikk (1) bekezdésével összhangban.

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

A iii. alpont szerinti bíróság.

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Olasz nyelven.

Utolsó frissítés: 11/07/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése - Ciprus

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

A bíróságokról szóló 14/60. sz. törvény 32. szakasza kimondja, hogy minden bíróság jogosult a polgári ügyekben fennálló joghatósága gyakorlása során (ideiglenes, állandó vagy kötelező) eltiltást elrendelni.

A családjogi bíróságokról szóló 23/90. sz. törvény 16. szakasza értelmében a családjogi bíróságok azonos hatáskörrel rendelkeznek.

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

A védelmi intézkedések elrendelésére illetékes bíróság annak a kerületnek a kerületi bírósága Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías), amelynek a területén a felperes lakóhelye vagy tartózkodási helye található.

Családjogi jogvita esetén az illetékes hatóság annak a kerületnek a családjogi bírósága (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías), amelynek a területén a kérdéses időben vagy a felperes, vagy az alperes lakóhelye vagy tartózkodási helye található. Amennyiben a jogvitában kiskorú is érintett, annak a kerületnek a családjogi bírósága jogosult eljárni, amelynek a területén a kiskorút megtalálták.

A tanúsítvány kiállítására illetékes hatóság az a kerületi bíróság vagy családjogi bíróság, amely a védelmi intézkedést elrendelte.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

A hatóság, amely előtt a védelmi intézkedésre hivatkozni lehet:

Az illetékes hatóság minden esetben annak a kerületnek a kerületi bírósága, amelynek a területére a veszélyeztető személy állandó vagy ideiglenes jelleggel költözött. Amennyiben ismeretlen helyre költözött, az illetékes hatóság a nikosiai kerületi bíróság.

Az ilyen intézkedés végrehajtására illetékes hatóság:

Az illetékes hatóság minden esetben annak a kerületnek a kerületi bírósága, amelynek a területére a veszélyeztető személy állandó vagy ideiglenes jelleggel költözött. Amennyiben ismeretlen helyre költözött, az illetékes hatóság a nikosiai kerületi bíróság.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

Az illetékes hatóság minden esetben annak a kerületnek a kerületi bírósága, amelynek a területére a veszélyeztető személy állandó vagy ideiglenes jelleggel költözött. Amennyiben ismeretlen helyre költözött, az illetékes hatóság a nikosiai kerületi bíróság.

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

Azon bíróság, amelyhez az elismerés megtagadása iránti kérelmet be kell nyújtani:

A kerületi bíróság vagy családjogi bíróság, amely előtt az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkoztak.

Azon bíróság, amelyhez a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet be kell nyújtani:

A kerületi bíróság vagy családjogi bíróság, amely előtt az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkoztak.

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Az okiratokat görög nyelven kell benyújtani. Angol nyelvű fordítást szintén elfogadnak.

Utolsó frissítés: 18/04/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése - Lettország

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

A polgári ügyekben hozott védelmi intézkedésekre vonatkozó szabályokat és eljárásokat a polgári perrendtartás szabályozza.

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

Lettországban a körzeti (vagy városi) bíróságok minősülnek a védelmi intézkedések elrendelésére és a tanúsítványok kiállítására illetékes hatóságoknak (a polgári perrendtartás 541.1. cikkének (4.5) bekezdése).

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Annak a helynek a körzeti (vagy városi) bírósága, ahol a határozat végrehajtandó, vagy az alperes bejelentett lakóhelye, vagy ilyen hely hiányában, az alperes tényleges tartózkodási helye vagy székhelye szerinti körzeti (vagy városi) bíróság tekintendő a másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedés végrehajtására illetékes hatóságnak (a polgári perrendtartás 651.3. cikkének (1) bekezdése).

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

A védelmi intézkedés kiigazítására illetékes hatóságnak ugyanaz a körzeti (vagy városi) bíróság minősül, amelyik a szóban forgó védelmi intézkedés végrehajtására is illetékes (a polgári perrendtartás 651.5. cikkének (2) bekezdése).

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

Ezek azok a körzeti (vagy városi) bíróságok, amelyeknek a joghatósága alá eső területen a külföldi bíróság határozatával elrendelt védelmi intézkedést végre kell hajtani (a polgári perrendtartás 644.3. cikkének (4.3) bekezdése).

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

A szóban forgó rendelet által megkövetelt bármely átiratot vagy fordítást a Lett Köztársaság hivatalos nyelvén, azaz lettül kell elkészíteni.

Utolsó frissítés: 18/07/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése - Litvánia

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

Litvániában a rendelet hatálya alá tartozó védelmi intézkedéseket a bíróságok rendelik el. A rendelet 5. cikke szerinti tanúsítványt a védelmi intézkedést elrendelő bíróság állítja ki.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Litvániában a rendelet hatálya alá tartozó védelmi intézkedések végrehajtására a bírósági végrehajtók illetékesek. Ha a rendelet hatálya alá tartozó védelmi intézkedések végrehajtásában a bírósági végrehajtókat akadályozzák, a bírósági végrehajtóknak általános joguk van arra, hogy ezen akadályok eltávolítását kérjék a rendőrségtől.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

A rendelet hatálya alá tartozó védelmi intézkedést a 11. cikk (1) bekezdésével összhangban az a bírósági végrehajtó igazítja ki, aki a védelmi intézkedés végrehajtása iránt eljár.

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

A védelmi intézkedés elismerésének, vagy adott esetben végrehajtásának megtagadása iránti kérelmet Litvánia fellebbviteli bíróságán kell előterjeszteni.

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Az illetékes litván hatóságokkal folytatott kommunikációhoz a rendelet alapján szükséges bármely átiratot vagy fordítást a Litván Köztársaság hivatalos nyelvén, azaz litván nyelven kell elkészíteni.

Utolsó frissítés: 12/07/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése - Magyarország

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

Járásbíróság.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Járásbíróságok, illetve a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a rendőrkapitányság.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

Járásbíróság

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

Járásbíróság

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Magyar.

Utolsó frissítés: 27/03/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése - Hollandia

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

Azon sértetteknek, akik Hollandiában védelmi intézkedésben akarnak részesülni, polgári eljárást kell indítaniuk (ideiglenes intézkedés iránti eljárás [kort geding]). Ezt ügyvéden keresztül kell megtenni, aki tájékoztatást nyújt a követendő eljárásról és az eljárás során eljár a sértett érdekében.

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

A védelmi intézkedés elrendelésére illetékes bíróságok: bíróságokPDF(167 Kb)nl

Amennyiben a védelmi intézkedést az ideiglenes távoltartást elrendelő határozatokról szóló törvény (Wet tijdelijk huisverbod) alapján rendelték el:
annak a helynek a polgármestere, ahol az ideiglenes távoltartást elrendelő határozatot alkalmazni kell.

A védelmi intézkedést elrendelő hatóság a tanúsítvány kiállítására is felhatalmazással rendelkezik.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

•             A bírósági végrehajtó (deurwaarder)

•             Az ideiglenes távoltartást elrendelő határozatokról szóló törvény alapján elrendelt védelmi intézkedés esetében: a rendőrség.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (az ideiglenes intézkedések iránti kérelmeket elbíráló bíró a hágai körzeti bíróságon)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (hágai körzeti bíróság)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (az ideiglenes intézkedések iránti kérelmeket elbíráló bíró a hágai körzeti bíróságon)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (hágai körzeti bíróság)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Holland nyelven.

Utolsó frissítés: 24/07/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése - Lengyelország

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

A védelmi intézkedések elrendelésére illetékes hatóságok:

Kerületi bíróságok, regionális bíróságok, fellebbviteli bíróságok

A tanúsítványok kiállítására jogosult hatóságok:

Az a kerületi bíróság, regionális bíróság, illetve fellebbviteli bíróság, amely a védelmi intézkedést elrendelő határozatot meghozta

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

A kerületi bíróságok

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

A kerületi bíróságok

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

A regionális bíróságok

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Lengyel nyelven

Utolsó frissítés: 15/07/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése - Finnország

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

Finnországban a 2011/99/EU irányelvben és a 606/2013/EU rendeletben hivatkozott védelmi intézkedéseket a távoltartást elrendelő határozatokról szóló törvény (898/1998) szabályozza.

A törvény lehetővé teszi távoltartás elrendeléséről szóló határozat meghozatalát az élet, egészség, szabadság és a magánélet elleni bűncselekmények megelőzése, az ilyen bűncselekmény veszélyének megelőzése vagy bármely egyéb súlyos zaklatás megelőzése érdekében. Amennyiben a magát veszélyben érző személy és az a személy, akivel szemben a távoltartás elrendeléséről szóló határozatot kérelmezik, állandó jelleggel azonos lakóingatlanban élnek, az élet, egészség vagy szabadság elleni bűncselekmény vagy az ilyen bűncselekmény veszélyének megelőzése érdekében távoltartás elrendeléséről szóló határozat bocsátható ki (családon belüli távoltartó határozat).

A 2011/99/EU irányelv a Finnországban hozott távoltartó határozatokra abban az esetben alkalmazandó, ha a távoltartás elrendeléséről szóló határozatot bűncselekmény vagy állítólagos bűncselekmény következményeként hozták meg. A távoltartás elrendeléséről szóló határozat, amennyiben nem kapcsolódik bűncselekményhez az említett irányelvben meghatározottak szerint, a 606/2013/EU rendelet hatálya alá tartozik.

Az adott ítéletben részletesen meghatározottaknak megfelelően a távoltartás elrendeléséről szóló határozat hatálya alá tartozó személy nem találkozhat a védelem alatt álló személlyel, nem léphet vele kapcsolatba, illetve nem próbálhat meg vele kapcsolatba lépni (távoltartó alaphatározat). A védelem alatt álló személy követése vagy figyelése szintén tilos. A családon belüli távoltartó határozat hatálya alá tartozó személynek el kell hagynia azt a lakóingatlant, amelyben ő és a védelem alatt álló személy állandó jelleggel élnek, és oda nem térhet vissza. A távoltartás elrendeléséről szóló határozat kiterjeszthető, amennyiben alappal feltételezhető, hogy a távoltartó alaphatározat nem elegendő. Ebben az esetben a távoltartás elrendeléséről szóló határozat a védelem alatt álló személy állandó lakóhelyének, nyaralójának vagy munkahelyének környékén, vagy más ehhez hasonló külön meghatározott hely környékén való tartózkodásra is kiterjed (kiterjesztett távoltartó határozat). Nem vonatkozik azonban a távoltartás elrendeléséről szóló határozat az olyan kapcsolatfelvételre, amelynek megfelelő oka van, vagy amely nyilvánvalóan szükséges. Az esetlegesen szükségessé váló kapcsolatfelvétel feltételeit lehetőség szerint már magában a távoltartást elrendelő határozatban meg kell állapítani.

A távoltartást legfeljebb egy évre lehet elrendelni. A családon belüli távoltartás legfeljebb három hónapra rendelhető el. A távoltartás a körzeti bíróság távoltartás elrendeléséről hozott határozatát követően lép hatályba. A határozatban foglaltakat fellebbezésre tekintet nélkül be kell tartani, kivéve ha az ügyben eljáró magasabb fokú bíróság ettől eltérően határoz. A távoltartás elrendelése megújítható. Megújítása esetén a távoltartás legfeljebb két évre rendelhető el. A családon belül elrendelt távoltartás legfeljebb három hónapra újítható meg.

A távoltartás elrendelését bárki kérheti, aki megalapozottan érzi úgy, hogy őt más személy veszélyezteti vagy zaklatja. A kérelmet az ügyészség, a rendőrség vagy a szociális hatóság is előterjesztheti. A kérelmet szóban vagy külön formanyomtatványon írásban is elő lehet terjeszteni.

A távoltartás elrendelésével kapcsolatos ügyeket a körzeti bíróság bírálja el. Az ügy elbírálására a védendő személy lakóhelye szerinti körzeti bíróság, vagy az a körzeti bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a távoltartás elsődlegesen érvényesülne. Amennyiben az a személy, akivel szemben a távoltartást kérelmezték, olyan bűncselekmény gyanúsítottja, amely a távoltartás elrendelésével kapcsolatos ügy szempontjából jelentőséggel bírhat, az illetékes büntetőbíróság a távoltartás elrendelésével kapcsolatos ügyben is illetékes.

A büntetőeljárásra vonatkozó rendelkezések megfelelő mértékben irányadók a távoltartás elrendelésével kapcsolatos ügy bíróság előtti elbírálására. A finn ítélkezési gyakorlatban a távoltartást szinte kivétel nélkül a büntetőügy elbírálásától függetlenül, önálló intézkedésként rendelik el, habár a jogszabályok alapján a büntetőeljárással összefüggésben is elbírálható.

Távoltartás rendelhető el, ha megalapozottan feltételezhető, hogy az a személy, akivel szemben a távoltartást kérelmezik, a magát veszélyben érző személy sérelmére vélhetően élet, egészség, szabadság vagy magánélet elleni bűncselekményt követhet el vagy a magát veszélyben érző személyt súlyosan zaklathatja.

Családon belüli távoltartás rendelhető el, ha arról a személyről, akivel szemben a távoltartás elrendelését kérelmezik, az általa tett fenyegetések vagy bármely korábbi bűncselekmény vagy egyéb magatartás megítélése alapján feltételezhető, hogy a magát veszélyben érző személy sérelmére élet, egészség vagy szabadság elleni bűncselekményt követhet el, és a távoltartás elrendelése a fenyegető bűncselekmény súlyosságára, az azonos háztartásban élő személyek körülményeire vagy az ügyben előadott egyéb tényekre tekintettel indokolt.

A távoltartás elrendelésére vonatkozó előfeltételek értékelése során figyelemmel kell lenni az érintett személy körülményeire, bármely általa korábban elkövetett bűncselekmény vagy zaklatás jellegére, arra, hogy az ilyen cselekményt többször követte-e el, továbbá szintén figyelemmel kell lenni annak valószínűségére, hogy a személy, akivel szemben a távoltartás elrendelését kérik, folytatni fogja-e a magát veszélyben érző személy zaklatását vagy fog-e ellene bűncselekményt elkövetni.

Ideiglenes távoltartásról rendelkező határozat is hozható. Az ideiglenes távoltartás elrendeléséről letartóztatási jogkörrel rendelkező tisztviselő vagy bíróság hoz döntést. A letartóztatási jogkörrel rendelkező tisztviselő haladéktalanul, legkésőbb három napon belül köteles megfontolás céljából felterjeszteni a döntését az illetékes körzeti bírósághoz.

Főszabály szerint a felek maguk viselik a távoltartás elrendelésével kapcsolatos ügy elbírálásával összefüggésben felmerült költségeket. A bíróság azonban nyomós indokból kötelezheti valamelyik felet, hogy részben vagy egészben fizesse meg az ellenérdekű fél oldalán felmerült indokolt eljárási költségeket. Bírósági illetéket nem kell fizetni.

A felek igénybe vehetnek ügyvédet, valamint a jogi segítségnyújtásról szóló törvényben (257/2002) foglalt feltételek teljesülése esetén ingyenes jogi segítségnyújtásra is jogosultak.

A távoltartás elrendeléséről, visszavonásáról vagy módosításáról hozott ítéletet a bíróság azonnal köteles rögzíteni a rendőrség számítógépes rendszerében.

Az ítéletről a kérelmezőt, a védendő személyt és azt a személyt is tájékoztatják, akivel szemben a távoltartás elrendelését kérték. Az ítéletet ellenőrizhető módon kell kézbesíteni annak a személynek, akivel szemben a távoltartást elrendelték, kivéve ha az ítéletet ezen személy jelenlétében hirdették ki vagy hozták meg.

Az elrendelt távoltartás végrehajtását a rendőrség felügyeli.

Az elrendelt távoltartás megsértése a büntető törvénykönyv (39/1889) 16. fejezetének 9a. szakasza szerint büntetendő.

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

A védelmi intézkedések elrendelésére illetékes hatóságok

Általános bíróságok (a körzeti bíróságok, fellebbviteli bíróságok és a legfelsőbb bíróság)

Az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására illetékes hatóságok

Általános bíróságok (a körzeti bíróságok, fellebbviteli bíróságok és a legfelsőbb bíróság)

A tanúsítványt az a bíróság állítja ki, amelyik a rendelet hatálya alá tartozó és a távoltartást elrendelő határozatokról szóló törvényben (898/1998) hivatkozott, a távoltartás elrendeléséről szóló határozatot meghozta.

A tanúsítványt a rendelet 5–7. cikkének megfelelően állítják ki. A veszélyeztető személyt a rendelet 8. cikkével és a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló törvény (227/2015) 5. szakaszával összhangban értesítik a tanúsítványról.

A link új ablakot nyit meghttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

A helsinki körzeti bíróság.

Elérhetőségek: A link új ablakot nyit meghttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

A másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedést Finnországban a rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban külön eljárás nélkül elismerik a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló törvény (227/2015) 4. szakaszában foglaltak szerint. Az ilyen védelmi intézkedést a Finnországban hozott távoltartó határozattal azonos módon bejegyzik a távoltartó határozatokról szóló törvény (898/1998) 15. szakaszában hivatkozott nyilvántartásba.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

A helsinki körzeti bíróság.

Elérhetőségek: A link új ablakot nyit meghttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

A védelmi intézkedés kiigazítását a rendelet 11. cikkében előírt módon végzik el a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló törvény (227/2015) 3. szakaszában hivatkozott írásbeli eljárással összhangban.

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

A helsinki körzeti bíróság.

Elérhetőségek: A link új ablakot nyit meghttp://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Az ítélet elismerését vagy végrehajtását a rendelet 13. cikkében foglaltak alapján tagadják meg a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló törvény (227/2015) 3. szakaszában hivatkozott írásbeli eljárással összhangban.

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Az elfogadott nyelvek a finn, a svéd és az angol. A más nyelven benyújtott tanúsítvány szintén elfogadható, feltéve, hogy az elfogadásának nincs egyéb akadálya.

Utolsó frissítés: 16/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése - Svédország

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

A svéd jogban nem találhatók a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló, 2013. június 12-i 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben hivatkozott típusú, polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések. Ebből következően nincsen az ilyen intézkedések elrendelésére vagy a rendelet 5. cikke szerinti tanúsítványok megfelelő kiállítására illetékességgel rendelkező hatóság.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

A másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet azon ügyészség (åklagaren) előtt, amely azon az illetékességi területen jár el, ahol az intézkedés alkalmazandó vagy elsődlegesen alkalmazandó.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

A védelmi intézkedéseknek a rendelet 11. cikkének (1) bekezdése szerinti kiigazítására az az ügyészség jogosult, amely az intézkedés alkalmazási helye vagy elsődleges alkalmazási helye szerint területileg illetékes.

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

A rendelet 13. cikke szerinti, az elismerés megtagadása iránti kérelmet a stockholmi körzeti bíróságon (tingsrätt) kell benyújtani.

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Svéd nyelven.

Utolsó frissítés: 09/07/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.